Základní umělecká škola informuje                                      
Zápis dětí pro školní rok   2011/2012   ( pro děti od  4 let )  
 
Hudební obor:      pondělí  - 13.6. 2011     14.00 – 18.00 hod.
                             úterý      -  14.6. 2011     14.00 – 18.00 hod.
Kozlovská 775     telefon: 465 531 056
 
 
Výtvarný obor:     pondělí  - 13.6. 2011     14.00 – 17.00 hod.
( vč. keramiky )   úterý      - 14.6. 2011     14.00 – 17.00 hod.
Tyršovo nám. 81 ( vedle Gymnázia )  telefon: 465 532 484 
 
 
Taneční obor:       pondělí  - 13.6. 2011     14.00 – 17.00 hod.
                             úterý      - 14.6. 2011     14.00 – 17.00 hod.
Tyršovo nám. 81 ( vedle Gymnázia )  telefon: 465 532 484 
 
 
Lit.dram. obor:      pondělí  - 13.6. 2011     14.00 – 17.00 hod.
                             úterý      - 14.6. 2011     14.00 – 17.00 hod.
Tyršovo nám. 81 ( vedle Gymnázia )  telefon: 465 532 484      

 

I. závěrečný koncert  - středa  1.6. 2011 v 18.00 hod. – Malá scéna – před zahájením koncertu proběhne ocenění a vyhlášení nejúspěšnějších žáků školy a absolventů.     
 
II. závěrečný koncert – úterý  7.6. 2011v 18.00 hod. – Velký sál Kulturního centra
-          před koncertem proběhne opět ocenění a vyhlášení dalších nejúspěšnějších žáků školy a absolventů.
 
Country maraton  Čtvrtek  9.6. 2009 v 18.00 hod. – Malá scéna
Koncert oddělení elektronických klávesových nástrojů pod názvem „Country maraton“
 
PŘÍBĚH ZEMĚ
Pro velký úspěch opakujeme velmi vydařený projekt našeho Tanečního oboru  14.6. od 18 hodin
 
Upozorňujeme čtenáře na nové tablo absolventů ZUŠ,
které je vystaveno v květinářství Kopretina – p. Richterová.
 
Poděkování za školní rok 2010/2011   

Rád bych opět poděkoval všem rodičům našich žáků za jejich podporu při domácí přípravě svých dětí, za jejich návštěvu na našich akcích. Děkuji i žákům a studentům za dosažené výsledky a reprezentaci školy na všech akcích, ostatním posluchačům z řad široké veřejnosti za jejich přízeň, kterou projevovali svoji návštěvou na našich akcích. Děkuji institucím a firmám, které se finančně či technicky podílely na některých projektech ( Městský úřad, Krajský úřad Pardubického kraje, Kulturní centrum, květinářství Kopretina – p.Richtrová, ČtZ – Mgr. Milan Mikolecký, AMACOM-home video Adolf Macek, foto - manželé Soukupovi a řada dalších podnikatelů, kteří nám pomáhali v letošním škol. roce). Moje poděkování patří také mým kolegyním a kolegům za vynaložené úsilí a obětavost při plnění všech úkolů, zejména při pořádání Krajského kola soutěže ZUŠ v oboru hra na smyčcové nástroje,  vzornou reprezentaci v Národní soutěži Základních uměleckých škol.
Přeji vám všem příjemně prožité chvíle na našich zbývajících červnových akcích, krásnou a slunečnou dovolenou se šťastným návratem domů. Všichni se na vás budeme opět těšit ve školním roce 2011/2012. 
 
MgA. Bohuslav Mimra, ředitel ZUŠ v České Třebové.