K diskuzi na téma vytápění a jeho ceny v České Třebové   
Návratnost domovní plynové kotelny
 
Chtěli bychom se zapojit do diskuze o ceně vytápění v České Třebové. Vzhledem k tomu, že metodika výpočtu ceny za jednotku tepla je celkem komplikovaná a diskutabilní,  nechali  jsme nainstalovat kalibrované měření množství vyrobeného tepla na jeden panelový dům, který se odpojil od centrálního zásobování teplem a má vlastní plynovou kotelnu s kondenzačními kotli. A výsledek je takovýto:
 
                        Spotřeba plynu za měsíc                                4 164 m 3
                        Vyrobené množství tepla                               94,3 GJ
                        Spotřeba plynu na 1 GJ vyrobeného tepla     44,157 m 3
                        Cena za jeden GJ tepla bez daní                   441 Kč při běžné ceně 10 Kč / m 3   
 
Výsledný efekt odpojení vnímáme následovně:
 
Plus:      - neplatí se dodavateli tepla, částka je rozložena mezi dodavatele plynu,
                splátky za kotelnu a platby za servis a údržbu  
 
Minus:   - závislost na jednom zdroji tepla – plynu, letos avizován nárůst minimálně 10 %
              - nutné zabezpečení provozu vlastními prostředky
              - zajištění servisu a oprav instalovaného zařízení
              - dlouhodobé splácení úvěru na celou investici (finanční úspora se nám jeví
                zanedbatelná, návratnost investice je za hranicí životnosti zařízení)
              - obtížně lze využít jakýkoliv další zdroj vytápění, nutnost samostatné přípojky
 
Samozřejmě nediskutujeme o ekonomickém přínosu zateplování, výměnách oken a doregulování tepelných soustav, které se projeví okamžitým snížením nákladů na vytápění. Na závěr bychom měli jen doporučení pro projekty nových kotelen – nechte doplnit měření vyrobeného tepla, ať můžete seriozně vyhodnotit provoz zařízení.
 
Za České dráhy, a.s., DKV Česká Třebová: Pavel Doubrava