9. ročník soutěže o stavbu s ekologickým přínosem
ocenil českotřebovský dopravní terminál  

 

 
Město Česká Třebová se v letošním roce účastní několika soutěží se svým projektem dopravního terminálu, který byl uveden do provozu v září 2010.
Jednou z obeslaných soutěží byl 9. ročník soutěže o stavbu s ekologickým přínosem, kterou pořádalo Sdružení Stavíme ekologicky spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Zpracovanou prezentaci projektu, včetně audiovizuálního výkladu zaměřeného na ekologické přínosy projektu, obhajoval starosta města Jaroslav Zedník a vedoucí odboru rozvoje města a investic Ing. Karel Švercl dne 12. dubna 2011 na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze.
Z celé řady přihlášených projektů s ekologickými výstupy a přínosy, vybírala odborná hodnotitelská porota a nejúspěšnější projekty byly vyhlášeny dne 25.5.2011 na slavnostním večeru při příležitosti Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI BRNO 2011.
Porota udělila v obsazené soutěžní kategorii celkem 4 „Ceny za ekologický přínos realizovaného projektu“.
Projekt dopravního terminálu v České Třebové, podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, získal „Cenu za ekologický přínos realizovaného projektu“ za přínosné vyřešení spojení několika druhů doprav s důrazem na ekologii a jejich dostupnosti pro obyvatele, za příspěvek k všestrannému rozvoji regionu a města, konstrukční a architektonicky zvládnuté řešení investičního záměru.
Cenu převzali společně zástupce města Česká Třebová a generálního zhotovitele OHL ŽS, a.s.,  Brno.
Další důležitou soutěží, které se město Česká Třebová zúčastní, je soutěž „Stavba roku 2011“ pořádaná Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, společností ECONOMIA a.s. a časopisem STAVITEL.
V letošním roce je pořádán již 19. ročník této veřejné neanonymní soutěže.