Petice střídá petici                                                                 
 
Současný svět si bez petic nelze ani představit  Je to jediná možnost, kdy musí být názor petičníků nějak povšimnut.   Hodně petic dnes vyvolala snaha o optimalizaci  veřejné dopravy. Pověřená firma připravující podklady  zasela spoustu zla a nejistoty, dlouho vytvářené stereotypy se mají najednou měnit, připravuje experiment, ve kterém se na jedné straně ušetří, na druhé straně vzniknou již neodstranitelné škody v podobě zdevastovaných tratí, po kterých nebudou jezdit  žádné vlaky, rozbije se sto let i více budovaná železniční síť.  Zajímavé je, že to vůbec nevadí Správě železniční dopravní cesty, která je správcem tratí a zajišťuje zde veřejnou dopravu podle objednávek.  Pokud se mělo něco optimalizovat, tak to mohly být právě ceníky za užívání tratí, umožnily by vytvořit smysluplnou páteřní dopravu po kolejích a na ně navázat dopravu autobusovou, ekologicky jistě problematičtější. To je však nutné udělat centrálně a koncepčně. Nezastavováním vlaků v zastávkách se neušetří, platí se za  kilometry jízdy vlaku, nikoliv za užívání zastávek. Oredo a její mozek Ing. Záruba bez zkušeností a bez znalosti  našeho regionu tvrdí, že čím méně zastávek, tím více lidí ve vlaku.  Je to blbost na druhou, kterou mu však nikdo zatím nedokázal vyvrátit.  A tak radní pro dopravu Jan Tichý objíždí kraj a přesvědčuje starosty, jaké "krásné řešení"  nám Oredo připravilo.  Spíš to je nějaká nastavovaná kaše, kterou nevaří vyučený šéfkuchař s praxí, ale ambiciózní  podivín, který nutí ostatní jíst krmi dle svého osobitého receptu. V jiných krajích to nedělají.  Zavedeme více spojů a ještě přitom ušetříme! Budeme cestující vozit od čerta k ďáblu po nesmyslně klikatých  rozbitých silničkách a tvářit se jak nám to vyhovuje, vždyť zastávka je na každém roku. Jenže zkuste si cestovat třeba s kočárkem. Do autobusu vezmou jen jeden a vy potřebujete k lékaři....  Domnívám se, že tato "optimalizace" je něco jiného než bylo původně zamýšleno. Kraj chtěl přece jednotný systém dopravy, spojující autobusy a vlaky do jednoho systému se společným odbavováním. Pak přišel Ing. Záruba a jeho parta, udělal "průzkum využívání zastávek". Tak došlo zaměnění  přípravy jednotného systému odbavování s dobrou návazností spojů na současný paskvil, ve kterém se nikdo nevyzná a který zažene lidi z vlaků do aut a autobusy budou dál jezdit nevytížené, neoptimalizované, protože právě tam lez ušetřit zavedením  méněkapacitních vozidel. To jsem  v optimalizaci nikde nenašel.... A tak přemýšlím, jak se při té optimalizaci současně plýtvá, vymýšlí se něco, co lidé  masově nechtějí, opírá se to o průzkumy, kterým nikdo nevěří a které se neopírají o nějaký komplexní dlouhodobý průzkum s ověřenou metodikou. Bral bych to jako pokusný balónek, ze kterého nyní vyberme jen to, co je nesporné a sporné věci zatím odložíme a ponecháme na někdy jindy. Vynechat zastávku třeba v Zádolce se dá přece kdykoliv, když opravdu se po zavedení těch zázračných autobusů ukáže, že lidé jezdí raději autobusem  než vlakem.  Možná se ale ukáže opak, že autobusy jezdí zbytečně, zbytečně se jim v zimě prohrnují silnice a lidé zůstanou věrni zastavujícímu vlaku - ať již v Zádolce, v Opatově nebo v Lačnově. Tento souběh dopravních možností nebude přece stát vůbec nic!  (mm)