Sčítání dopravy 2010 potvrdilo pomalý nárůst dopravy     

V roce 2010 pořádalo ředitelství silnic a dálnic další  sčítání dopravy na silnicích I. a II. třídy, případně i na vybraných) úsecích silnic III. třídy. Výsledky jsou k dispozici na webové stránce www.rsd.cz  Nejvíce nás mohou zajímat výsledky sčítání přímo v České Třebové, tyto údaje jsou čitelné z mapky. přidávám také obdobné mapky pro město Ústí nad Orlicí a Litomyšl.  další informace lze vyčíst přímo z interaktivní mapy na serveru Ředitelství silnic a dálnic, kde jsou uvedeny  detailní rozpisy dopravy rozdělení například na osobní vozidla, těžká vozidla a  motocykly. existuje možnost srovnání s hodnotami naměřenými  v letech 2005, 2000 a 1995. myslím, že původní prognózy očekávaly rychlejší nárůst frekvence vozidel než jsou čísla, uvedená v letošním přehledu. Nárůst tu ovšem je, ale jen malý, řádu jednotek procent. stále lze najít  i to, že frekvence vozidel se po úsecích mění, v našem okolí je  vyšší frekvence např.  na úsecích v průjezdu měst, kde se průjezdy zvyšují o místní frekvenci, vyšší frekvence je trvale mezi městy Ústí a Č. Třebová  než úsek  směr Třebovice a Lanškroun.

Významným obtěžujícím faktorem je těžká doprava. Přes Českou Třebovou projede po silnici I/14 průměrně 1300 těžkých vozidel, přes Litomyšl nebo Vysoké Mýto asi 4x tolik., zatímco celkový počet průjezdů vozidel je v Litomyšli 2x až 2,5x vyšší.  Poměrně zajímavý je velký počet těžkých vozidel na trase I/358 Česká Třebová - Litomyšl, který  je 3x větší než na paralelní trase II/360 Ústí n.O. - Litomyšl a asi poloviční než na tzv. "čtrnáctce".  Z průzkumu frekvence těžkých vozidel  lze soudit, že těžká  doprava z Ústí n.O. volí cestu do Litomyšle a dál po hlavní síti silnic právě přes Českou Třebovou a Zhoř.

Obnova a rekonstrukce silnic. Nevím, podle čeho jsou úseky k úpravám, opravám či rekonstrukcím vybírány. Zajímavá je nákladná rekonstrukce  úseku Vysoké Mýto - Choceň, která navazuje na již dříve provedené velké investice do silnic na katastru města Chocně včetně paralelní cyklostezky.  To přesto, že frekvence dopravy (včetně té těžké) na tomto úseku  je asi poloviční než frekvence dopravy na trase Litomyšl Česká Třebová.  Plán rekonstrukcí krajských silnic určuje  jistě  Pardubický kraj. Hovoří se o vlivu   Ing. Ivo Tomana, který z Chocně pochází a byl  nedávno na pozici radního pro dopravu....  Další frekventovaným úsekem na silnici II. třídy v regionu je již jen úsek Ústí - Letohrad, který však již rekonstrukcí prošel. Dalším faktorem pro výběr silnice k rekonstrukci je jistě i samotný stav silnice, v současné době ale je již těžké vybírat,  na většině silnic je poškození silné. Řeší se to zpravidla tak, že se rekonstruuje alespoň na několika silnicích nějaký kratší úsek, tak jak jsme loni viděli v okolí Zhoře. Nedovedu ovšem pochopit, jak je možné, že zůstává bez úprav třeba strmý úsek na Člupeckém kopci bez rekonstrukce a hlavně bez svodidel, přesto, že zde je právě silná frekvence těžké dopravy. Zřejmě do doby, dokud se nic nestane. Více na http://scitani.rsd.cz  

Měření pro město Česká Třebová

Výsledky sčítání dopravy v Ústí nad Orlicí                           

Výsledky sčítání dopravy v Litomyšli