Středisko Javor hlásí:  Návštěva Olawy                               

Ve dnech 20. – 22. 5. 2011 se skupina 10 českotřebovských skautů vydala na Slet skautů a Festival písně do Olawy, kde byl před gymnáziem pro účastníky postaven stanový tábor. Sletu se zúčastnilo také 160 polských harcerů.
V sobotu byla celoměstská hra, jejímž cílem bylo u 8 osob, které jsme museli podle mapy najít, zjistit, co se stalo se Sabinou Gessner.
Naše výprava skautů se rozdělila na tři skupiny a mohli jsme si vyzkoušet, jak si jsou naše jazyky podobné. Odpoledne byl Festival písně, který byl rozdělen do 2 bloků - skautská píseň a píseň z filmů Walt Disneye. Naše písničky sklidily úspěch, ale na medaili to nebylo.  Po 22. hodině začala celonoční hra na téma partyzánského boje za 2. světové války. Jednotlivá družstva plnila zadané úkoly v okolí Olawy. Návrat do tábora byl po cca 20 km pochodu v 5 hod.  V neděli se konal v parku u pomníku 2. světové války krátký program ke 100 letům skautingu v Polsku, kterého se zúčastnil i místostarosta Olawy. Závěrem byla k pomníku položena kytice.
Následně se celý průvod odebral ke gymnáziu, kde byl slet slavnostně ukončen. Po nástupu se začal uklízet tábor a po 13. hod. jsme se vydali na zpáteční cestu. Začátkem července by měla proběhnout návštěva 5 harcerů na táboře 3. chlapeckého oddílu v Zadním Arnoštově. Koncem července se pak vydáme na náš první tábor k Baltskému moři. Spolupráce skautů z České Třebové a harcerů z Olavy jsou podpořeny Pardubickým krajem a městem Česká Třebová.
Více fotografií z akcí je na stránkách: http://trojka.e-skaut.cz                          3. chlapecký oddíl střediska javor Česká Třebová