Podvečer vzpomínání na Věru Štěpáníkovou - Ročkovou 


Ve čtvrtek 19.května 2011 se ve vinárně hotelu Korado uskutečnila pietní vzpomínková akce  k uctění památky paní učitelky Věry Štěpáníkové - Ročkové, která opustila českotřebovskou veřejnost v  dubnu ve věku 85 let, se sešli její přátelé, spolupracovníci a známí. Vzpomínkový podvečer zahájila Ludmila Rašnerová minutou ticha. Poté následovaly vzpomínky jednotlivých účastníků, mezi kterými byly především kolegyně z řad pedagogické veřejnosti a z českotřebovských pěveckých sborů. Všichni přítomní se shodli, že Věra Štěpáníková byla svědomitá učitelka, která se uplatnila především jako elementaristka v prvních ročnících základní školy, což by mohly potvrdit stovky občanů našeho města. Po zásluze byla ve vzpomínkách oceněna i její pěvecká dlouholetá činnost ve smíšeném pěveckém sboru Bendl a ve Sboru českotřebovských učitelek. Mezi účastníky vzpomínkového setkání kolovala i řada fotografií, ze kterých největší dojmy vyvolaly ty, na nichž je Věra Štěpáníková zachycena v roli Boženy Němcové v opeře Obrázky z hor. To byl skutečný vrchol její pěvecké kariéry, kdy mohla uplatnit svůj krásný sametový alt. Účastníci vzpomínkového aktu hovořili o svém přátelství a spolupráci s Věrou Štěpáníkovou s uznáním a láskou. Všichni se shodli, že tato obětavá, skromná žena a výtečná pěvkyně se zařadila mezi výjimečné osobnosti českotřebovského kulturního a společenského života.
Chvíle strávené vzpomínkami na vzácného člověka proběhly důstojně a za jejich uspořádání je třeba poděkovat paní Heleně Nerudové a její sestře Ludmile Rašnerové.                                                                                                                                 Jiří Musílek
 
Fotografie Martina Šebely