Českotřebovský deník 152/2011 (3.6.)                                    
HLEDÁ SE MEDVĚDÍ HLAVA 

V pátek 3.6. mezi 12. a 13h. se ztratily v lese, za chatou na Habeši  pánské černé vysoké holínky a MEDVĚDÍ HLAVA. Jedná  se o hlavu ke kostýmu medvěda s opravdovými zuby. Hlava  40 cm  průměr . Byla to věc z půjčovny. Kdo byste ji někde viděl a nebo, kdo jste nám ji vzal, vraťte ji prosím do MŠ  U STADIONU. Za cenu 1000,-Kč.
Způsobilo nám to veliké problémy.  Děkujeme.                                                                  Za MŠ L. Pechancová - ředitelka

 

Dobrá zpráva: medvědí hlava se našla

Text o ztrátě už v sobotu odpoledne neplatí, medvědí hlava se našla ! Jsem rád, že tomu přispěl i internetový deník. Díky zprávě se zahrádkářům z oblasti  podařilo na výpravě asi 200 metrů od původního místa uložení všechny hledané věci najít !  Ředitelka MŠ U Stadionu moc děkuje......

 


Divadelní představení městského divadla Brno uzavřelo jarní cyklus divadelního předplatné a to s velkým úspěchem.  Brněnští herci si yvsloužili ovace ve stoje a to opravdu zaslouženě. odehráli představení, které snad každý zná z filmové podoby stejného názvu. Tentokrát to byla hudební komedie ze života študáků a kantorů. „Co je štěstí? Muška jenom zlatá!“ „Teď vám názorně předvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snědl jsem párek nevalné chuti a nepřišlo mi volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdě kultovní hlášky pocházejí - jak všichni ctitelé české filmové klasiky dobře ví - z legendárního snímku Martina Friče „Škola základ života“. Již méně je známý fakt, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu E. F. Buriana napsal středoškolský učitel Jaroslav Žák. A ten vycházel z vlastní humoristické prózy Študáci a kantoři, jež se těšila u dobových čtenářů mimořádnému ohlasu. A tak lze dnes říct, že Žákovy neopakovatelné postavičky „študáků“ a „kantorů“ - stejně jako autorovo laskavě ironické vidění školy coby sportovního zápasu - jsou právem nesmrtelné. Ba dokonce lze tvrdit, že dokud bude existovat škola, budou platit i brilantní a hluboce vtipné Žákovy postřehy o ní. Žákova divadelní verze se stala rovněž základem adaptace Hany Burešové; jsou do ní navíc dějově zakomponovány populární písničky třicátých let, které v inscenaci živě hraje a zpívá studentská kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíženy typické školní situace, zobrazující "věčný boj" študáků a kantorů, mezi nimiž poznáváme povědomé typy a charaktery prostředí nejen školního, ale vůbec českého.
 
Starostové Litomyšlska dostali informace o optimalizaci 

Lubná – Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý se vpodvečer zúčastnil dalšího jednání o optimalizaci dopravy. Záměr kraje přijel prezentovat starostům Litomyšlska.
Na počátku jednání, kterého se zúčastnilo několik desítek starostů z mikroregionu, náměstek hejtmana vysvětlil důvody, které kraj k optimalizaci dopravy vedou. „Musím přitom říct, že jsme jediný kraj v zemi, ve kterém dochází k nárůstu objemu veřejné dopravy,“ řekl Tichý. Podrobné vysvětlení nového systému krajské dopravy pak bylo na jednateli společnosti Oredo Vladimíru Záleském. Ten kromě samotné prezentace připravil starostům kompletní materiály, které mohou využít při informování svých občanů prostřednictvím obecních zpravodajů. „Jedním z očekávaných cílů optimalizace je mimo jiné i nárůst počtu cestujících ve veřejné dopravě až o patnáct procent,“ uvedl Záleský, který zároveň starosty požádal o spolupráci při přípravě a připomínkování jízdních řádů.
„Váš návrh vypadá dobře, ale zajímalo by mne, zda se avízované desetiprocetní navýšení objemu dopravy bude týkat i menších obcí,“ zajímalo starostku Morašic Hanu Štěpánovou. Jednatel Oreda vysvětlil, že Pardubický kraj chce zvyšovat počet spojů všude tam, kde je potenciál cestujících, tedy nejen ve větších městech. Představitelé obcí se také zajímali o to, zda v rámci nového tarifu budou jezdit i dálkové spoje projíždějící krajem nebo jak bude organizátorem dopravy řešen sezónní nárůst cestujících. Zmíněna byla i problematika jízdního řádu na železniční trati 018 do Litomyšle, u které se kraj už při minulých jednáních shodl se starosty dotčených obcí na kompromisním řešení spočívajícím v kombinaci vlakové a autobusové obsluhy. Část prostředků, které budou na tomto úseku trati uspořeny, kraj investuje do rozšíření objemu železniční dopravy mezi Chocní a Vysokým Mýtem. Se starosty byly na závěr rámcově domluveny termíny tvorby jízdních řádů a účast při jejich řešení.
Úbytek živočišné výroby je příčinou eroze půdy  

Pardubice  (2. 6. 2011) – Stav orné půdy chtějí společně řešit na Asociaci krajů ČR radní zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil se svým  kolegou ze sousedního kraje Vysočina Josefem Matějekem. Při čtvrtečním setkání se shodli, že  úbytek organické hmoty v zemědělské půdě je způsoben především velkým snížením živočišné výroby v posledních dvaceti letech. Současné kroky ministerstva zemědělství tento problém podle nich dostatečně neřeší.   „S kolegou, jehož odbornosti si nesmírně vážím, jsme se shodli, že budeme iniciovat vznik pracovní skupiny v rámci Asociace krajů, která se bude touto problematikou zabývat,“ seznámil s výsledkem jednání radní Kroutil.  Podle nejnovějších statistik je v České republice ohrožena téměř polovina orné půdy (45 %). Ministerstvo zemědělství se tento problém snaží řešit prostřednictvím Pravidel pro šetrnější hospodaření (GAEC), jejichž realizace by měla začít 1. července na 15 procentech orné půdy v ČR. „Ministerstvo vidí problém v předlistopadovém hospodaření. Ale zde nemůžeme s ministerstvem plně souhlasit. Musíme také upozornit na velký úbytek živočišné výroby v posledním dvaceti letech, který zapříčiňuje nedostatek organické hmoty v půdě. Podstatou problému je tedy úplně něco jiného,“ uvedl Kroutil. „Problém je v narušení rovnovážného stavu v přírodě. Pravidla,  s nimiž ministerstvo přichází, tuto rovnováhu nevrátí. Nechceme pouze kritizovat, ale přicházet s vlastními návrhy řešení. Na nejbližším jednání Asociace krajů chceme společně nastolit toto téma,“ uzavřeli společně radní Kroutil a Matějek.  
 
Dobrovolníci očima dětí  

U příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 připravil Pardubický kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi celou řadu akcí. Jednou z nich je právě vyhlášená soutěž s názvem „Po stopách dobrovolníka“, která je určena pro žáky základních škol v Pardubickém kraji. Cílem soutěže je prezentace dobrovolnictví z pohledu mládeže a podpora kreativního myšlení žáků, a to formou vytvoření krátkého příběhu zaměřeného na činnosti dobrovolníků. Žáci mají možnost vybrat si jedno ze dvou témat: Až budu velký, chci pomáhat …! Nebo Jak jsem potkal dobrovolníka …! Možnosti zpracování soutěžního příspěvku nejsou nijak stanoveny, omezeny (např. ručně namalovaný obrázek s doprovodným textem, série malovaných obrázků s textem – komiks, tvorba koláže z tiskovin, vlastních fotografií s doprovodným textem, foto reportáž, videoreportáž, rozhovor zaznamenaný písemnou nebo audio formou atd.). Soutěž je určena všem dětem základních škol a bude rozdělena do čtyř kategorií podle věku. Uzávěrka je 30. září. V každé kategorii bude vyhlášeno 5 nejlepších prací s jedním vítězem. V den vyhlášení – 4. listopadu 2011 bude současně zahájena vernisáž vybraných prací. Soutěžní práce shromažďuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Více informací podá koordinátora soutěže Eva Bulisová , e-mail: bulisova@konep.cz.