Českotřebovský deník 157/2011 (8.6.)                                   
Trhy na českotřebovském náměstí nebudou  

Pravidelné měsíční čtvrteční trhy konané v klidové zóně Starého náměstí se od čtvrtka 09.06.2011 až do konce roku 2011 ruší (14.07., 18.08., 15.09., 20.10., 24.11., 15.12.). Oznámil to organizátor trhů, pan Němec z Chotěboře, který měl stále větší problémy se zajištěním dostatečného zájmu prodejců. 
 
Společnost přátelská rodině   

Využijte možnost podle vlastního uvážení nominovat případné kandidáty za Českou Třebovou a okolí
Pardubice (10. května 2011) - Na Mezinárodní den rodiny, 15. května 2011, vyhlásila Síť mateřských center spolu s Pardubickým krajem nový ročník kampaně Společnost přátelská rodině. Jejím smyslem je vyhledat a ocenit v našem regionu ty, kdo nabídky pro rodiny nespojují s cílem získat klienta či zákazníka, ale považují takový počin za přirozený vztah. Zaměstnavatele, kteří usnadňují slaďování rodinného a pracovního života. Kampaň je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. „Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme nejen  penězi a slovy, ale především činy,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který převzal osobní záštitu nad kampaní. Ti, kdo s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního prostředí atd. už začali, mohou získat certifikát Společnost přátelská rodině (SPR). Organizátoři očekávají, že kampaní SPR přispějí ke zvýšení společenské prestiže rodiny a že pomohou upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slaďování profesního života rodičů s péčí o děti. 
Spolupráce s Pardubickým krajem na kampani SPR dodává na vážnosti nejen naší práci, ale i oceněným organizacím, které se snaží, aby se rodinám v Pardubickém kraji žilo lépe,“ oceňuje podíl Pardubického kraje na kampani krajská koordinátorka Sítě MC Petra Benešová.
Návrh na nominaci mohou podat jednotlivci nebo mateřské centrum nejpozději do 30. září 2011. Nominovat lze státní, nevládní i soukromé společnosti a organizace (nejrůznějšího typu), kulturní a sportovní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady a další. Navrhovatelé vyplní „Návrh na ocenění“, dále mohou doložit dalšími dokumenty (letáky, fotografie, dobrozdání osobností či odborníků atd.), které předají nejbližšímu mateřskému centru nebo  krajské koordinátorce Sítě MC Petře Benešová, e-mail: petra.benesova@materska-centra.cz.  V měsíci říjnu porota ve složení: Hana Demlová - emeritní primátorka Pardubic, Josef Jílek – člen zastupitelstva Pardubického kraje, Martin Kolovratník – ředitel Českého rozhlasu Pardubice a Dana Hubálková – o.s. Cema Žamberk, posoudí všechny nominace a rozhodne o případném přidělení ocenění.
Slavnostní předávání plánujeme na 30. listopad 2011 v Přelouči.
 
Starosty zajímala návaznost dopravy i vagony  

Přelouč (7. 6. 2011) –Scházíme se tady dnes s vámi, abychom vám představili zásady optimalizace dopravy v Pardubickém kraji,“ řekl na úvod setkání se starosty v Přelouči náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. „S řadou z vás jsme se setkávali při projednávání změn na železnici, nyní chceme vás všechny seznámit s principy optimalizace.Náměstek hejtmana starostům vysvětlil hlavní cíle optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji s tím, že na rozdíl od fám, které v regionu kolují, se pro 97 % občanů zlepší dopravní obslužnost veřejnou dopravou.  Starostové Přeloučska se na setkání seznámili s firmou Oredo, která je z poloviny vlastněná Pardubickým a Královéhradeckým krajem a je pověřená organizací regionální dopravy. „Společně budeme jednat o navržených jízdních řádech, budeme je připomínkovat a na nás se také budete obracet v případě problémů v regionální veřejné dopravě nebo když budete mít v rámci veřejné dopravy nějaké požadavky,“ sdělil představitelům měst a obcí Přeloučska jednatel Oreda Vladimír Záleský. Ten starosty komplexně seznámil se změnami, které občany a návštěvníky kraje ve veřejné dopravě čekají, a to včetně změn v sestavování jízdních řádů a tarifních změn.
Před starosty předstoupil také ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah Michal Štěpán, který vysvětlil termíny platné pro přípravu a připomínkování železničních jízdních řádů.  
Dlouholetého starostu Zdechovic Roberta Chutice v diskuzi zajímalo, jak v rámci nového tarifu bude vyřešena situace objížděk na silnici. „Zatím je to tak, že pokud je někde rozbitá silnice a autobus musí jet po objížďce, jeho delší jízdu zaplatí cestující,“ podotknul Chutic, kterého zajímaly také vazby dopravy na ostatní kraje. „Náš zónový systém je přeshraniční a funguje tak, aby cestující dojel do cíle své cesty logicky na naší jízdenku,“ odpověděl Vladimír Záleský. „K projednávání objížděk by měl být přizván i organizátor dopravy, který by měl postavit speciální objížďkové jízdní řády a měl by dopravci stanovit kudy a přes které zastávky pojede. Cestujících se objížďka rozhodně nedotkne nárůstem ceny jízdného.“  Starostka Chvaletic Blanka Zaklová se ptala na kvalitu železničních vozů, které budou regionální dopravu zajišťovat. „Jde mi o to, že senioři mohou velmi špatně využívat vlak k dopravě například k lékaři, když přijede vagón, do kterého nejsou schopní nastoupit,“ konstatovala starostka. Michal Štěpán z Českých drah ubezpečil, že polovina spojů bude vedena moderními soupravami, jejichž umístění na jednotlivé spoje může být ovlivněno samotnou samosprávou podle požadavků občanů.
Soutěž Stavba Pardubického kraje 2011 vyhlášena

„Soutěž podporuje stavby, jejichž předností jsou vysoká stavebně technická, uživatelská a estetická úroveň a zviditelňuje stavební kulturu a výsledky práce architektů, stavebních inženýrů a dodavatelských firem v Pardubickém kraji,“ shrnul přínos soutěže náměstek Roman Línek. Nominované stavby posoudí odborníci. Významným kritériem bude funkční, prostorové a výtvarné řešení architektury, ale také kvalita stavebních prací a spokojenost stavebníka. „Vítězné stavby označíme cedulkou, aby bylo na první pohled zřejmé, kdo je autorem architektonického díla, které se významně zapisuje do tváře našeho kraje,“ řekl náměstek Jan Tichý. Uzávěrka přihlášek je 1. července 2011. Výsledky soutěže, kterou vyhlašuje Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR za odborné spolupráce České komory architektů, budou zveřejněny 15. září 2011.
Kategorie staveb: Rodinné a bytové domy - Stavby občanské vybavenosti - Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství
Stavby inženýrské a dopravní a veřejná prostranství.
V Nasavrkách se začalo se stavbou keltské vesnice   

Základní kámen ke keltské vesnici nasavrckého Archeoparku položili  7. června a následně pokřtili keltskou medovinou zástupci občanského sdružení Boii. Projekt za bezmála 24 milionů korun spolufinancuje 11,6 miliony korun Regionální operační programu NUTS II Severovýchod. Hejtman Pardubického kraje a předseda Regionální rady Radko Martínek již  vloni při předávání dekretů na evropské peníze,  z nichž je částečně jedinečná  stavba keltského skanzenu hrazena,  zdůraznil, že turisté budou mít tak více důvodů náš kraj navštívit, ubytovat se v něm a strávit dovolenou.  „Projekt keltského skanzenu bezesporu přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků a také zvýší zájem o tuto turisticky atraktivní lokalitu,“  je přesvědčený radní zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal.   Nedaleko Horního rybníka vyroste do konce příštího května třicet staveb, které jsou replikou funkční keltské vesnice z 2. až 1. století před naším letopočtem. „Předlohou byly skutečné objekty, jejichž pozůstatky nalezli archeologové na území České republiky,“ řekla manažerka projektu Anna Frantalová. K největším stavbám patří brána zachovaná v Českých Lhoticích. Areál tvoří také hospodářské budovy, svatyně a amfiteátr. Počítá se i s parkovištěm, dětským hřištěm a technickou budovou.  Podle předsedy sdružení Lukáše Blažka nemá skanzen v České republice obdobu. „Chceme veřejnost vzdělávat, nejen bavit. Skanzen tedy nebude Disneylandem, ale místem, kde se tvoří a setkává, kde jsou k vidění rukodělné práce, tradiční keltské obřady i slavnosti,“ vysvětlil předseda Blažek. Obdivuhodné na celém projektu je podle radního Pavla Šotoly zodpovědného za neziskový sektor to, že za ním stojí dobrovolníci.  „Pustili se do  velkého mnohamilionového projektu s pomocí desítek dobrovolníků,“ projevuje uznání odvážným lidem z občanského sdružení Boii radní Šotola.  Archeopark Nasavrky dotváří keltské oppidum se stávající naučnou stezkou a vysoce ceněnou stálou expozicí Po stopách Keltů s interaktivními vzdělávacími projekcemi.
Kulturní program ve prospěch vysokomýtské Léčebny dlouhodobě nemocných

Vysoké Mýto - Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje a příspěvková organizace Vysokomýtská nemocnice připravily na neděli 12. června Den LDN. Akce, která začíná v 17 hodin, má veřejnosti přiblížit péči o dlouhodobě nemocné pacienty. Jak uvedla radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová, charitativní kulturní program přispěje na vybavení jednoho pokoje v této nemocnici. „Léčebny dlouhodobě nemocných jsou do jisté míry na okraji zájmu. Veřejnost vnímá zdravotnictví zejména v jeho urgentní složce a tato následná péče mnohým zůstává skryta. Přitom potřeba dlouhodobé léčby třeba po úraze nebo ve stáří se může týkat každého z nás,“ říká Markéta Tauberová, radní zodpovědná za zdravotnictví. „Léčebny dlouhodobě nemocných přitom nejsou místem, kam by lidé chodili umírat. Naopak. Snahou všeho personálu je, aby se pacienti co nejdříve vrátili do normálního života,“ doplnila Tauberová.  Den LDN začne na vysokomýtském náměstí v neděli 12. června v 17 hodin. Diváky potěší vystoupení taneční skupiny, Marie Pojkarové a Naďi Urbánkové. Vrcholem akce je předání kompletního vybavení pro jeden pokoj LDN ve Vysokomýtské nemocnici, který bylo možné vybavit s pomocí sponzorů. „Díky sponzorům se nám podařilo pořídit například stojan, polohovací postel a polohovací stolek,“ uvedla Markéta Tauberová. Akce je charitativní, takže i v jejím průběhu budou moci diváci přispět na konkrétní vybavení pokojů LDN ve Vysokém Mýtě.