Českotřebovský deník 169/2011   (20.6.)                               
Farmářské trhy budou také v České Třebové  

V úterý 19. července 2011 od 08:30 hod. do 17:00 hod. se v klidové zóně Starého náměstí uskuteční farmářský a řemeslný trh. Na tomto trhu budou výrobky a produkty, které se vypěstovaly a vyrobily výhradně v České republice. Můžeme se těšit na produkty včelích  farem, ovčí a kozí sýry, domácí uzenina, koření, valašské frgále,  česká zelenina, skleněné a dřevěné výrobky a jiné produkty českých výrobců. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Taktické cvičení hasičů v areálu Primony 

Dnes 21.6. po 17:30 proběhne okrskové taktické cvičení v areálu bývalé Primony. Bude se jednat o výbuch s následným požárem. Jednotky okrsku budou provádět Vyhledávání a záchranu osob, hašení  a dopravu vody na požářiště z řeky Třebovky. Plán cvičení je přibližně takový že jednotkám v rozmezí 17:30 - 17:45 bude vyhlášen poplach. Po příjezdu všech jednotek bude provedena krátká instruktáž nastoupených  zúčastněních jednotek sborů a přidělení jednotlivých úkolů. Po té proběhne vlastní zásah s vyhledáváním figurantů předem skrytých uvnitř budovy, jejich vyproštění a následné vynesení ven. Po skončení všech naplánovanáých a přidělených úkolů proběhne závěrečný nástup a zhodnocení cvičení s následným odjezdem jednotek na své základny. Jednotky budou po celou dobu pracovat s vlastními ochrannými prostředky vč. dýchací techniky.
Michal Daněk  -  velitel JSDHO Česká Třebová,   starosta okrsku č. 12
Výsledky soutěže ve sběru starého papíru  ke Dni Země


Den Země se uskutečnil dne 10.5. 2011 na Starém náměstí.

V letošním roce byla vypsána společností Eko Bi s.r.o soutěž pro školy ve sběru starého papíru (noviny, časopisy, kartony...). Sbírali se však i jiné komodity. Celkem se vybralo 4 369 kg papírových obalů, 320 kg elektrozařízení a 3 kg baterií. Pořadí podle škol:
1)      ZŠ Habrmanova 3 475,- kg
2)      ZŠ Ústecká               49,- kg
3)      ZŠ Praktická               9,- kg
4)      ZŠ Nádražní               2,- kg
Nejvíce se snažili sběrači ze ZŠ Habrmanova. Celkově nasbírali 3 475 kg papírových obalů. Vítězná třída této školy 6.B vyhrála volný vstup do lanového parku na Pekláku. Z mateřských škol se zapojila MŠ U Stadionu a za 700 kg papíru získala finanční odměnu na nákup hraček a psacích potřeb pro své děti.  Celkově se Den Země vydařil jak krásným počasím, tak i bohatou nabídkou soutěží, výrobních dílen, ukázek řemesel, prohlídkou rybí líhně v Javorce a také prodejní nabídkou výrobků.    ZO ČSOP Zlatá studánka
 

Pomáháme, kdo pomůže nám?“

Rekvalifikační projekt „Pomáháme, kdo pomůže nám?“ pro osoby pečující o osobu blízkou právě skončil. Jeho realizátorem bylo handicap centrum KŘIŽOVATKA Pardubice ve spolupráci s MÚ Česká Třebová. Za pomoc při realizaci patří velký dík zejména pracovnicím odboru sociálních věcí. Projekt byl v plné výši hrazen z evropského sociálního fondu, probíhal od začátku dubna 2010 do konce června 2011. Zbývá zhodnotit, nakolik splnil své poslání.
Do projektu vstupovalo celkem 16 účastnic – maminek handicapovaných dětí, nebo ve 4 případech dcer nemocných matek, jež všechny spojoval pouze zájem poskytovat kvalitní péči na nich závislým osobám a také – nepolevující chuť přiučit se něčemu novému.
Všechny aktivity projektu se odehrávaly paralelně na dvou místech – účastnice z Českotřebovska a Litomyšlska se scházely na Gymnáziu v České Třebové, šest „maminek“ z Holic a okolí dojíždělo do Pardubic. Postupně absolvovaly rekvalifikační kurz pracovník v sociálních službách (150 hodin), základy obsluhy PC (72 hodin) a základy podnikání (120 hodin). Kromě toho se formou 16 čtyřhodinových seminářů seznamovaly s dalšími příbuznými tématy ze sociální a zdravotní oblasti – poznaly blíže hipoterapii, zásady úspěšné komunikace, ergoterapii, muzikoterapii, základy první pomoci i sebeobrany, besedovaly s neurologem, s ortopedem, opakovaně s psycholožkou, více se dozvěděly o kompenzačních pomůckách i aktuální právní úpravě sociálních služeb v ČR.
Většina z účastnic vytrvala, po celou dobu se velmi intenzivně vzdělávala, což je i vzhledem k jejich často nelehké osobní situaci hodné obdivu. Poděkování zaslouží rovněž výborní lektoři jednotlivých kurzů a seminářů. Jen díky všem takto zúčastněným se mohla vytvořit tak přátelská a přitom tvůrčí atmosféra, v níž se skvěle pracovalo.
Účastnice projektu si zvýšily svou kvalifikaci, také v osobní péči si rozšířily obzory, nezbývá tedy než vyslovit přání, aby nabyté vědomosti skutečně uplatnily i v praxi.
 
Úspěch B. Mimry a KOJK na MHF Letohrad                     

Ve dnech od 4. do 12. června 2011 se v Letohradě a v jeho okolí uskutečnil již 22. ročník jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí regionu – Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2011.  Také v letošním roce se na festivalových pódiích představili vynikající umělci jak od nás tak především ze zahraničí (Belgie, Nizozemí, Polsko, Slovensko). Vedle řady komorních a varhanních koncertů poutaly největší pozornost dva orchestrální festivalové koncerty. Na zahajovacím galakoncertu se v letohradském Domě kultury představila Filharmonie Hradec Králové za řízení dirigenta Jana Kučery a na závěrečném koncertě pak vystoupil Komorní orchestr Jaroslava Kociana pod taktovkou dirigenta Bohuslava Mimry.
A právě tento závěrečný koncert přinesl pro posluchače jeden z největších festivalových zážitků a koncert se stal bezesporu jedním z vrcholů letošního MHF. V moderním interiéru nedávno renovovaného kostela v Letohradě – Orlici zazněla v podání Komorního orchestru Jaroslava Kociana nejprve Serenáda pro smyčce E dur od Antonína Dvořáka a poté zazněl světoznámý a velice populární cyklus Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho. Do posledního místečka zaplněný kostel (více jak 300 diváků) sledoval špičkové provedení programu, na kterém se vedle sólistů a orchestru podílel především dirigent MgA. Bohuslav Mimra. Jeho naprosto profesionální výkon plný jak technické tak především výrazové jistoty a kreativnosti dokázal strhnout orchestr k špičkovému výkonu. Vše bylo umocněno jedinečností interiéru kostela, který dovoluje, aby posluchači sledovali orchestr i dirigenta ze všech stran a je jim tak vlastně umožněno sledovat koncert jakoby zevnitř, být doslova součástí tělesa a interpretované hudby. Výkon orchestru a dirigenta potvrdil, že máme být na co v našem regionu právem hrdi. Máme zde amatérské orchestrální těleso, které se svými kvalitami může srovnávat s orchestry profesionálními a ve své kategorii bezesporu patří k naprosté špičce v rámci celé ČR!
KOJK a MgA. Bohuslav Mimra se tak rázem stali největšími kandidáty na letošní prestižní letohradskou hudební cenu GRAND PRIX 2011, která se vždy v následujícím roce uděluje za nejlepší festivalový výkon. Cenu za rok 2010 získal Jiří Pavlica se souborem Hradišťan.  Mezi laureáty nalezneme přední světové i české interprety a orchestry (Dagmar Pecková, Pavel Šporcl, Pražská komorní filharmonie, orchestr Ministrings Luzern apod.).                      PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., Ředitel MHF Letohrad
Městské muzeum zve    

Městské muzeum Česká Třebová Vás zve do
Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově.
Otevřeno červen - srpen: denně mimo pondělí 9 - 17 hodin
září a říjen: soboty, neděle a svátky 12 - 16 hodin.
 
Dále bude v době letních prázdnin  zpřístupněna rotunda sv. Kateřiny.
Otevřeno  červenec - srpen: denně mimo pondělí  9 - 12 a 13 – 17 hodin.
 
Objednávky větších skupin a další informace na adrese www.mmct.cz nebo na tel. 465534516

ZKO Podhorka zve příznivce psích sportů do svého areálu . Ve dnech 20. a 21.8. se zde konají závody agility.  Občerstvení zajištěno.

Do České Třebové přijely  esperantské děti z Polska

V pátek  10.června přijel do České Třebové malý polský autobusek, který přivezl esperantské děti z Polska s jejich učitelkami Teresou a Aňou. Rozebraly si je české esperantské děti a připravily pro ně ve svých rodinách program. Polské učitelky jdou na koncert k poctě A. Dvořáka , který se jim velice líbil.    Z nabízeného programu na sobotu si naši hosté vybrali návštěvu Potštejna. Tam jsme nejen zdolávali hrad, ale také opékali na ohni klobásky, cachtali se v řece a poznávali život šlechty i prostého lidu v době dávno minulé při rytířských turnajích na Vochtánce..V neděli se polské děti s Teresou a Aňou vydaly do kostela a pak na prohlídku města s členkou našeho kroužku Ilonkou. Odpoledne nás přilákala výstava hlavolamů v Kulturním centru. Děti si chtěly všechno vyzkoušet.Jako při každé návštěvě našich polských přátel ani tentokrát nemohl v programu chybět krytý bazén.     Pondělí bylo posledním dnem. Odjeli jsme vlakem do Opatovce. Tam učím některé děti esperanto. Nejen ony, ale všechny děti z tamní malé školy chtěly ukázat polským dětem, co dovedou a ty se zase měly předvést jim.Polské děti velmi hezky zpívaly a předvedly vtipnou scénku o rozhádané zelenině, která skončila v polévce. Opatovecké děti zatančily pohádku o Popelce a kankán. Ještě bylo co ukazovat, ale už přijel pro polské děti autobusek a nastalo loučení. Tak zase příští rok v Polsku!                                        ZN