Českotřebovský deník 170/2011 (22.6.)                                  
Přijetí dětí z U Koupaliště a Vinohrady na českotřebovské radnici 

 
Dne 17. června 2011 byly vedením města přijaty v obřadní síni českotřebovské radnice děti z MŠ U Koupaliště a MŠ Vinohrady.
Důvodem přijetí bylo poděkování družstvu dětí z MŠ U Koupaliště za získání 1. místa ve 4. ročníku finále sportovních her mateřských škol v Pardubickém kraji. MŠ Vinohrady získala 5. místo ze 14 družstev. Na úvod pan starosta poděkoval dětem za jejich vzornou reprezentaci města a pak už předal slovo paní ředitelce Cempírkové a paní ředitelce Šatopletové, které krátce pohovořily o přípravě na soutěž i o jejím průběhu. Děti s sebou přinesly ukázat vítězné poháry. Odměnou za jejich umístění jim byly krásné knížky, plyšová zvířátka a sladká tečka na závěr setkání. (text a  foto Miroslava Kejvalová)

 


Státní maturity ano, ale za jiných podmínek, shodují se ředitelé  

Pardubice - Administrativně náročné a finančně nákladné se zdají být ředitelům některých středních škol zřizovaných Pardubickým krajem státní maturity. Důležitost jednotné, státem garantované zkoušky však nezpochybňují. Shodli se na tom při jednání s krajskou radní pro školství, kulturu a památkovou péči Janou Pernicovou a jejími spolupracovníky.
Z dosud známých údajů vyplývá, že více maturantů neuspělo v Pardubickém kraji u společné části maturitní zkoušky, než u části profilové. Výhodu měli žáci pilotních škol, kteří byli na formu státní maturity připravování již v průběhu studia. Řadě žáků pomohly také maturity nanečisto.
V tomto školním roce si většina žáků v rámci společné maturitní zkoušky volila základní úroveň obtížnosti zkušebního předmětu. Větší podíl žáků, kteří si vybrali vyšší úroveň obtížnosti, byl pouze na gymnáziích. Situace se zřejmě změní v příštím roce, kdy k její úrovni budou přihlížet v přijímacím řízení vysoké školy. 
Ředitelé středních odborných škol se shodují v názoru, že stávající systém státních maturit upřednostňuje všeobecné znalosti žáků na úkor odborných a doporučují vytvořit větší prostor pro přípravu na odborné předměty. „V opačném případě hrozí degradace odborného školství v České republice,“ varuje ředitel Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli Ivo Jiránek. Stejnou úroveň maturitní zkoušky pro gymnázia a střední odborné školy odmítá také ředitel Střední školy umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí Zdeněk Rössler. Upozorňuje například na různou dotaci vyučovacích hodin při výuce cizích jazyků, českého jazyka a matematiky nebo na odborný výcvik u oborů poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie oborů vzdělání L/0-4), který žákům ubírá hodiny ze všeobecných předmětů. „Žáky obou typů škol pak hodnotíme u maturity stejně, což není správné,“ dodává. Podle něj by měla být jednotná maturita v základních znalostech vodítkem pro přijetí na vysoké školy.
Krajská radní Jana Pernicová poděkovala pedagogům za odpovědný přístup ke státním maturitám a trpělivost v jejich průběhu. Přislíbila tlumočit názory ředitelů při jednáních na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které spolu se společností CERMAT nese za přípravu a realizaci této zkoušky plnou odpovědnost.

Nabízím k pronájmu vybavenou garsonku v centru města. Bližší informace na telefonu 608 517 681.   

 

Cesta Malého stromu 


S dětmi venku za každého počasí  

V září 2011 zahájí občanské sdružení Cesta Malého stromu v areálu Akademie Libchavy provoz Dětského klubu. Jedná se o celodenní volnočasový klub pro děti ve věku 3-7 let založený na myšlence lesní mateřské školy, tedy „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“.  Myšlenka lesní mateřské školy má dlouhodobou historii ve Skandinávii, Německu a dalších státech. Zde jsou LMŠ legislativně ukotveny, zahrnuty do koncepce předškolního vzdělávání a tudíž i financovány státem. U nás je v současné době již několik desítek „lesních“ nebo „dětských“ klubů, které se k výše uvedené myšlence hlásí. Prozatím však v ČR není LMŠ legislativně uznána, nelze tedy využívat státního spolufinancování, ani názvu „školka“. Pilotním projektem (tzn. jediná oficiální) je integrovaná lesní MŠ Lesníček při MŠ Semínko v Toulcově Dvoře, jejíž provoz byl zahájen v září 2010 a je sledován MŠMT a MŽP.

Lesní školky nemají přesné pedagogické zaměření – upřednostňujeme průběžné vzdělávání a sledování moderních vzdělávacích trendů a jejich začleňování do práce s dětmi, inspiraci různými pedagogickými směry, ze kterých si vytváříme svou vlastní koncepci. Důležitá je úzká spolupráce s rodiči. S jejich podporou chceme realizovat projekt přivádějící „chlapy do školky“ – tatínci a dědečkové v rolích asistentů. Skupina maximálně 15ti dětí bude vždy doprovázena jedním pedagogem a minimálně jedním asistentem. Denní program navazuje na právě probíhající roční období – děti hned a na vlastní kůži (oči, uši) zažívají fáze roku – při pobytu na zahradě s vlastnoručně „opečovávanými“ záhony, u rybníka, v lese, na louce – tání sněhu, klíčení semen, rašení rostlin, kvetení stromů, zpěv ptáků, ochutnávání plodů, padání listí, první mrazíky, stopy zvířat ve sněhu, … Vše v přirozeném prostředí, žádné „hry na přírodu“ nebo umělý program.

V prostorné zahradě s členitým terénem, vzrostlými stromy a keři skýtajícími spoustu možností pro tajné hry, vyroste během léta za pomoci rodičů slaměno-hliněný domek, který bude sloužit jako zázemí pro děti, a dřevěný přístřešek, kde budou děti ve vlastních spacácích odpočívat po obědě. Prostor bude doplněn hracími prvky z přírodních materiálů – pískoviště, prolézačky; záhonky pro vlastní výpěstky. Dále budeme k pobytu a vyžití dětí využívat sousední přilehlé pozemky – louka, rybník, les; navštěvovat zemědělské usedlosti aj. Provoz klubu bude celodenní 8,00-16,30 včetně jídla a odpoledního odpočinku, ve dnech pondělí, středa a čtvrtek. V případě zájmu rozšíříme na celý týden. Rodiče mají pro děti na výběr jedno-, dvou- nebo třídenní docházku v týdnu. Zápis byl zahájen 1.6.2011.

Uvítáme další děti a jejich rodiče. Více informací získáte na www.lesnims.cz, www.CestaMalehoStromu.unas.cz, kontaktní osoba: Zuzana Kučerová, tel.: 775 552 980, email: kucerova@KoucinkAkademie.cz

 
V Pardubickém kraji nejlépe recyklují žáci z Dašic. Sesbírali téměř 9 tun starých elektrospotřebičů  

Pardubice, 21. června 2011 – Bezmála 36 tun vysloužilých elektrozařízení vysbírali v rámci projektu Ukliďme si svět žáci základních a středních škol Pardubického kraje. Ve srovnání s ostatními regiony jim tento výsledek zajistil první místo na pomyslném žebříčku. Nejlepší školou na Pardubicku se v celkovém množství stala ZŠ Dačice, jejíž žáci přinesli přes 8,7 tun „vysloužilců“. V přepočtu na žáka pak první místo patří ZŠ a MŠ Ostrov se 74 kilogramy na hlavu. Projektu Ukliďme si svět se letos zúčastnilo téměř 200 tisíc žáků ze 700 přihlášených škol. V Pardubickém kraji se do projektu zapojilo celkem 47 škol s více než 7 tisíci žáky. „Letošní ročník osvětové kampaně Ukliďme si svět se setkal s nebývalým zájmem škol i jejich žáků. Zúčastnilo se ho až o 500 škol více než před rokem. Třeba v Pardubickém kraji se jen od začátku roku přihlásilo 30 nových škol,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel neziskové společnosti ELEKTROWIN, která tento projekt již čtvrtým rokem organizuje pro všechny základní a střední školy v republice.  „Pardubický kraj patří dlouhodobě k nejúspěšnějším krajům tohoto projektu. O tento „úspěch“ se nejvíce zasloužily ZŠ Dašice a ZŠ a MŠ Červená Voda, které  tradičně obsazují jednu z prvních třech příček v celorepublikovém hodnocení. Díky recyklaci tak žáci z Pardubicka zabránili vzniku až 400 tun CO2,“ vysvětluje Jana Machková, která má v ELEKTROWINu soutěž na starosti, a dodává: „Rekord čtvrtého ročníku v kategorii přepočet sebraných spotřebičů na jednoho žáka drží ZŠ a MŠ Dolní Olešnice z Královéhradeckého kraje, kde na jediného žáka připadá rovných 161 kilogramů. Každý žák tak do školy přinesl v průměru dvě velké ledničky a pračku.“
Čtvrtý ročník kampaně Ukliďme si svět nakrmil sběrné koše jednoznačně nejvyšším množstvím vysloužilých elektrospotřebičů. Celkem se jich podařilo vysbírat přes 206 tun. Pro lepší představu – je to 1,2krát více než hmotnost Petřínské rozhledny. K nejlepším regionům v celkovém množství vysbíraných elektrozařízení dále patří Moravskoslezský kraj (32 tun) a třetí místo obsadili žáci Středočeského kraje (23 tun). Díky projektu Ukliďme si svět se žáci základních a středních škol zábavnou formou seznamují s pozitivními dopady recyklace a aktivně se zapojují do sběru elektrozařízení. „Nejúspěšnější školy získají atraktivní odměnu, a to nejen pro žáky a studenty, ale také pro pedagogy, kteří své žáky celou soutěží provázeli,“ uzavírá Machková.