Českotřebovský deník 173/2011  (27.6.)                                 
Pojďte se projít liščí stopou   

Fotografie z odpočívadla, které najdeme na liščí stezce  na "Sahaře", Vzorně se zde stará chatař pan Došek. je velmi svědomitý a patří mu za jeho práci velký dík.  Díky němu nejen nezabloudíte, ale zjistíte třeba i to, kdy mají "U Siťařů" otevřeno....  Fotografie poslal "Českotřebovský kohout" František Fred Smejkal.
 
Komise k pardubickému zámku pošle radě kraje doporučení i jednotlivá stanoviska 

Pardubice  (27. 6.  2011)  - Poradní činnost dnes ukončila odborná komise, kterou Pardubický kraj v březnu jmenoval k pardubickému zámku. Všichni její členové vyjádřili osobní stanoviska  a formulovali několik doporučení. Podle nich by především neměly zmizet  současné značky  Východočeského muzea a Východočeské galerie, vedle toho je však vhodné budovat i marketingovou značku „Zámek Pardubice“.
„Shodli jsme se také na tom, že celý zámecký areál je třeba pojímat jako celek, včetně Příhrádku a Tyršových sadů. To není možné bez úzké spolupráce a koordinace jednotlivých aktivit mezi krajem, městem a památkovým ústavem,“ konstatoval předsedající komise Miroslav Brýdl.
Podle odborníků je nutná změna uspořádání institucí na zámku. V otázce, jak toho dosáhnout, se však názory členů liší, proto sepíšou pro krajskou samosprávu dva návrhy. První počítá s právním subjektem „Zámek Pardubice“ v čele s vrchním ředitelem. Muzeum a galerie by se staly odbornými autonomními složkami v čele s řediteli, avšak bez vlastní právní subjektivity. Druhý návrh by ponechal právní subjektivitu obou organizací a zřídil koordinační orgán, ve kterém by byli oba ředitelé, zástupci kraje, města i památkového ústavu. Vztah muzea a galerie k tomuto orgánu by vyřešil nový statut obou organizací.
Téměř všichni se shodli na tom, že zámecký areál je atraktivní a jedinečný, ale jeho potenciál není dostatečně využitý. Tomio Okamura vnesl do jednání trochu nadhledu z hlediska mezinárodního turismu. Za hlavní nedostatek označil malou propagaci toho, co už na zámku zajímavé je.  Členové komise  doporučili radě pracovat alespoň se střednědobým ambiciózním plánem, který může přilákat do případného konkurzu zajímavé osobnosti. Všichni radní Pardubického kraje dostanou k prostudování jednotlivá stanoviska členů komise a také souhrnná doporučení, na kterých se dnes přítomní shodli.  „Chtěli bychom také s jednotlivými stanovisky odborníků a souhrnnými závěry dnešního jednání seznámit radní Pardubic a ještě před rozhodováním Rady Pardubického kraje se s nimi sejít a vše prodiskutovat,“  uvedla radní pro kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.
Členy komise byli odborníci z oblasti muzeí a galerií, cestovního ruchu i architekti, nechyběl ani zástupce města Pardubice. Kraj  chtěl jejich prostřednictvím získat nezávislý pohled na to, jak nastavit fungování institucí působících na pardubickém zámku a celý zámek ještě více zatraktivnit.
 
Další fotografie ze závodu O železného kohouta 

http://iscarex59.rajce.idnes.cz/2011_06_24_Zelezny_kohout_C._Trebova/
 

Slavnostní rozloučení se školním rokem na Července 

Na ZŠ Habrmanova se v pondělí 27. června stylově loučili žáci a jejich učitelé se školním rokem v červených tričkách. Nejprve proběhlo na zahradě fotografování celé školy, kdy všichni žáci vytvořili obrovského smajlíka.. Slavnostní oceňování nejlepších žáků zahájila na hřišti nově vznikající rocková skupina. Za přítomnosti pana místostarosty Dobromila Keprta bylo oceněno celkem 30 žáků školy. Celá škola poděkovala  dlouholetým učitelkám a kolegyním paní Hylenové, Kebrlové a Wacníkové, které odcházejí do důchodu. V druhé části se se svými spolužáky rozloučili všichni deváťáci. Další fotografie najdete ZDE
 
Handicapovaní měli o letadla obrovský zájem

 Hradec Králové – Stovky postižených lidí a dětí z Královéhradecka a Pardubicka zavítali v sobotu 25. června na královéhradecké letiště, kde se konal čtvrtý ročník Open skies for handicap. Moderním vojenským letadlem Casa a letounem L-410 se prolétlo dvě lidí na vozíčku. "Měli jsme velkou radost, že na akci opět dorazili rodiče s handicapovanými i z Polska. Velký zájem měli jak o tank, tak i například o ukázku moderní policejní techniky," uvedl po akci ředitel letiště Roman Zindulka. Letošní ročník Open skies for handicap navštívil také ministr zdravotnictví Leoš Heger. Raritou letošního ročníku byl zcela nový letoun, který armáda zařadila do své výzbroje v tomto roce. Šlo o vojenský transportní letoun CASA, pro který to bylo první představení před laickou veřejností. Všichni handicapovaní, kteří se tímto letadlem proletěli, zažili opravdu jedinečnou příležitost, kdy se občan mohl proletět letounem, který je několik měsíců ve vojenské výzbroji. Tato akce je unikátní v celé střední Evropě. Za minulé tři ročníky navštívilo letiště šest a půl tisíce návštěvníků a letadla převezla téměř dva tisíce handicapovaných zájemců. Letošní ročník tato čísla opět navýšil.