Českotřebovský deník 175/2011  (29.6.)                                 
9 párů vlaků vyšší kvality má ve směru na Brno Českou Třebovou jen projíždět 

Radko Martínek píše generálnímu řediteli ČD
V minulých dnech byl zveřejněn první návrh grafikonu veřejné železniční dopravy na rok 2012, který má vstoupit v platnost v prosinci  t.r.  a předložen veřejnosti k připomínkování.  Vlaky vyšší kvality na trati na Brno  jsou objednávány  ministerstvem dopravy ČR. Z velké části jde také o dálkové a mezinárodní spoje, které  nemají dle návrhu  zastavovat v České Třebové ani nyní v době, kdy máme v provozu draze postavená dopravní terminál. Jsem přesvědčen, že tuto skutečnost budeme opět připomínkovat. Pro nás je důležité, že první reakci na zveřejnění již máme a to ve formě dopisu, kterým se v této "naší" věci obrátil na generálního ředitele ČD Ing. Petra Žaludu přímo hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, byť je stále po náročných operacích v domácím léčení.   Ve svém dopise píše, že by se rád vyjádřil k záležitosti, o které jsem v minulosti několikrát hovořil s Vaším náměstkem panem Ing. Blažkem, a to mnohokrát projednávaným zastavováním vlaků vyšší kvality v ŽST Česká Třebová.... 
 Celý dopis máme k dispozici na tomto odkazu 

Závěr Týdne sportu: nad radnicí se sbíhaly černé mraky 

Dokládají to fotografie zajímavého meteorologického jevu, který fotografovalo na své telefony mnoho lidí z náměstí. naštěstí mraky přešly aby mohl program pokračovat a dovést  zdárně do cíle, kterým byl závěrečný ohňostroj. Foto Martin Šebela
 
Agratský rodák Padra Vismara byl v neděli 26. června v Miláně  blahořečen   

Vedení města se zúčastnilo blahořečení Otce Vismary v Miláně
Na 26. 6. 2011 byli do našeho italského partnerského města pozváni zástupci města a českotřebovské farnosti, aby se zúčastnili významného dne nejen pro Agrate Brianza, ale i pro celou tuto oblast. V neděli 26. června 2011 se na náměstí před milánským dómem sešli mnozí obyvatelé Agrate, aby byli přítomni slavnému dni v historii svého města. Není mnoho měst ve světě, která by se mohla pyšnit tím, že se jejich rodákovi dostalo takové pocty - jedním ze tří blahořečených byl i agratský rodák Padre Vismara. Padre Clemente Vismara se narodil 6. 9. 1897. Vyrůstal u příbuzných, protože jeho rodiče brzy zemřeli. Po gymnáziu vystudoval teologii, byl povolán do armády a po zážitcích z bitev první světové války se rozhodl stát se misionářem. 2. 8. 1923 odešel do Barmy, kde až do své smrti 15. 6. 1988 pomáhal potřebným, a to zejména dětem. Členové malé delegace si prohlédli agratské oratorium, které během prázdnin využívá cca 300 dětí. Navštívili také výstavu uspořádanou k poctě Padre Vismary. Součástí návštěvy bylo i jednání o návštěvě Českotřebováků v Agrate na konci letošního září.                                               Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka
 
Záchranářské vrtulníky zachrání při povodních více životů  

Vrtulníky letecké záchranné služby z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje nově zachrání při povodních více životů. To je jeden z výsledků konference Air ambulance 2011, která se konala nedávno na hradeckém letišti. Nové změny tak přispějí k lepší spolupráci záchranných složek. Například záchranné vrtulníky provozované soukromými společnostmi budou moci tankovat palivo na místech, které byly dosud určeny pouze pro armádní vrtulníky a naopak, což bylo doteď vyloučené.„Podařilo se nám vyřešit dlouhodobý problém s Armádou České republiky. Dosud nebylo možné, aby například naše záchranné vrtulníky při převozu pacienta do Plzně mohli v tomto místě natankovat a doletět zpět. Uzavření smlouvy, která umožní záchranným vrtulníkům tankovat i tam, kde mohli jen armádní a naopak, je velký úspěch,“ popisuje Daniel Tuček ze společnosti DSA, která má celkem čtyři stanoviště leteckých záchranných služeb na severu republiky.
 
Vrtulníky na jednotné frekvenci

Dalším krokem správným směrem je jednotná letecká frekvence. Dosud měli při zásahu policejní, civilní a armádní vrtulníky různé frekvence, což ztěžovalo vzájemnou komunikaci. „Nyní to bude fungovat tak, že hasiči si vyžádají jednotnou frekvenci a ta bude společná všem vrtulníkům, které se zúčastní zásahu,“ vysvětluje Daniel Tuček.  Výsledkem konference Air Ambulance 2011 je také možnost, kdy si dispečinky leteckých záchranných služeb mohou vyžádat službu SAR. Jedná se o pátrací a záchranou leteckou službu. Ta se řídí jinými pravidly, než umožňují civilní předpisy a může tak okamžitě pomoci se záchrannou akcí. „Díky službě SAR mohou například vrtulníky vzlétnout i v horším počasí, což civilní předpisy nedovolují. O tuto službu může požádat každá krajská záchranná služba v případě nebezpečí či pátrání,“ popisuje Tuček.