Českotřebovský deník 176/2011 (30.6.)                                  
Třebováci účastníky "Dnů města Svit"   

Dny města Svit 2011 Na pozvání primátora našeho slovenského družebního města Svit pana PaedDr. Rudolfa Abraháma odcestoval v pátek dne 24. června 2011 do Svitu na DNY MĚSTA SVIT  místostarosta pan Dobromil Keprt. V rámci „Dnů města Svit“ se zúčastnil slavnostního udílení cen města Svit a cen primátora města Svit. Spolu s ním se slavnostních dnů zúčastnilo i vedení města Knurów z Polska v čelem s presidentem města panem Adamem Ramsem. V programu slavnostního večera  vystoupil s vynikajícím programem folklórní  umělecký soubor z Prešova. Součástí třídenních oslav byl i fotbalový turnaj, ve kterém českotřebovští fotbaloví „žáci“ obsadili druhé místo. Za naše město se dále zúčastnili zástupci obce Svinná přátelského  nohejbalového turnaje. Setkání se neslo v přátelském duchu dobrých partnerských vztahů.                                                   Ludmila Rašnerová sekretariát starosty města
 
Podchod u červeňáku budou malovat sprejeři 

V návaznosti na informaci, která byla nedávno uvedena ve věci zajímavé iniciativy vymalování podchodu pod železniční tratí ve stylu grafitti (podchod pod tratí u Červeňáku v České Třebové) uvádím, že tato akce bude realizována již příští víkend, tedy od pátku 8. do neděle 10. července 2011.
 
Náměstek Tichý podporuje využití historické budovy na ústeckoorlickém nádraží  

Ústí nad Orlicí -  Tento týden představili projektanti poslední verzi návrhu modernizace nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. Náměstek hejtmana Jan Tichý vyjádřil nesouhlas s řešením, které nepočítá s využitím staré budovy. „Skanzen mezi kolejemi nechceme,“ uvedl náměstek Jan Tichý. Potvrdil, že Pardubický kraj by přivítal, kdyby kulturní památka plnohodnotně sloužila lidem  v souvislosti s provozem železniční dopravy.  „Nepovažuji za nutné stavět novou výpravní budovu za miliony korun. Když se podařilo zachránit historickou budovu, tak by se měla co nejvíce využívat  jako zázemí pro provoz i cestující,“ uvedl  náměstek Tichý.  Za zajímavé řešení pokládá  alternativní využití stávající historické budovy, kde budou například pokladny, nebo dopravní kanceláře včetně nezbytných technologií.  Při této příležitosti náměstek hejtmana upozornil na existující projekt firmy  SUDOP, který již před lety počítal s využitím historické budovy a situoval kolejiště tak, aby objekt mohl být využíván pro provozní účely.  „Pardubický kraj má mimořádný zájem na tom, aby doprava na koridoru mezi Českou Třebovou a Pardubicemi byla co nejdříve vyřešena. Železnici považujeme za klíčovou v připravované koncepci dopravy,“ řekl před časem hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.
 
Poznámky k jednání  na téma "(Jaké) bude nové ústecké nádraží?"  

Co v diskuzi zaznělo: Město Ústí n.O. si vynutilo navíc k parkovišti též autobusovou smyčku coby terminál městské linky. To definitivně potvrzuje význam nádraží  jako důležitou rychlíkovou zastávkou.(oproti předešlým alternativám v médiích, že by tu měly přestat stavět některé rychlíky a posílit by mělo nádraží v Ústí-městě). To potvrdili  jak starosta Petr Hájek, tak náměstek ředitele SŽDC Mathé. Ten  ovšem v mnoha směrech o stavbě mlžil, nevěděl "přesná" čísla, zjevně slabá místa upravené vizualizace se rychle přešla..Z prezentace a diskuze  vznikl pocit, že velikášskost projektu je spíš přáním SŽDC, aby se protočilo co nejvíc peněz.
Zástupce mezirezortní komise  (MK - MD) Marek Dian zase dlouze mluvil, jak meziresortní komise propátrala všechny potenciální zdroje k financování (všechny možné OP výzvy EU fondů apod.) vhodné pro rekonstrukci budovy. Výsledek je ten, že zjistili, že je pozdě (všude je již vyčerpáno kolem 90 %), teď čekají na další kolo Norských fondů, kde snad by se o to na MK pokusili... Naskýtá se otázky:  Když ministr kultury Besser slíbil (a) v krátké době nechat zpracovat expertní studii na technický stav budovy, což by mělo poskytnout základní obraz o potřebné výši financí a možnostech využití objektu, a (b) podstatné spolufinancování rekonstrukce z havarijního fondu MK - tak jak to s tím je? Podle odpovědi  má být studie hotova cca koncem července velmi se na ni čeká ...Dian v diskuzi odpověděl, že zchátralost budovy nenaplňuje potřebné parametry, aby mohl být havarijní fond MK použit... To všechny pobavilo, protože na jedné straně ČD a SŽDC vždy "vyhrožovaly", že barák je nebezpečný a příliš zchátralý k modernímu využití, na druhé straně teď slyšeli, že je zchátralý vlastně málo (!).
Mimoběžné financování obou částí nádraží, nové (2012-14) a staré budovy (s časovým přesahem, protože se dosud neví, z čeho...) komentoval skepticky arch. Petr.Kulda, že tím je zaděláno logicky na pozdější "spadnutí" staré budovy  nyní památkově chráněné . budovy nádraží z roku 1874.  Byla také delší diskuse ohledně využití budovy - v podstatě se asi nic moc nového neřeklo, hlavně se oprášily různé nápady. To hlavní, udržet starou budovu jako výpravní, opět úsměvně bagatelizoval náměstek SŽDC Mathé tím, že shodil vlastní pojem "výpravní budova", který prý už ani nemá opodstatnění, na nádraží nebude jeden stálý zaměstnanec, vše poběží přes techniku...  Architektonicky jsou nově navržené stavby v hodnotě cca 11 milionů Kč označovány jako "bezpohlavní shluk stavebního materiálu".....                                                                                                      (Podle poznámek účastníka jednání)
 
Kalendář nafocených žen KDU-ČSL vynesl peníze na léčbu sklerózy 

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek předal v pondělí 27. 6. 2011 Domovu sv. Josefa v Žírči peníze získané prodejem kalendáře, který pod záštitou předsedy strany nafotily členky KDU-ČSL. Tento finanční dar bude využit pro léčbu lidí postižených roztroušenou sklerózou. Domov sv. Josefa je jediné lůžkové zařízení v ČR, které se věnuje léčbě lidí s touto nemocí.  Akci hudebně doprovodilo šansonové seskupení 6 NaChodníku,  jedním z textařů  písní, které zazněli je také Pavel Bělobrádek. 
Více na:  http://www.youtube.com/watch?v=7VwxdjNypf0&feature=share
 
CzechPOINT u Zelené brány dnes končí  

Pardubice   ( 30. 6. 2011)  - Kontaktní místo CzechPOINTu aneb Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu u Zelené brány v Pardubicích dnes končí. V pátek bude mimo provoz a od pondělí bude  společné pracoviště Pardubického kraje a města Pardubice sídlit v nových prostorách rekonstruované reálky na Komenského náměstí. Občanům zde úřednice nabídnou komfortnější odbavení a navíc tu nebudou v nájmu, ale v budově kraje.
Vzhledem k tomu, že se společné fungování CzechPOINTu s magistrátem města Pardubice osvědčilo a nepřináší organizační ani technické problémy, bylo rozhodnuto, že v této variantě budeme pokračovat i po přestěhování přepážky do objektu Pardubického kraje na Komenského náměstí,“ říká ředitel Krajského úřadu v Pardubicích Jaroslav Folprecht.
Vchod do CzechPOINTu je v průchodu  budovy bývalé reálky. Kontaktní místo nabídne občanům příjemný čekací prostor a vyvolávací systém. U jedné přepážky  tu pořídí například ověřené výpisy z katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče a z trestního, obchodního i živnostenského rejstříku. „Věříme, že občané si rychle zvyknou na nové umístění a nadále budou služby CzechPOINTu vyhledávat právě na tomto pracovišti. Nabízíme moderní pěkné prostředí a dle naší zkušenosti jsou služby poskytovány bez velkého čekání,“ uvádí kancléřka Krajského úřadu Jana Haniková
Dnes dokončili svou práci malíři a zítra se už budou zapojovat potřebné systémy. První zákazníky přivítá nové kontaktní místo už v pondělí ráno. Otvírací doba bude po dobu prázdnin  v pondělí a ve středu 8 – 12 a 13 – 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 8 - 12 a 13 – 15,30 hodin a v pátek 8 – 12 a 13 – 14,30 hodin.  Od září  se plánuje prodloužená otvírací doba.
 
V sobotu 2.7. bude opět Bitva (na Chlumu) u Hradce Králové  

Dopoledne o půl jedenácté projdou vojáci bojištěm a o půl hodiny později se uskuteční pietní akt u Baterie mrtvých. Bitevní scéna „Kancléř Otto von Bismarck v bitvě u Hradce Králové 1866“ na motivy historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866 začne ve 14 hodin. Střetne se zde pruská a rakouská armáda. Od čtyř hodin program pokračuje v amfiteátru Chlum koncertem country kapely Nadoraz a písničkáře Pavla Dobeše
 
Vyúčtování ceny vody v České Třebové za loňský rok 2010 

Předložené vyúčtování je publikováno na webu města Česká Třebová jako povinná informace, podobně jako v minulých letech. Ze spousty čísle, mezi kterými převažují nuly  je třeba si všimnout především závěrečné tabulky. Zde se můžeme poněkud pozastavit na vysokým kalkulovaným (a tedy i zaručeným) ziskem ve výši 12%  vlastních nákladů. Očekávali bychom menší hodnoty. Podobě byla ovšem provedena kalkulace ceny vody  i na letošní rok 2011. Důvodem je investice do rekonstrukce ČOV na Lhotce s velkou dotací EU, která bude zahájen co nejdříve. Dotace je sice vysoká, ale i tak potřebuje kofinancování a jak je vidět,  tak ho zaplatíme formou zvýšeného vodného a stočného my všichni. Cena vody se zvyšuje vždy o podobnou procentní hodnotu, ovšem je třeba si uvědomit, že každým rokem se zvyšuje se zvýšením ceny i základ pro další zvyšování. I tak bude nutné, aby si Vodárenská společnost, s.r.o. jako investor velké stavební akce vzala úvěr ve výši 40 milionů korun. Přitom celá investice do úpravy ČOV není z vůle města, ale vznikla jako povinnost díky schváleným přístupovým podmínkám při vstupu ČR do EU.