II. závěrečný koncert ZUŠ se konal v Kulturním centru     


II. koncert se konal ve velkém sále  Kulturního centra, kde je možné využít větší jeviště tak, aby na koncertu mohly vystoupit také soubory a taneční obor školy. Díky tomu byl program koncertu velmi pestrý. Do programu bylo zařazeno 18  programových čísel. Mimo dvou pěveckých sborů  vystoupil smyčcový orchestr, saxofonový soubor a populární taneční orchestr školy. Před přestávkou pak byly v programu zařazeny dvě nejlepší vystoupení žákyň tanečního oboru školy. Před zahájením koncertu se i na tomto koncertu konalo  ocenění  nejlepších  žáků školy a absolventů I. a II. cyklu.  Vystoupení žáků  připravili učitelé: Jitka Nováková, Ludovít Štark, Bohuslav Mimra, Milada Hamplová, Miluše Mimrová, Milan Špičák, Lenka slavíková, Jiří Kadavý a Daniela Nárožná. Fotografickou dokumentace koncertu zajistili Mgr. Milana Soukupová a Vojtěch Soukup. Fotografie jsou srovnány podle programu koncertu, který je uveden na konci souboru.