Společný koncert BIGBANDU Litomyšl a 
Tanečního orchesTru ZUŠ Česká Třebová 


ZUŠ Česká Třebová zorganizovala na samotný závěr školního roku  dosud ojedinělou akci - společný koncert dvou hudebních těles v Litomyšle a České Třebové ve zcela zaplněném Malém sále Kulturního centra, ve které bylo z části také stolové uspořádání. V první části koncertu vystoupil českotřebovský taneční orchestr  řízený dirigentem Mgr. Milanem Špičákem, po přestávce pak nastoupili v černých tričkách hudebníci z Litomyšle, Bigband Litomyšl řídil Libor Kazda. průvodní slovo koncertu měla Jarmila Holcová. Koncert vznikl z iniciativy českotřebovské ZUŠ a především Milana Špičáka. Určitým spojením  s litomyšlským bandem byli i dva hráči z Litomyšle, kteří jezdí  také na zkoušky Velkého swingového orchestru. " když přišla  z české Třebové nabídka na společné vystoupení, tak jsem ani na okamžik neváhal," řekl  dirigent Libor Kazda. Možná tak vzniklo něco, co bude dále pokračovat, zase třeba u nás v Litomyšli...".. Koncert vzbudil pozornost i mezi třebovskými muzikanty, kteří zaujali mnoho míst v zaplněném sále . Více na fotografiích Vojtěcha a Milany Soukupových a Milana Mikoleckého, na závěr uvádím také program koncertu.  Bylo otevřeno občerstvení, vládla opravdová pohoda.
 

                                                        Po přestávce nastoupil Big band Litomyšl