„Šance“ po půl roce                                

Nový projekt Oblastní charity Ústí nad Orlicí  „Šance pro rodinu“ má za sebou šest měsíců svého trvání.  Podstatou této aktivity je prevence v rodinách, ohrožených odebráním dítěte do ústavní výchovy. Sociální pracovníci Charity docházejí k lidem, kterým pomáhají vytvořit v rodině takové prostředí, aby v ní děti mohly bezpečně vyrůstat.  Snaží se učit  rodiče,  kteří mnohdy sami pocházejí ze sociálně slabých poměrů, jak pečovat o děti a domácnost.
Je jasné, že ve sféře rodinných vztahů je půl roku příliš krátká doba na to, abychom cokoliv hodnotili. Přesto se za tu dobu leccos událo - služeb sociálních pracovníků „Šance“ využívá již osm rodin  na území orlickoústecka, stále se prohlubuje spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dětí, byl zaznamenán zájem médií atd.
Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí projektu, Daniely Dorčincové:
 
S kolika OSPODy spolupracujete?
 
K dnešnímu dni jsme navázali kontakty s odbory sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně a Králíkách.  Spolupráce a komunikace s nimi je velmi dobrá - průběžně si předáváme informace a případy konzultujeme. Je to velmi důležité, protože právě OSPODy nám doporučují rodiny, vhodné do našeho projektu.
 
Kolik pracovníků tento projekt v rámci Oblastní charity zajišťuje?
 
Zatím jsme dva a máme na starosti osm rodin. Aby naše práce byla efektivní, museli jsme přijmout další zaměstnance, takže během léta budeme čtyři.
 
Můžete nám říci, s jakými problémy obecně přicházíte v rodinách  do kontaktu?
 
V několika  případech řešíme potíže s financemi a dluhy, ze kterých často vyplývá nedobrý psychický stav u  rodičů, a následně porušené vztahy s dětmi. S finančními potížemi často souvisí neplacení výživného, nezaměstnanost atd. Dále řešíme třeba agresivitu dětí ve škole, hyperaktivitu, toulání se po ulicích atd. V mnoha případech se setkáváme s tím, že si rodiče neumí zorganizovat čas, neumí si naplánovat den, mají problém s běžnými činnostmi jako uvařit nebo uklidit, a pak nemají sílu na výchovu dětí.
 
Dá se říci, že problémy dětí vycházejí z nepříznivého rodinného prostředí?
 
Určitě ano, jenže rodiče si to často neuvědomují. Proto se snažíme dovést je k tomu, aby si tento fakt připustili, aby na sobě začali pracovat a dokázali udělat sebemenší změnu k lepšímu. Často to je pouze otázka komunikace.  Docházíme třeba do rodiny, ve které maminka neumí jednat se svou dcerou. Její komunikace je omezená pouze na příkazy, na které dcera nereaguje, a maminka to pak umí řešit pouze křikem, vyhrožováním nebo nářezem.  V tomto případě se  snažíme mamince vysvětlovat, jakým způsobem má s dcerou mluvit, jak ji může motivovat, aby něco udělala, a komunikaci mezi nimi se snažíme přímo korigovat.      
 
Tato práce musí být někdy vyčerpávající, jak to snášíte?
 
Je to hodně náročné a často to je jako na houpačce.  Jsou okamžiky, kdy si říkáme, že se věci daří, že je dobře nakročeno k pozitivní změně, a pak zas přijde nějaký pád, pocit  marnosti a beznaděje…  V týmu o všem hodně mluvíme, abychom se z těchto pocitů vypovídali a našli motivaci pro další práci s rodinou.
 
Co se vám za půl roku podařilo a jak vás vnímají rodiny, do kterých chodíte?
 
Dvě rodiny jsme navázali na psycholožku, ke které rodiče s dětmi docházejí. Podařilo se nám přimět několik lidí k tomu, aby si zašli vyřídit své odkládané záležitosti na úřady nebo vyřešit dlouhodobý problém se zapojením elektřiny. V těchto případech stačilo naše klienty do institucí pouze doprovodit,  protože se báli tam jít sami.
Všechny rodiny nás berou jako pomoc, máme u nich důvěru a mohou se na nás kdykoli obrátit. Občas to od lidí i slyšíme – že jsou rádi, že na to nejsou sami, a že jsme pro ně psychickou oporou.
 
Tento projekt můžete podpořit dárcovskou SMS:  

jednorázově ve tvaru:  DMS SANCEPRORODINU na číslo 87777
roční podpora:  DMS ROK SANCEPRORODINU na číslo 87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Ústí n.O. obdrží 27 Kč. Při roční podpoře vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. Více na www.darcovskasms.cz  Děkujeme.