Přehlídka dechových  hudeb v Řetůvce                                 


V sobotu dne 4. června  se v areálu  myslivecké chaty Řetůvka  uskutečnil již v pořadí třetí ročník Přehlídky dechových hudeb „Řetůvka 2011“. Tradiční zdařilou a příznivci dechovky oblíbenou akci uspořádala Obec Řetůvka ve spolupráci s dechovou hudbou Řetůvanka a Mysliveckým sdružením „Lipovec“ Řetůvka.
Počasí všem přítomným a účinkujícím přálo a tak se v zaplněném mysliveckém areálu hrálo a zpívalo o sto šest.  Mezi přítomnými bylo možno zahlédnout i řadu občanů našeho města, nescházeli ani obyvatelé dalších sousedních obcí. Na své „kolegy“ se přijel podívat i dlouholetý člen  bývalé českotřebovské železničářské dechovky a regionální výtvarník pan Jaroslav Doležal.
V odpoledním programu, který začal ve 14.00 hod., vystoupila nejprve  dechová hudba Poličanka. Tu v průběhu odpoledne vystřídala kapela „Astra“ ze Svitav.  Třetím souborem byla pořádající a nám dobře známá dechová hudba Řetůvanka se svými zpěváky, kapelníkem Jiřím Zemanem a Olinkou Charvátovou. O zvučení se již tradičně úspěšně starala Věra Zemanová. Závěrem odpoledne vystoupila Cimbálová muzika Aleše  Smutného.
Celé odpoledne  skvěle moderoval host přehlídky, známý zpěvák Karel Hegner. Zazpíval si také společně s Řetůvankou a s výše jmenovanou cimbálovkou.
Jídla a pití bylo dost, nescházely ani  tradiční domácí koláče, na něž jsou návštěvníci řetůvských akcí zvyklí. Velký zájem byl také o mysliveckou kuchyni, nabízející speciality jako svíčkovou, pečeni se zelím a guláš s cibulí.
Akce se všem přítomným velice líbila. Účinkující i Karel Heger sklízeli od návštěvníků nekonečná slova chvály. Všem účinkujícím byly předány květinové a upomínkové dary. Kapelník Řetůvanky Jiří Zeman převzal z rukou starostky  Radky Hudcové čestné občanství obce Řetůvka, udělené mu v rámci pátého výročí založení kapely a  za propagaci obce.   
Nezbývá nám než se těšit na příští rok, kdy se snad  s oblíbenou Řetůvankou na této akci či tradičním stavění máje v Řetůvce zase sejdeme.                                                                                                                                                              Martin Šebela