Dětský den v Kozlově                                                               

Blíží se nezadržitelně konec školního roku a brzy začnou prázdniny. Stejně jako každý rok i letos uspořádal Osadní výbor Kozlov s pomocí členů SDH v sobotu 18. června malou generálku na nastávající čas letních her pro děti z obce, ale i ze širokého okolí. Od 14 hodin byla v areálu nového hřiště pro malé účastníky připravena řada soutěží a úkolů. Chůze na chůdách, šplh na laně, skákání v pytli, házení na klauna nebo na terč, lovení rybiček, stříkání starou hasičskou stříkačkou „berlovkou“ na cíl, chůze zručnosti s tenisovou raketou, hod na koš a mnohé další disciplíny děti zvládaly s menší či větší úspěšností, ale sladká odměna byla připravena pro každého. Vždyť také nešlo o výsledky, ale hlavně o zábavu a radost ze hry. Jako bonus mimo soutěž si děti mohly i tentokrát zařádit ve skákacím hradu a projet se po vesnici na poníkovi, který trpělivě povozil na svém hřbetu všechny zájemce. A nebylo jich opravdu málo, sešlo se totiž bezmála 80 dětí. Ty poslední dokonce jezdily již za deště, který hrozil celé odpoledne, ale nakonec slušně počkal až na konec všech soutěží i na závěrečné slosování průvodních karet o ceny a rozdávání dárkových tašek. Tím také dětské odpoledne skončilo a začal podvečer pro dospělé schované pod přístřešky, kterým sílící déšť náladu rozhodně nezkazil.
Pořadatelům a všem, kteří pomohli nebo přispěli finančně či darem patří za spokojené děti a ostatní návštěvníky této akce velký dík. Jaroslav Pakosta