V úterý 21.6. po 17:30 proběhlo okrskové taktické cvičení v areálu bývalé Primony. Námět cvičení: výbuch s následným požárem. Jednotky okrsku prováděli vyhledávání a záchranu osob, hašení  a dopravu vody na požářiště z řeky Třebovky.

Pro jednotky  okrsku 12 byl v 17:30 hodin vyhlášen poplach. Po příjezdu jednotek okrsku (chyběla jen jednotka z Třebovice, kde se hasiči nesešli v dostatečném počtu) byla  provedena krátká instruktáž nastoupených  zúčastněných jednotek sborů a bylo provedeno rozdělení úkolů. Po té proběhl vlastní zásah s vyhledáváním figurantů předem skrytých uvnitř několikaposchoďové budovy, jejich vyproštění a následné vynesení ven. Po skončení všech naplánovaných a přidělených úkolů  se uskutečnil  závěrečný nástup a zhodnocení cvičení s následným odjezdem jednotek na své základny. Jednotky po celou dobu pracovaly s vlastními ochrannými prostředky včetně dýchací techniky. Při zásahu byl prostor v objektu zakouřen pomocí dýmovnice. velitel okresku Michal Daněk hodnotil  průběh cvičení pozitivně.  Okresek pořádá cvičení dvakrát ročně,  první cvičení je taktické, předem ohlášení, kde se cvičí vzájemná součinnost jednotek a klade se důraz na kvalitu provedení, druhé cvičení je pak "naostro", tedy cvičení bez ohlášení, které simuluje skutečnou situaci, operativnost jednotlivých sborů a připravenost jejich jednotek.   Opuštěné "brownfields" v bývalé Primoně byly pro takové cvičení dobře zvoleny.

Příjezd jednotek


Shromáždění hasičů, seznámení s  námětem cvičení, rozdělení úkolů

 

  • Čerpání vody z Třebovky v Husově ulici ( SDH Dlouhá Třebová a SDH Lhotka)

  • Ze zásahu a vyprošťování osob v jednom z objektů bývalé Primony.