Rada Pardubického kraje projednala koncepci dopravy  - vznikne integrovaný dopravní systém 

Usnesení:
Rada Pk projednala 1. června na svém jednání předloženou zprávu a
1. b e r e n a v ě d o m í
a) informaci o postupu realizace Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje a o
optimalizaci veřejné dopravy na území Pardubického kraje, dle důvodové zprávy část 1a) a přílohy č. 1
b) cíle a metody optimalizace veřejné dopravy dle důvodové zprávy část 1b)
c) zásady železniční dopravy na území Pardubického kraje v období od roku 2012 dle důvodové zprávy 1c) a přílohy č. 2
2. u k l á d á
informovat Radu Pardubického kraje o postupu realizace Integrovaného dopravního systému  Pardubického kraje a o optimalizaci veřejné dopravy na území Pardubického kraje.
Termín: 31. 12. 2011
Zodpovědná osoba: Jan Tichý,  Ladislav Umbraun
3. s c h v a l u j e
zásady železniční dopravy na území Pardubického kraje v období od roku 2012, dle přílohy č. 2 této zprávy
Přílohy:
Příloha č. 1: Popis objednávky železniční dopravy (viz další text)
Příloha č. 2: Zásady železniční dopravy ( uvedu dodatečně po částech dle regionů)
 
K usnesení byla přijata důvodová zpráva, kterou najdete ZDE

 

Stručný popis objednávky železniční dopravy pro jednotlivé tratě 

010 – Kolín – Přelouč – Pardubice

Rozsah železniční dopravy je přibližně zachován, bude ukončen provoz spěšných vlaků relace Praha – Řečany nad Labem – Pardubice (nejsou využity, spojení s přestupem v Kolíně je rychlejší). Bylo úspěšně projednáno se Středočeským krajem rozlomení ramene osobních vlaků Praha – Pardubice v Kolíně. Problematika zastávek v dosahu MHD Pardubice nebyla dosud uzavřena s ohledem na přesné časové polohy dálkových vlaků a souvislosti s přípoji v Pardubicích. U zastávek Pardubice-Svítkov a Pardubice-Opočínek je předpoklad zastavení 8 páry spojů.

010 – Pardubice – Choceň – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

Je zachována železniční obsluha, mírně posílen segment spěšných vlaků. Diskuse o zastavování v zastávce „Bezpráví“ mimo osídlení (náhrada autobusovou dopravou přes obec Orlické Podhůří) nebyla dosud uzavřena; navrhovaný stav je zastavení 4 párů spojů denně.

015 – Přelouč – Heřmanův Městec – Prachovice

V úseku Přelouč – Heřmanův Městec je v plánu zachování železničního provozu po celý den i týden přibližně ve stávajícím rozsahu. V navazujícím úseku Heřmanův Městec – Prachovice nebudou vlaky osobní dopravy objednány a spojení bude nahrazeno autobusy. Budou zajištěny přestupy mezi autobusy a vlaky v Heřmanově Městci.

016 – Borohrádek – Holice – Moravany – Chrudim

V úseku Chrudim – Moravany – Holice bude zachována železniční obsluha zhruba ve stávajícím rozsahu. Na zastávce Tuněchody se plánuje průjezd vlaků, neboť se nachází zcela mimo osídlení obce, do které bude zajištěno autobusové spojení z Chrudimi zhruba 8 páry spojů v pracovní dny. V úseku Borohrádek – Holice nebude objednána železniční obsluha. Na tomto úseku je v současnosti vedeno 5 párů vlaků v pracovní dny, které budou nahrazeny autobusovou dopravou přes obec Veliny, kterou vlak neobsluhuje.

017 – Heřmanův Městec – Chrudim město

V tomto úseku již byla železniční doprava nahrazena autobusy v prosinci 2010.

018 – Choceň - Vysoké Mýto město - Litomyšl

V úseku Choceň – Vysoké Mýto město je železniční doprava využívána jako páteřní dopravní spojení. Připravuje se zde mírné zkrácení jízdních dob díky průjezdu zastávky Dvořisko (mimo obec) většinou vlaků. V úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl bude provoz částečně omezen. V exponovaných časech pracovních dní bude objednána doprava železniční (5 párů vlaků), po zbytek dne bude cestujícím nabídnuta autobusová alternativa. Víkendový provoz pak bude sestávat plně z vlakové varianty, s rovnoměrným rozložením během celého dne. Pro město Litomyšl bude nově celodenně k dispozici rychlé spojení na dálkové vlaky v Chocni, České Třebové a Svitavách.  

020 – Choceň – Týniště nad Orlicí

Rozsah železniční dopravy je přibližně zachován. Nejsou plánovány významnější změny koncepce provozu, pouze je plánován v pracovních dnech průjezd stanicí Újezd u Chocně, nacházející se mimo osídlení. Předpokládá se náhrada autobusovou linkou Holice – Horní Jelení – Choceň.

 

021 – Letohrad – Potštejn – Hradec Králové

Rozsah železniční dopravy je snížen o 2 – 3 páry vlaků. Připravuje se průjezd zastávkami Sopotnice a Lukavice v Čechách. Náhrada autobusovými linkami Žamberk – Letohrad a Sopotnice – Potštejn (přestup na vlaky) s četností provozu vyšší, než v případě vlaků.

024 – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov – Králíky

Trvá koncepce, založená převážně na železniční obsluze. Byly objednány spěšné vlaky z Pardubic  do Lichkova (v rozsahu 6 párů) a osobní vlaky z Ústí nad Orlicí s návazností na rychlíky, v zásadě ve dvouhodinovém intervalu. Tyto osobní vlaky zastaví ve většině případů ve všech zastávkách. Spěšné vlaky mohou vzhledem k podmínkám křižování na jednokolejné trati zastavovat jen velmi omezeně.

024 – Králíky – Štíty

Na základě jednání se zástupci samosprávy je přijata koncepce souběžného vedení autobusů a vlaků do Moravského Karlova ve špičkových obdobích, se snahou o omezení shodných časových poloh různých druhů dopravy. Předpokládaný rozsah dopravy je 7-8 párů vlaků v pracovní dny, resp. 6 párů vlaků o víkendech. Ve zbývajícím úseku do Štítů bude doprava výrazně zkvalitněna nabídkou přímých autobusů relace Lichkov – Štíty – Lanškroun s návazností na spěšné vlaky, resp. další autobusové linky.

025 – Dolní Lipka – Hanušovice

Koncepce náhrady vlaků autobusovou linkou Hanušovice – Králíky – Lichkov s návaznostmi v Hanušovicích i Lichkově. Předpokládají se jednání s Olomouckým krajem o případném prodloužení do Šumperka, prověřují se možnosti propojení s linkou Žamberk – Králíky.

031 – Pardubice – Hradec Králové

Rozsah železniční dopravy je navýšen. Je potvrzeno posílení počtu spěšných spojů, zastávkové vlaky jsou přesto zachovávány v odpovídajícím rozsahu (interval 2 hodiny, resp. 1 hodina v období přepravní špičky). Dohromady včetně státem objednávaných rychlíků je pro spojení Pardubice – Hradec Králové nabízeno spojení převážně každou půlhodinu, budou zkvalitněny návaznosti v Pardubicích.

236 – Třemošnice – Žleby – Čáslav

Na základě odmítnutí návrhu na náhradu autobusovou dopravou ze strany Středočeského kraje byl objednán stávající rozsah i koncepce vlaků.

238 – Pardubice – Chrudim – Hlinsko – Havlíčkův Brod

Celkový rozsah dopravy bude mírně navýšen. Na trati budou nadále zachovány 2 páry rychlíků Pardubice – Jihlava. Dochází ke zvýšení počtu spěšných vlaků v úseku Pardubice – Hlinsko, což umožní kvalitní náhradu omezeného úseku Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice ve směru Polička – Chotěboř i Polička - Chrudim.

260 – Česká Třebová – Svitavy – Letovice

Rozsah železniční dopravy je mírně snížen. Vzhledem k odmítavému postoji Jihomoravského kraje nebylo možné zvýšit počet spěšných vlaků relace Brno – Česká Třebová, jejich počet tak zůstává zachován. Pro velmi nízké obraty cestujících na jednotlivých zastávkách dochází k omezení provozu osobních vlaků. Cestujícím budou nabídnuty dvě vzájemně provázané autobusové linky, stejně jako spojení na rychlíky v Březové nad Svitavou.

Zastavení vlaků na zastávkách Březová n/S.-Dlouhá a Svitavy-Lány není objednáváno.

V úseku Letovice – Březová nad Svitavou bude nově zaveden provoz přímých osobních vlaků směr Brno po celý den.

261 – Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice – Polička - Svitavy

V úseku Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice se plánuje vést pouze víkendové rekreační vlaky Pardubice – Skuteč – Čachnov – Borová a zpět, popř. další spoj pro dopravu turistů. Tyto vlaky pojedou o prázdninách denně. Jako náhradní spojení v pracovní dny je počítáno s autobusovými linkami Žďárec – Skuteč – Krouna – Pustá Kamenice a Hlinsko - Polička. Dále se připravuje vedení linky Žďárec – Skuteč – Proseč – Borová jako přípoj k vlaku do Poličky.

V úseku Pustá Kamenice – Polička – Svitavy bude provoz osobních vlaků zachován ve dvouhodinovém intervalu se špičkovým doplněním na interval hodinový. V úseku Pustá Kamenice – Polička bude zachována obsluha všech zastávek, v úseku Polička – Svitavy budou obsluhovány pouze zastávky Vendolí zast. a Svitavy zastávka, což je technologicky nezbytné vzhledem k přípojům ve Svitavách i Poličce, resp. obratům v Pusté Kamenici. Ostatní zastávky budou nahrazeny autobusovou dopravou. Ve Svitavách budou přípoje na vlaky ve směru Brno i Pardubice.

262 – Česká Třebová – Moravská Třebová – Jevíčko – Velké Opatovice

V úseku Moravská Třebová – Velké Opatovice budou velmi slabě využívané vlaky po železniční trati, trasované převážně mimo osídlení, nahrazeny autobusovou dopravou. V úseku Česká Třebová – Moravská Třebová bude zachován provoz železnice se zajištěnými návaznostmi v České Třebové směr Praha.

270 – Česká Třebová – Zábřeh na Moravě

V tomto úseku nedochází k významnějším změnám s výjimkou dílčích úprav minutových poloh jednotlivých spojů.

271 – Chornice – Konice

Pardubický kraj železniční dopravu neobjednává, pro cesty na střední Moravu nabídne autobusovou linku Svitavy – Jevíčko – Konice s návazností na vlaky jedoucí dále směr Prostějov. Rovněž se počítá s linkou Chornice – Březinky – Vranová Lhota – Městčko Trnávka, která v poptávaných časech obslouží obec Kladky, s přestupními možnostmi na autobusová spojení směr Konice resp. do dalších míst v Olomouckém kraji. Mezi spojení nahrazující tuto velmi málo využívanou železnici lze zahrnout také autobusovou linku Moravská Třebová – Mohelnice s návazností na rychlíky dále na Moravu.

272 – Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun

Je připravováno zvýšení počtu spojů a zkrácení jízdních dob. Jsou zajištěny systémové návaznosti v České Třebové na dálkové vlaky.

Přesné časové polohy spojů budou předmětem jednání s obcemi, nicméně budou respektovat základní požadavky, jako je dojížďka do škol a zaměstnání. Celkový rozsah spojů bude upřesněn podle disponibilních zdrojů.