Úspěch Bohuslava Mimry a KOJK na MHF Letohrad 

 
Ve dnech od 4. do 12. června 2011 se v Letohradě a v jeho okolí uskutečnil již 22. ročník jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí regionu – Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2011.  Také v letošním roce se na festivalových pódiích představili vynikající umělci jak od nás tak především ze zahraničí (Belgie, Nizozemí, Polsko, Slovensko). Vedle řady komorních a varhanních koncertů poutaly největší pozornost dva orchestrální festivalové koncerty. Na zahajovacím galakoncertu se v letohradském Domě kultury představila Filharmonie Hradec Králové za řízení dirigenta Jana Kučery a na závěrečném koncertě pak vystoupil Komorní orchestr Jaroslava Kociana pod taktovkou dirigenta Bohuslava Mimry.
A právě tento závěrečný koncert přinesl pro posluchače jeden z největších festivalových zážitků a koncert se stal bezesporu jedním z vrcholů letošního MHF. V moderním interiéru nedávno renovovaného kostela v Letohradě – Orlici zazněla v podání Komorního orchestru Jaroslava Kociana nejprve Serenáda pro smyčce E dur od Antonína Dvořáka a poté zazněl světoznámý a velice populární cyklus Čtvero ročních dob od Antonia Vivaldiho. Do posledního místečka zaplněný kostel (více jak 300 diváků) sledoval špičkové provedení programu, na kterém se vedle sólistů a orchestru podílel především dirigent MgA. Bohuslav Mimra. Jeho naprosto profesionální výkon plný jak technické tak především výrazové jistoty a kreativnosti dokázal strhnout orchestr k špičkovému výkonu. Vše bylo umocněno jedinečností interiéru kostela, který dovoluje, aby posluchači sledovali orchestr i dirigenta ze všech stran a je jim tak vlastně umožněno sledovat koncert jakoby zevnitř, být doslova součástí tělesa a interpretované hudby. Výkon orchestru a dirigenta potvrdil, že máme být na co v našem regionu právem hrdi. Máme zde amatérské orchestrální těleso, které se svými kvalitami může srovnávat s orchestry profesionálními a ve své kategorii bezesporu patří k naprosté špičce v rámci celé ČR!
KOJK a MgA. Bohuslav Mimra se tak rázem stali největšími kandidáty na letošní prestižní letohradskou hudební cenu GRAND PRIX 2011, která se vždy v následujícím roce uděluje za nejlepší festivalový výkon. Cenu za rok 2010 získal Jiří Pavlica se souborem Hradišťan. Mezi laureáty nalezneme přední světové i české interprety a orchestry (Dagmar Pecková, Pavel Šporcl, Pražská komorní filharmonie, orchestr Ministrings Luzern apod.).

PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., ředitel MHF Letohrad

Fotografie ze zkoušky a z koncertu 12. června 2011: