Velký úspěch na sportovních hrách mateřských škol v Pardubicích


V úterý 14. června 2011 se v Pardubicích konalo finále Pardubického kraje sportovních her MŠ, které uspořádal DDM Delta z Pardubic. Českou Třebovou reprezentovala MŠ U Koupaliště a MŠ Vinohrady. Z každé školky se zúčastnilo družstvo deseti dětí – 5 dívek a 5 chlapců.
Závodníci změřili své síly v pěti disciplínách:  štafetový běh, překážková chůze, pětiskok, skákání v pytlích a hod do dálky. Trénink se českotřebovským dětem vyplatil a v konkurenci 14 mateřských škol předvedly obdivuhodné sportovní výkony.
MŠ Vinohrady se umístila na 5. místě a MŠ U Koupaliště si z Pardubic přivezla pohár za 1. místo. Oběma školkám gratulujeme!
Pardubického finále se mateřské školy zúčastnily díky finanční podpoře Pardubického kraje.

 

 
Pardubickému finále předcházelo semifinále sportovních her v České Třebové

Město Česká Třebová, odbor školství, ve spolupráci s DDM Kamarád připravilo semifinále sportovních her na 27. května 2011 ve sportovním areálu u gymnázia v České Třebové. Díky finanční podpoře Pardubického kraje se letos do sportovního klání mohly zapojit i školky z okolních obcí – Rybník, Třebovice, Semanín. Z důvodu špatného počasí se toto kolo neuskutečnilo, po rozcvičce s klaunem nás ze hřiště vyhnal prudký déšť. Proto jsme byli letos nuceni uskutečnit sportovní hry jinou formou. Sportovní disciplíny proběhly přímo v areálech všech sedmi mateřských škol, kde byly výkony pod dohledem pracovnic odboru školství a DDM Kamarád změřeny. Po porovnání výsledků byly vybrány školky postupující do pardubického finálového kola. Všechny soutěžící děti získaly diplom, medaili a sladkou odměnu.
Touto cestou děkujeme DDM Kamarád, ZŠ Habrmanova a Gymnáziu Česká Třebová za spolupráci při organizování her. Poděkování patří také všem zúčastněným školkám za jejich vstřícný přístup při zajištění sportovních her.