Příběh země: 
červnová repríza opět vyprodala Kulturní centrum

ZUŠ uspořádala v závěru školního roku spoustu yvdařených akcí, které zaplnily sály českotřebovských kulturních zařízení. Své samostatné představení vytvořil dramatický obor školy, taneční obor vystoupil v květnu i červnu,  vydařenou akci "Country maraton" zorganizovalo oddělení  elektronických klávesových nástrojů. A k tomu  dva tradiční závěrečné koncerty spojené s odměňováníém nejlepších  žáků. Jen ten prvnáí měl smůlu, b malé scéně vypadla elektrika a tak se koncert uskutečnil v náhradních prostorách sálku ZUŠ, který ovšem není  vhodný ani pro školní besídky, natož pro výroční akci, na kterou chodí spousta rodičů a prarodičů.    A to letos neslaví "Zuška" žádné kulatiny, je to souhrnná společná práce všech učitelů školy. Je současně  velmi dobrou propagací práce školy...  věřme, že se to pozná právě nyní v době zápisu nových žáků školy. Prázdninové volno, které je přede dveřmi si tedy žáci i učitelé naší ZUŠ určitě zaslouží.