Malé srovnání: park u gymnázia v květnu 2010 a 2011      
Vzpomínka na smrky:  1. série snímků z 9. května 2010


Druhá série snímků je z letošního května 2011, foto (VV)

Na závěr ještě fotografie dalšího stromu, který stával před budovou ZUŠ a po kterém zde zůstal nyní jen pařez resp. volné místo. nebyl sice zkoumán tahovou zkouškou, ale byl značně proschlý, nelze se tedy této ztrátě divit.

Foto VV
9. 5. 2010