Nová poznávací stezka povede z Javorky a Borku do Semanína. Otevření bude 14. června.

  Otevření naučné stezky

Program oslav:
1.   8,30 Slavnostní zahájení 
2.   Cesta (pěšky) z Borku přírodou do Semanína. Odchod od školy 8,45 – 9,45 po skupinách. Cestou plnění úkolů na jednotlivých stanovištích (plnění úkolů ve skupinách. Skupiny: školní třídy, hosté (rodiče, sponzoři, spolupracovníci...)
3.   Program v Semaníně:
      a.  Opékání (vlastních) párků
      b.  Slavnostní ukončení a rozdání cen (paní starostka JUDr. M. Chalupová a zastupitelé obce Semanín)
      c.  Soutěž padesátiletých (/v průběhu opékání a slavení/ přetahování lanem, na každé straně součet věku všech tahajících = 50 let)
4.  Rozchod po ukončení podle tříd, odjezdy autobusů 11,25; 13,10; 15,00