Porovnání výsledků měření dopravní frekvence v letech 2000 - 2005 - 2010
Ředitelství silnic a dálnic organizuje každých pět let pravidelné měření dopravní frekvence. Lze zjistit i výsledky starší. Uvádím měření z roku 2005, tedy 5 let staré a. pokusím se je porovnat s novými hodnotami z roku 2010, ale i staršími z roku 2000.  Podle informací z webu Ředitelství silnic a dálnic se poněkud změnila metodika měření,  souprava s návěsem se nyní počítá za 1 vozidlo, dříve to byly vozidla dvě... Porovnáním číselných hodnot lze dojít k závěru, že některé úseky vykazují vysoký nárůst třeba i v desítkách procent, někde vzniká zase pokles. Porovnání uvedených dat však také zpochybňuje některé dříve publikované hodnoty....
 
 Co uvedená čísla vypovídají:
Ve městech, do kterých se sjíždí více silnic z různých směrů, se frekvence vozidel na vybraných úsecích komunikací ve městech podstatně zvětšuje  (Choceň, Lanškroun, Žamberk, ale i Ústí n.O.)
Česká Třebová není městem, do kterého se sbíhá více silnic, proto je zdejší dopravní frekvence v centru i na příjezdech vyvážená.  Proti frekvenci na hlavním tahu I/35  přes Litomyšl a Vysoké Mýto je zde frekvence asi poloviční. Ovšem je nutné vidět, že dopravní poměry na průjezdu Českou Třebovou jsou i po rekonstrukci povrchu stále na hraně únosnosti, domy jsou blízko silnice, úzké chodníky, nejsou odbočovací pruhy, málo přechodů, chybí semafory, pochody, existuje mnoho kolizních míst na trase.
 
Výsledky měření dopravní frekvence 
Srovnání s frekvencí v roce 2000, 2005 a v roce 2010 v některých lokalitách:                                         

I/14 výjezd z ČT směr Ústí n.O.   6800 (r.2000) / 8246 (2005)   / 7618 (2010)  nyní pokles
I/14 výjezd z ČT směr Korado    4649 (r. 2000) / 8046 (2005)  / 7852 (2010) nyní pokles
I/14 Tyršovo náměstí    8532 (2005)  / 10276 (2010) velký nárůst
II/358 výjezd z ČT směr Litomyšl 2337 (r. 2000) / 2990(2005) / 2727 (2010) nyní pokles
III/31512 - v ulici Podbranské:  2677 (2005), 3106 (2010)
III/35847 - ČT - směr Semanín 653 (2000) /  2361 (???)  (2005)  /  1017 (2010) -  podivný údaj z r. 2005 je nereálný
I/35, např. ve Vysokém Mýtě  bylo na příjezdu od Litomyšle 13105 (2000)  / 16879 (2005) / 19515  (2010)
I/14 výjezd z Ústí  nad Orlicí na Libchavy 7787 (2000) / 11528 (2005)  / 10089 (2010)  (pokles)
II/360 Příjezd od Ústí do Letohradu 3222 (2000) / 4586 (2005) / 6384 (2010) - rychlý nárůst
II/357 Vysoké Mýto - Litomyšl  3538 (2000), 4473 (2005) 1507 (2010) - neuvěřitelný pokles, silnice ale byla v r. 2010 v opravě
II/317 Litomyšl - Choceň  2023 (2005)  3337 (2010) velký nárůst, zřejmě po dobu rekonstrukce II/357) 
II/315 Choceň - Týništko (I/35) 1835 (2000) /  2227 (2005) / 3012 (2010)
II/360 výjezd z Ústí  na Sloupnici (přes Andrlův chlum)  1219 (2000) /  1526 (2005)  / 1556 (2010)
I/43 příjezd do Lanškrouna od Rudoltic 3291 (2000) 3040 (2005) pokles  / 3692 (2010) opět nárůst
 
Hodnoty dopravní frekvence  z roku 2000 je možné vyčíst z následující mapy:                                      

Výsledky měření v jednotlivých městech v regionu v roce 2005  

Česká Třebová (měření ještě proběhlo před otevřením hypermarketu Tesco)
I/14 Parník 8246,  I/14 Tyršovo náměstí 8532, I/14 Policie ČR 8532  I/14 Křib 8046
II/358 Litomyšlská ulice 5773  III/ 31512 Podbranská ulice 2677 vozidel
 
Ústí nad Orlicí 
I/14 Hylváty - útvar Hasiči 7919, I/14  Rieter 9911, I/14 Královéhradecká 11770, I/14 výpadovka na Libchavy 11528
II/315 Ul. M.R. Štefánika 6880,  II/360 Letohradská ul. u Penny marketu 6679, II/360 Lázeňská směr Sloupnice 1526 vozidel
 
Lanškroun I/43 - příjezd u nádraží 3040, I/43 u Lidlu 14895,  I/43 u Krčmy 9083, I/43 výjezd směr Albrechtice 1909
II/315 u AVX 4182, II/315 směr Sázava 4801, III/31514  býv. pivovar 4591, II/311  výjezd Nepomuk, Čenkovice 1955
 
Králíky  I/43 průjezd městem 2224, II/312 autobus. nádraží 3962
 
Žamberk I/11 příjezd u býv. kasáren 7705, I/11 u kostela 10265, I/11 náměstí 10124, I/11 u koupaliště 6691 
III/31911 výjezd směr Kunvald a Klášterec 3691, II/310 směr Lukavice 3196, II/312 autobus. nádr-Dlouhoňovice 2767
 
Letohrad II/360 příjezd od Ústí n.O. 4553, II/360, OEZ, směr Šedivec 3072
II/310 Václavské náměstí 3196, II/310 křižovatka, most 8830, II/310 Dům kultury 2938
 
Choceň
II/357 příjezd od V. Mýta 5235, II/317 příjezd od Zálší 2025,  II/317 most přes železnici 8124, II/315 centr. křižovatka 11002, 
II/317 výjezd 3572 II/315 příjezd od Sv. Jiří 1676, II/312  u hřbitova - výjezd směr Brandýs n.O. 2666
 
Vysoké  Mýto I/35 příjezd od Hrušové 16879, I/35 krytý bazén 15954,  I/35 Penny market 18879
III/35711 směr Luže3781, III/30523 výjezd z města 1236,  III/30523 u nemocnice 4805,
II/357 směr Choceň 4478, výjezd směr Ústí nad Orlicí neměřeno
 
Hodnoty dopravní frekvence  z roku 2005 je možné vyčíst z následující mapy:                                      


  • Hodnoty frekvence v roce 2010  

    Vše najdete na interaktivní mapě uvedené na serveru www.scitani2010.rsd.cz, kde jsou rozdělené také na osobní a dodávkové vozy, jednostopá vozidla a  těžká vozidla. Považuji to za důležité, neboť  významným faktorem pro zatížení silnice je počet projíždějících těžkých vozidel, díky kterým vzniká nejvíce exhalací, hluku a vibrací. Výsledky sčítání z předchozích let počet těžkých vozidel neuvádějí.  Mapy frekvence ve městě Č. Třebová, Litomyšl a Ústí n.O., více na webu www.rsd.cz.
     
    Tabulka s přehledem jednotlivých měřených úseků v Pardubickém kraji v roce 2010  - ZDE