V pondělí 13.6.2011 se Sokolové již tradičně vypravili na výlet ke Floriánovi na zakončení cvičebního roku. Tentokrát byl Odbor všestrannosti posílen o děti a rodiče z oddílu volejbalu. Po splnění úkolů jako byl hod šiškou, běh a sbírání různých druhů rostlin, děti dostaly sladké odměny a následovalo opékání buřtů. Závěr patřil hrám a soutěžím.S hlasitým pozdravem „Nazdar“ a přáním nashledanou v září jsme se rozešli domů. Děkuji všem členům za přízeň našemu cvičení a všem cvičitelům za odvedenou práci.
                                                                                                                     Lenka Strouhalová Odbor sokolské všestrannosti