WHO IS ING.JIŘÍ SOUKUP ?
Díky organizaci ČSOP PODORLICKO a vstřícnosti Mgr.Hany Grundové a asistenci jejího manžela měli i českotřebovští občané velkou příležitost v Ekocentru v Podbranské ulici v úterý 24.května 2011 besedovat s panem Ing. Jiřím Soukupem o jeho bohatých zkušenostech a prožitcích z atletických závodů na evropských a světových šampionátech a to čerstvě zhruba měsíc po pořádání FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH FILMU O LIDSKÝCH PRÁVECH JEDEN SVĚT v Ústí nad Orlicí. Pan Jiří Soukup s sebou z Hradce Králové přivezl bohatý obrazový materiál materiál,který byl instalován na stěnách přednáškového sálku a tvořil připomínku předávání medailí, rozhovorů pro rozhlas a tisk,setkání účastníků šampionátu,převzetí ocenění PRIMUS INTER PARES z rukou primátora Hradce Králové a začátků závodního jezdeckého sportu. Napadá mě otázka,kam mizí ta spousta aktivních sportovců o kterých najednou není ani slyšet? Jako by se někam propadli,prostě nejsou.
Sálek se se zatemněl,na plátně se rozběhly nohy vzhůru do schodů... tak začíná devadesát minut německého dokumentárního filmu Jana Tenhavena o jednom Rakušanovi,Italce,Němce,německém emigrantovi do Švédska a jednom Čechovi z Hradce Králové. HERBSTGOLD NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ,filmu,který získal Cenu diváků v pražské části festivalu. Mnohdy se na svět díváme posunutými měřítky lidských hodnot,každý si při vizuálním prožívání filmu spolu s aktéry uvědomí, že jenom v činnosti je život,protože nejen těch pět o kterých byl film natočen,ale i ty stovky ostatních účastníků lidského zápolení opravdu žijí.Ne-odvracíme oči od atleta,kterému při kresbě ženského aktu pět minut pózuje opravdová modelka,když atlet leží bezmocně po operaci kolena,projde bolestivou rehabilitací aby relativně malou chvíli vítězně zářil na stupních vítězů,když si atletka vymění láskyplná políbení s kočičkou před odjezdem na šampionát,nesmějeme se četným pádům a novým a novým umanutým pokusům o vylepšení vlastního rekordu, rozumíme útržkovitým zpovědím ze soukromí.Při zpomaleném pohybu podle výrazu tváře najednou chápeme,že za tuto chvíli slasti a vítězství celé to martyrium posilování a sebepřemáhání stojí a že nejsou jiní ale naopak stále stejní,prostě pokračují svůj život. Děkujme a následujme.
Na závěr si přítomní vybrali na památku vtipné kresby a PF přání s podobiznou pana Jiřího Soukupa při sportu. Ti,kteří nepřišli mohou jenom litovat anebo využít možnosti shlédnout alespoň film HERBSTGOLD až bude v distribuci kin,stojí opravdu za to.
Alena Vošlajerová