Českotřebovský deník 179/2011  (3.7.)                                  
A navíc jde o letní zahradu s bezbariérovým přístupem.  Upravená letní zahrádka a oplocený koutek s herními prvky pro malé děti poslouží všem, kdo o prázdninách zatouží po občerstvení a odpočinku v blízkosti autobusové zastávky na Křibu v České Třebové.
Do provozu byl upravený prostor uveden ve čtvrtek 30. června. O dárek k letošním prázdninám se na své náklady postaral majitel nedaleké restaurace. Znamenalo to vybudovat nový přístup i o kousek posunout stávající zastávku. Vedení radnice vyšlo nápadu vstříc, a tak se nemohlo zahajovat bez jeho přítomnosti. Stříhání pásky provedl místostarosta Dobromil Keprt. Novým bezbariérovým vstupem ihned po otevření jako první projeli klienti českotřebovského A-centra za přítomnosti svých asistentů a ředitelky stacionáře.
Letní zahrádky nám letos rostou u restaurací jako houby po dešti....
 
Nový vlakový grafikon se připomínkuje v České Třebové bez zlepšení 

Také v návrhu nového grafikonu se nepodařilo zajistit zvýšení počtu zastavujících vlaků vyšší kvality na českotřebovském vlakovém nádraží, zejména vlaků jedoucích ve směru na Brno. Jak zatím vyplývá ze  zveřejněného návrhu, tak se počet zastavujících vlaků v České Třebové nepodaří zvýšit ani po vstupu dalších dopravců (zejména Student Agency). Mezi Prahou a Ostravou pojede dalších 11 párů vlaků soukromých dopravců, které  v České Třebové zřejmě zastavovat nebudou. Politice dopravce Student agency příliš nerozumím, zastavovat bude  v běžných rychlíkových stanicích a ve Třebové má přece možnost obsloužit nejen širší region, ale také přestup  mnoha vlaky směr Brno. V některém tisku (Finanční noviny) však byla mezi zastávkami Česká Třebová uvedena. Provedeme-li srovnání grafikonů 2011 a 2012, žádné prudké zhoršení tam nevidím, a bohužel a ni zlepšení, počty zastavujících vlaků rychlíků se příliš měnit nebudou.  Rezervy jsou ve směru na Brno, kde by bylo třeba zajistit  zastávku alespoň tří EC vlaků směr Bratislava - Budapest. Připomínám současný EC 273 Jaroslav Hašek, který dokázali zastavit  (pomocí připomínek na poslední chvíli)  i v Ústí nad Orlicí.  Jistě je tedy třeba ještě  zastavování vlaků připomínkovat, právě nyní - v době dovolených se blíží termín, kdy bude uzavřeno. Starosta Jaroslav Zedník se již o to pokusil dopisem Vítu Bártovi, ten však návrh odmítl, opět s poukázáním na to, že město má dopravní obslužnost zajištěnou dobře. Starosta Jaroslav  Zedník přislíbil další reakci vytvořenou ve spolupráci s dalšími městy regionu, aby za město neloboval jen náš starosta, prosazující lokální zájem.  Jenže čas běží a zatím nevím o tom, že by se situace řešila na regionální úrovni, tedy  např. na nějaké společné schůzce starostů měst České Třebové, Ústí n.O., Lanškrouna, Litomyšle a  Moravské Třebové (možná i Svitav), pro které by mělo mít zastavování dálkových EC vlaků v naší stanici význam. Společný návrh již reprezentuje oblast se 100 tisíci obyvateli a měl by být snadněji prosazen, zvláště když si uvědomíme, že má také podporu hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. Jistě by stálo za to znovu jednat i se zástupci soukromého dopravce - společnosti Regiojet. Potřebuje však na nádraží mít také svoje obchodní prostory, vzhledem k prázdnému prostoru bývalého ČD centra by to neměl být problém. Počet vlaků  kategorie SC se nemění, stále bude jezdit 7 párů  SC pendolino  na Ostravu a 1 x SC na Bratislavu, tuto kategorii vlaků u nás nezastavíme (zastaví vám ovšem soukromě, pokud si to zaplatíte).
 
Tisková konference k  projektu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Ústí nad Orlicí  

O absurditě projektu se vyjádří expert na dopravu, bývalý náměstek ministra dopravy a šéf dozorčí rady Českých drah Zdeněk Žák a nejen v České republice uznávaný architekt, proděkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci profesor Jiří Suchomel. TK se uskuteční ve čtvrtek 7.července v 11:00 v salonku restaurace kina Mat, Karlovo nám. 19, Praha 2
 
Ostuda města a už docela dost dlouho


Místo: naproti restauraci Křib, Pražského a Moravská ulice - již téměř 20 let rozestavěný komplex, v katastru nemovitostí označený jako rodinný dům čp. 641. Kolem projíždí každý den téměř 8 tisíc automobilů, jistě proto "velmi dobře přispívá" k reprezentaci našeho města. Lešení jako by svědčilo o nové iniciativě, stejně jako hromada písku, kterou deště rozplavily po celé délce komunikace. Také cihlová zeď bližšího domu volá po nové  fasádě. Město na to přispívá...
 
Hudební kurzy Litomyšl 4 - 15. července:  letošní lektorské obsazení  

Orchestr  B. Mimra
Příčná flétna  M. Tůmová – Bílková
Komorní hra  B. Mimra, M. Řehák, E. Rattay a další lektoři
Kontrabas P. Ries , T. Lom (komorní hra)
Violoncello E. Rattay
Korepetice L. Čermáková
Viola M. Řehák – konzervatoř Pardubice
Housle: I. Štraus, L. Čepický, Č. Pavlík, L. Růžička  M. Štrausová jen dětská sekce (do 12. let)
Klavír: Fr. Malý, J. Holeňa
 
Činnost oddílů Mladých ochránců přírody  při ZO ČSOP Podorlicko   

Freoni   18 členů, vedoucí H.Grundová 

Pravidelná činnost probíhá v chovatelském koutku, při sledování počasí u meteorologické stanice k programu GLOBE a v ekocentru. V chovatelském koutku se děti staraly o hlodavce, želvy, králíka a akvárium s rybičkami. Pozorovaly chování zvířat a učili se o ně pečovat. V roce 2010 navštívily  výstavu Co nám létá za humny ve Svitavách. V programu GLOBE prováděly pravidelný průzkum stavu životního prostředí města. V květnu se zúčastnily celostátního GLOBE Games ve Svitavách, kde prezentovaly výsledky dlouhodobého sledování kvality srážek. V průběhu celého roku sledovaly změny v přírodě. Zúčastnily  se celostátního Hledání jara a akce Hledání jara na stezce, při kterých sledovaly přílet ptáků, kvetení rostlin, apod. Podílely se na akci Setkání se studánkami. Pomáhaly na úpravách na smyslově naučné stezce a při záchranném transferu obojživelníků. V květnu se účastnily mineralogické a biologické olympiády. Zvítězily v krajském kole soutěže Zelená stezka - Zlatý list a zúčastnily se týdenního celostátního kola na Šumavě. Staraly se o vlastní webovou stránku www.freoni.ic.cz
 
Puštíci 39 členů pod vedením Věry Malátkové a Jiřiny Štanclové 

Oddílová činnost zaměřila na již osvědčené akce: Pexesový turnaj, výlet do Prahy, úklid ekocentra, jarní úklid přírody, červnové setkání, zelený tábor, pečení a zdobení chaloupek a společné oslavy konce roku s návštěvou ZOO. Někteří se zúčastnili i exkurze Krajského sdružení do Uhřínova. Vzhledem k tomu, že členové již jsou o něco starší, podílí se větší měrou na činnosti ZO ČSOP. Jejich pomoc při otevření naučné stezky v Semaníně, při opravě mostků na smyslově naučné stezce, při transferu obojživelníků byla velmi přínosná. Jako každý rok se zúčastnili Zeleného tábora. Pomáhali při opravách zařízení v záchranné stanici volně žijících zvířat, kde se také starali o zvířata.
 
Sbratření mají také v Praze

Sochu najdete ve Vrchlického sadech; (bronzová skupina Sbratření, dílo Karla Pokorného z r. 1947). Také bylo přemístěno, jako v České Třebové. Sousoší stávalo před vchodem do hlavního nádraží. V době budování metra byla socha zapůjčena do budovy bývalého Federálního shromáždění. Pomník je dnes umístěn při hlavní cestě ve Vrchlického sadech u Bolzanovy ulice. Jde o kultovní sochu poválečného období, která chápána jako symbol přátelství se Sovětským svazem nebyla vítána. Zůstává však symbolem historické skutečnosti osvobození země Rudou armádou. Původně sochu objednali po návratu z koncentračního tábora občané České Třebové pro své město, kde stojí originál, zatímco pražská socha je kopií. (www.praguewelcome.cz)