Českotřebovský deník 183/2011 (7.7.)                                    
 

Salonní orchestr Brno vystoupil na letním koncertu v Javorce již po druhé, letos však v poněkud užším složení než při loňské premiéře. Zakladatelem orchestru, tzv . salónky je František Školař, koncertní mistr orchestru Městského divadla Brno. V roce 1993 začal se svými přáteli, hudebníky Městského divadla, Národního divadla nebo Brněnské filharmonie, vystupovat a od té doby hrají při tanečních produkcích a koncertních sálech doma i v zahraničí v různých zvukových variacích podle obsazení. Základ vždy tvoří smyčcové nástroje, které jsou doplněny klavírem, bicími a minimálně jedním dechovým nástrojem. Orchestr hraje salónní klasiky – J. Schrammel, J. Strauss, F. Lehár, E. Kalmán, E. Toselli, ale i české autory – A. Dvořák, O. Nedbal, R. Friml, B. Smetana, K. Vacek, J. Vejvoda, M. Machek. Někdy vyberou i operetní a muzikálové melodie autorů jako J. Kern, P. Abraham, Rubinstein, J. Herman, C. Porter, či L. Bernstein. Při koncertních vystoupeních spoluúčinkují se S.O.B. přední sólisté Národního divadla v Brně a Městského divadla Brno. Letní koncerty budou pokračovat  o prázdninách každý čtvrtek od 18 hodin.

Nové dopravní značení v ulici Na Trubech omezuje motoristy 


Dopravní značka zákaz stání (na výše uvedené fotografii vpravo) rozčílila motoristy, kteří  na této straně ulice mohli dosud běžně parkovat. Jde o občany bydlící na ulici dr. Beneše hlavním průtahu městem, kde je značka "Zákaz stání" samozřejmě nutná a respektovaná. Nové značení také velmi omezuje především  návštěvníky dvou lékařských ordinací (praktického a očního lékaře), kteří sem přijíždí a nemají nyní kde parkovat. V prostoru před ordinací jsou dokonce dvě značky zákaz stání proti sobě, jistě zbytečně. Na jiných křižovatkách se přece nikde zákaz stání před značkou "dej přednost v jízdě" nedává a tady je najednou potřeba.  Podivná je také značka vyhrazené parkoviště  pro sanitní vozidlo (3. snímek dole), která je umístěna přesně před úsekem, kde se před garáží nesmí parkovat.  V ulici na Trubech je mezi ulicí j. Drobného a ulicí Dr. Beneše dovoleno parkování  omezené vjezdy garáží a dvojím vyhrazeným parkováním (sanita a invalida). Jde o to, zda jsou všechna omezení potřebná a zda by parkování nešlo zorganizovat v této lokalitě lépe.
 
 
ZASTAVÍME V ČESKÉ TŘEBOVÉ VÍCE DÁLKOVÝCH VLAKŮ VYŠŠÍ  KVALITY?  

Zatím se o nás stará především Pardubický kraj. Svědčí o tom dopisy, které odešly v předchozích dnech odpovědným pracovníkům  Českých drah (generálnímu řediteli Petru Žaludovi a náměstku ing. Antonínu Blažkovi) od hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a další dopis pro náměstka ministra dopravy Ing. Ivo Tomana napsal poradce hejtmana JUDr. Martin Netolický. Oba dopisy spojuje snaha  zastavit v  uzlové železniční stanici Česká Třebová více  vlků vyšší kvality (IC, EC) s dálkovými cíli tak, aby byla naplněna dopravní koncepce Pardubického kraje. Dopisy uvádím v plném znění na těchto odkazech:
1)  Dopis hejtmana generálnímu řediteli  ČD Ing. Petru Žaludovi    
2)  Dopis JUDr. Martina Netolického náměstku ministra dopravy Ing. Ivo Tomanovi
 
Odborníci se shodli. Projekt přestavby nádraží v Ústí nad Orlicí je nesmyslný. 

Takto by se dala vykládat stanoviska, která za mimořádného zájmu novinářů zazněla na čtvrteční tiskové konferenci pořádané dne 7. července.. Pořádala ji památková asociace ASORKD. Hlavními hosty byli bývalý náměstek ministra dopravy a šéf dozorčí rady Českých drah Zdeněk Žák a proděkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci Jiří Suchomel. Oba se shodli, že stavět v Ústí nad Orlicí třetí nádražní budovu a technologcký objekt, který by měl mít rozlohu 600m2, je nesmysl. „SŽDC jde proti osvědčeným trendům v civilizované Evropě,“ říká Zdeněk Žák a dodává: „Aktivity SŽDC k celé přestavbě železničního uzlu v Ústí svědčí buď o naprosté nekompetentnosti lidí řídících tuto státní firmu nebo o snaze jak za peníze daňových poplatníků vybudovat pokud možno co nejdražší alternativu bez ohledu na skutečné přepravní potřeby cestujících a bez ohledu na efektivitu vynaložených prostředků. Stávající budova nádraží nejen že plně vyhovuje instalaci nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení, které má minimální nároky na prostor, ale stará budova při minimálních nákladech na její uvedení do normálního technického stavu může poskytovat mnohonásobně kvalitnější služby než projektované gigantomantské a modernistické řešení.“ Zdeněk Žák upozornil na rozpor konceptů SŽDC s moderními trendy v civilizovaném světě, který preferuje pokud možno co nejširší zachování historických hodnot tradiční architektury, které jsou pouze doplněny nejmodernějšími technologiemi. Trendem je nejen důstojné a pohodlné odbavení cestujících, ale i kvalita vlaků a jejich rychlost. „Kombinace toho všeho dosahuje významného multiplikačního efektu, kdy takovéto stavby kromě toho, že splňují moderní nároky, jsou zároveň významnými lákadly při podpoře turistického ruchu a stávají se branami a výstavními štíty regionů, do kterých turista přijíždí.“ doplnil Zdeněk Žák. Celou tiskovou zprávu z tiskové konference najdete ZDE
 
Problematika ústeckého nádraží opět i v centrálních médiích 

Tisková konference se konala dnes v 11 hodin v klubu kina MAT na Karlově náměstí v Praze za přítomnosti zástupců médií i odborníků na památkovou péči. Ke konferenci vydala  ČTK tuto zprávu:
Natáčela i Česká televize , která zprávy odvysílá pdole informace během víkendu. Český rozhlas byl přítomen, zprávu nevydal, ale  v pátek 8.7. v 18:30   se český rozhlas k problému vrátí v pořadu Ozvěny dne. Do pořadu je pozván jednak Ing. Martin Kadrman, předseda sdružení Nádraží Nedáme a místopředseda sdružení ASKORD, protistranu bude reprezentovat Pavel Mathé, náměstek ředitele SŽDC 
 
ÚZSVM převedl zabavené lihoviny celníkům 

Ústí nad Orlicí, 7. 7. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl majetek propadlý státu v hodnotě více než 9,5 milionů korun Celnímu ředitelství v Hradci Králové. Jednalo o 133 tisíc litrů tekutin obsahujících líh, které připadly státu na základě zákona o spotřebních daních a na základě Rozhodnutí o zabrání vybraných výrobků Celního úřadu Pardubice.  ÚZSVM v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích převádí tento movitý majetek celním orgánům pouze administrativním úkonem.
 
K dosavadním 751 europoslancům přibude dalších 25. Budou je volit i Češi 

V příštích eurovolbách v roce 2014 budou mít čeští občané vedle 22 českých europoslanců možnost volit i 25 "panevropských" europoslanců. Počítá s tím návrh, který by měl dnes podle očekávání schválit Evropský parlament. "V praxi to bude vypadat tak, že každý volič bude mít k dispozici dva hlasy. Jedním bude volit některou z domácích politických stran, druhým bude moci vybírat mezi nadnárodními kandidátními listinami evropských politických stran", vysvětluje převratnou novinku europoslanec Jan Březina. Podle něj musí být tito "nadnárodní" kandidáti vybíráni evropskými politickými stranami, představovat aspoň třetinu členských států EU a zajišťovat rovnováhu pohlaví. V případě nadnárodních kandidátních listin přitom bude volebním obvodem celé území EU. "Jednotný evropský volební systém je dobrá myšlenka, která ale bohužel předbíhá politickou i společenskou realitu. Je zřejmé, že v současné době neexistuje evropský politický národ, který by projevoval svou vůli jednotným způsobem v eurovolbách, a evropské politické strany jsou spíš diskusním fórem než sevřenými organizacemi usilujícími o získání politické moci. V tomto kontextu se mi rozhodnutí o 25 nových europoslanců jeví jako umělý krok, který nevychází zdola, z potřeb a přání voličů, ale odráží přání skupinky eurofederalistů, kteří se stůj co stůj snaží posouvat EU k federálnímu státu s jednotným politických a volebním systémem", odhaluje svůj názor na uvedené změny Březina. "Výsledkem složitého manévrování mezi eurofederalistickými představami a národními realitami je kočkopes, který spíše ještě prohloubí nedůvěru občanů k institucím EU, než by ji zmírnil", kritizuje návrh Březina, který mu vyčítá nedotaženost a nedomyšlenost. "Přijaté řešení zůstává v mnoha ohledech na půli cesty. Nezaručuje, že mezi 25 panevropskými europoslanci budou zastoupeny všechny členské státy, navíc číslo 25 ani neodpovídá počtu členských států. Jedná se sice spíše o symboliku, ale právě ta hraje při vytváření vztahu občanů k EU tradičně důležitou roli, proto mě udivuje, že ji autoři návrhu takto nepochopitelně podcenili. Zvláště voliči z menších členských států budou mít oprávněný pocit, že jejich hlas nemá váhu", podotýká Březina. Součástí návrhu je i pravidelné přehodnocování a přepočítávání rozdělení mandátů v EP mezi jednotlivé členské státy v závislosti na aktuálních údajích Eurostatu. "V tom spatřuji určité riziko pro Českou republiku. Pokud počet obyvatel jiných států EU naroste třeba v důsledku přistěhovalectví, může se stát, že ČR přijde o jednoho i více europoslanců. Zavedení takového pravidelného mechanismu přepočítávání rozdělení mandátů však vyžaduje změnu aktu o přímých volbách do EP, kterou může vetovat každý národní  parlament. Ten náš by to podle mého názoru měl rozhodně učinit", dodává závěrem Březina.
Jan Březina, europoslanec

 

Oprava průtahu městem  snad konečně začne.


 Informuje o tom OIKTV a protože má informaci přímo od zdroje, tedy z Ředitelství silnic a dálnic  tak  budou správné.   Ovšem původní sliby byly jiné,  situace uskazuje, že ŘSD asi opravdu nemá na rozhazování. "Souvislý nový koberec dostane průtah Lhotky v rozsahu 400 až 500 metrů a zároveň budou ještě provedeny směrem k centru České Třebové větší lokální výspravy až po silnici druhé třídy 2/358.Zhruba půlkilometrový úsek přijde na šest milionů korun." Dobrou zprávou je i to, že se s pracemi začne o prázdninách, kdy je menší provoz. Jako první má začít opravovat průtah Lhotky. připomeňme, že zdejší úsek se opravuje v posledních letech dost často, Silnici chybí řádná spodní stavba a to bude důvodem, proč  provedené opravy dosud nikdy moc nevydržely. Rekonstrukce vozovky provádět za částečných omezení provozu. Důležitá  je ovšem také  řádná rekonstrukce úseku DKV - Třebovice, která je  vždy po zimě téměř nesjízdná a i nyní přes léto  umožňuje jen omezenou rychlost jízdy.  rekonstrukce této komunikace byla již v jarních měsících slíbena,  je velmi potřebná. Informace OIKTV o této rekonstrukci nic neuvádí.  Silnice 1/14 je velmi frekventovaná komunikace nejfrekventovanější komunikace, denně zde projede podle posledního sčítání cca 8 - 10 tisíc  vozidel, z toho až 1300 vozidle těžkých.