Českotřebovský deník 187/2011  (12.7.)                                 

Tradiční poutní mše svatá před kapličkou Panny Marie Zbraslavské v Kozlově byla sloužena ve středu 6. července 2011. Hlas zvonu „Pavel“ svolal do prosluněného svátečního odpoledne téměř čtyřicet poutníků z Kozlova, České Třebové a okolních vesnic, kteří pozorně naslouchali slovům děkana Miloše Kolovratníka. Na závěr ani letos nechyběly výborné babiččiny pouťové koláče na cestu domů. Jaroslav Pakosta

 
Poděkování naší Mateřské školce U Stadionu 

A to hlavně všem jejím zaměstnancům, pod vedením paní ředitelky Ludmily Pechancové, za to, že umí výuku obohatit o věci, o kterých víme, že je děti potřebují, ale sami jim je nedokážeme nebo „nemáme čas“ předat. Neustále připravují různé akce pro děti, exkurze, pokusy na zahradě i ve školce. Pěstují rostliny, třídí odpady včetně bioodpadu.  Vedou kroužky: angličtiny, flétny, hudební, divadelní, tělovýchovný, pěvecký. Pomáhají nám rodičům vychovávat naše děti ve všech směrech, a to takovou formou, že si děti odnesou nejen důležité informace do života, ale dokážou je v životě uplatnit a naučit i dospělé . Toto píši z vlastní zkušenosti – celá naše rodina začala třídit i hliníkový odpad včetně naší 100 leté babičky.  Jsme nadšeni z akcí, které pořádají: výlet na farmu ke koním, výlet mašinkou, čertovské a čarodějnické rejdění, školu v přírodě ve Svojanově (5 dní), pohádkový les (výlet lesem na Habeš s rodiči, učitelky MŠ a žáci 8.a 9. třídy ZŠ Ústecká byli přestrojeni za pohádkové bytosti, akce byla zakončena opečením vuřtů a zpíváním s kytarami u ohně), den princů a princezen k MDD, besídky na ukončení školního roku a pro odcházející děti šerpování a také stanování na zahradě MŠ. Tvořivá odpoledne, která jsou poučná a zábavná jak pro děti, tak i pro nás rodiče, besedy  s odborníky, vystupování dětí v domě s pečovatelskou službou, adopce dítěte na dálku.  Je to jen část výčtu akcí, ale učitelky a personál MŠ jsou aktivní celý školní rok. Naši školku mohu jen doporučit a to z vlastní dlouholeté zkušenosti. Učitelky mají krásný přístup ke všem dětem. Děti mají k dispozici velkou zahradu plnou hraček a dobře vybavené třídy. Vím, že kvalita naší školky je jasně vidět i v tom, že nám ji závidí i maminky z Ústí nad Orlicí. Odměnou pro paní učitelky za jejich práci s dětmi je to nejcennější – spokojenost, radost a hlavně úsměv na tvářích dětí.   Takže, moc Vám děkujeme. Za Klub rodičů při MŠ U Stadionu  Miriam Řeháková a Hana Malečková
 
Projekt Radiobus je definitivně u ledu

Rada města na svém pondělním zasedání zrušila letos na jaře vyhlášené výběrové řízení na výběr autodopravce pro dříve publikovaný projekt "Radiobus", Po výběru dopravce měla být v I. etapě zřízena první linka, později se měla rozšířit. Projekt  se dostal na světlo světa díky nabídce firmy Audisbus, obdobný funguje např. v Rychnově nad Kněžnou ( s doplatkem města). Nelze se ubránit dojmu, že vše bylo tak trochu připraveno pro tuto firmu a její podnikatelský záměr. Nijak to nekorespondovalo se záměrem kraje a  krajem vybrané firmy OREDO, která  připravuje integrovaný systém dopravy a komplexní dopravní obslužnost v kraji. Ta se systémem "radiobus" do integrovaného systému dopravy kraje nepočítá, chystaný projekt Radiobus sem nebyl zařazen. Museli bychom tedy jeho provozní ztrátu hradit ze svého jako nadstandard a ještě se přizpůsobovat v časech dotovaným linkám. Jak by asi vypadala ekonomika  takového projektu? Na druhé straně OREDO rozšiřuje počet autobusových spojů, na trase do Ústí n.O. má nové přibýt 8 spojů v důležitých časech. Zástupce firmy přislíbil, že v zimě pojedou některé spoje také se zastávkou pod areálem Peklák. Návrhy nových jízdních řádů autobusů se mají projednávat na naší radnici se zástupci firmy Oredo a krajským radním Janem Tichým tento pátek, pak by již mělo být zřejmé, jak se vylepší doprava především o sobotách a nedělích  a ve večerních časech. 
Projekt "radiobus" měl impozantní mediální publicitu a díky tomu vzbudil pozornost a také naděje, měly vzniknout nové možnosti. Ukázalo se, že po změně dopravy uvnitř města existuje poptávka, také v připojených obcích. Jde o systém dopravy pomocí minibusů, některé spoje by jezdily jen na zavolání. Základem však mělo být  heslo "nepřekážet stávající pravidelné veřejné dopravě" a to projekt Radiobus velmi omezovalo a jistě by jej i ekonomicky zničilo. Větší šanci na úspěch byl měl záměr, který by současně a plnohodnotně řešil systém MHD v České Třebové a získal licenci i na stávající linku Lhotka - Rybník.  OREDO naopak sází na pravidelnou taktovou dopravu. Teprve čas ukáže, jak budou nyní tvořené jízdní řády nakonec vypadat v praxi, jak budou spoje využity, a jak dopadne ekonomika této dopravy. Sice se něco ušetří na zrušení (ekologické) železniční dopravy, ale tyto peníze se projezdí při taktové (neekologické) dopravě po již dost zatížených silnicích křížem krážem okresem. 
Přiznám se, že jsem projektu radiobus příliš nevěřil a (především) zpravodajství OIKTV k tomuto projektu jsem považoval za málo kritické. Nešlo si přece nevšimnout toho, že se termíny zahájení stále oddalovaly, rozsah uvažovaných a zaváděných linek se zužoval, v městském rozpočtu nebyla pro tento projekt určena ani jedna koruna a rozpočet byl prakticky bez rezerv. Také v okolních městech se návrh neujal a optimalizace veřejné dopravy v kraji šla jiným směrem. To vše byly přece symptomy toho, že realizace systému radiobus není v České Třebové příliš reálná. Přesto si nemyslím, že to byl jen předvolební tah, upozornilo se tím alespoň na to, že Česká Třebová by si zavedení samostatné MHD opravdu zasluhovala. Dříve ji přece již měla.  První linka "městské dopravy" (autobus jezdil opravdu s tímto názvem) mezi křižovatkou u Frajdlů a točnou v Rybníku byla zřízena již v roce 1960. K tomu později přibyla druhá linka jezdící méně často a vedla z Parníka po Kubelkově ulici a Semanínskou ke Strojtexu atd. a nějakou dobu jezdila ještě po zřízení městského krematoria v roce 1970 ještě třetí linka z nádraží k městskému hřbitovu, rychle byla ale pro malý zájem zrušena. Následně byly také zrušeny garáže ČSAD v České Třebové v Semanínské ulici, objekt převzal Státní statek, dnes je zde firma Solida. I dnes by se dala najit dobrá trasa taktové městské dopravy a zařadit ji do běžného systému IREDO.  Město by ale jistě také muselo něco doplácet. V Litomyšli to přece funguje a myslím, že to je srovnatelné město.  (mm)
 
Volnost a Rozladěnci v Hliníkách: folkové léto v České Třebové bylo zahájeno 

Hudební setkání s muzikanty se uskutečnilo se v areálu v Hliníkách poslední červnovou sobotu. Country a folk, které ten večer zazněly, přitáhly do areálu v Hliníkách okolo stovky lidí. Kromě muziky v podání skupiny Volnost a jejího hosta, skupiny Rozladěnci, čekalo na návštěvníky občerstvení z domácí udírny a také možnost si zazpívat a zatancovat. Podobné setkání se v Hliníkách konalo už potřetí. Dvakrát přitom s Volností vystoupila domácí skupina Ahasver, skupina Rozladěnci se zúčastnila poprvé.  Country se do hliník ještě vrátí, tradiční srpnový Country večer uspořádá opět skupina MADAM.