Českotřebovský deník  191/2011 (16.7.)                                 
Zatím malý zájem o anketu ke kulturnímu programu Týdne sportu

Možná již jdeme "s křížkem po funuse" Týden sportu byl od 20. června v červenci jsou už jiné starosti, řada lidí je na dovolených a zřejmě také převažuje lhostejnost  většiny.   Nicméně první dva ohlasy mám, proto jej zveřejním, třeba nastartují další a bude názorů více. Anketní otázky uvedu také v tištěném vydání ČtZ na srpen.  Nemá však cenu dlouho čekat. O jakou anketu se jedná:
 
ANKETA KE KULTURNÍMU PROGRAMU TÝDNE SPORTU

1) Co byste zařadili na programu příštího Týdne sportu, kdybyste měli možnost volby?
2)  Které skupiny byste již rozhodně neobjednali?
Která vystoupení z profesionálních skupin považujete za ztrátová, zbytečná, které umělce už příště nezvat?
3) Co vám v programu Týdne sportu scházelo?
4) Bohatší nebo úsporný kulturní program? Kulturní program  Týdne sportu stojí téměř 300 tis. Kč. Stačil by Vám program méně bohatý (úspornější) s tím, že by byly  ušetřené prostředky (např. 50%) věnovány jinam do sportovní oblasti?   ANO - NE
Kam byste ušetřené peníze směroval (a)?
5) Preferujete naopak bohatší program, i kdyby měl být např. o 100 tis. Kč dražší?   ANO - NE
6)  SHRNUTÍ
A -Preferuji program v dosavadním rozsahu  
B - Preferuji program úspornější 
C - Preferuji program bohatší, dražší
Odpovědi  vyhodnotím (také anonymní), zveřejním, posílejte je na na mail mikolecky@probit.cz
 
První ohlas:

1. Volnější nebo i recesistické soutěže (jako byly basy od piv), aby se lidé pobavili a ne jen sbírali branky, body a vteřiny. Ať konečně zmizí odporné palety a dají lavičky před pódium. Rozhodně ne, povinnému sportování škol a dokonce už i školek.
2. Ty co se stále opakují, stačí se podívat na několik ročníků zpět.
3. Dát amatérské divadlo, módní přehlídku, pohádky pro děti (a dospělé), koncerty ZUŠ nebo nové regionální hudební skupiny, ale bez ohňostroje a Konvaliny.
4. ANO, ušetřené peníze dát na kousek druhého protějšího chodníku od Frajdlů směrem k sídlišti Lhotka, aby zde konečně po více než 20 letech byl namalován přechod u křižovatky vedle herny a spousty dětí směřujících do i ze školy mohli přecházet ve špičkách frekventovanou komunikaci mnohem bezpečněji. Ještě by zbylo na prašné cesty a rozbité chodníky na Parníku a Lhotce. Do sportu a spousty zbytečností se už nastrkalo a stále cpe peněz dost.
5. NE
6. B (zvážit jestli několik let Týden sportu nepořádat)
 
2.názor

 1/ Potřebovala bych to volbu abych mohla volit
 2/ To máte těžký. Každá věková kategorie preferuje něco jiného a nejen věková, takže z těchto důvodů na tuto otázku nemohu odpovědět.
3/ letos mě neoslovila skupina žádná. Jinak bych zařadila Žalmana Lohonku, Čechomor ...
4/ Ano  - peníze směřovat do okrajových sportů, t.j. ne do fotbalu, který má sponzorů dost.
5/ Ne
6/ B
A na závěr ještě co mi na Týdnu sportu vadilo a jak jsem zjistila, tak nejen mně a to byl ohňostroj. O půl jedné v noci klidně spící Třebováky /slyšet to ale bylo až v Rybníku/ probudily  dvě rány, jako když hrom udeří u nás do trafostanice. Ale byla to předzvěst ohňostroje. Z polospánku mě pak v jednu hodinu vyburcovala další palba trvající cca půl hodiny. A bylo po spaní. Dlouho jsem po té bděla. Jiní vzbudili o půl jedné vnoučata v domnění, že bude ohňostroj, ale rozespalé děti si ještě  musely počkat. Vážně by nešlo dělat ohňostroj, /když už musí být ve Třebové několikrát do roka, takže už ztrácí na atraktivitě/, o něco dříve jak je to mu zvykem v jiných městech ?  Po 22 hodině už je tma dostatečná a většina Třebováků, včetně zvířat, by to jen uvítala.  

 

 
Prezentace sbírek městského muzea v roce 2010      

V uvedeném roce uspořádalo muzeum tyto výstavy:

Codex gigas. Výstava kopie Dáblovy Bible (7. - 28. února 2010 v Galerii JeštěR)
Klenoty sbírky Josefa Gzíla. Výstava obrazu ze sbírky Josefa Gzíla (5. - 28. března 2010 ve výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová)
Karel Šiller. Jinak. Výstava mapující výtvarnou a galerijní činnost Karla Šillera (11.4.- 31.5. 2010 v Galerii JeštěR)
Hluboko a vysoko. Kresby a malby Martiny Novotné (10.6. - 11.7. 2010 v Galerii JeštěR)
O páté u Šárky aneb 125 let trvání parku Javorka (30.6. - 31.8.2010 v Galerii JeštěR)
Proměny českotřebovského nádraží a okolí v toku času (14. - 30. 9. 2010 ve výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová)
Hlas zvonu táhne nad závějí... Tradiční vánoční výstava betlémů (12. - 30.12.2010 ve výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová)
Uvedené výstavy si prohlédlo 2867 návštěvníků.
 
Přednášková činnost

V roce 2010 uspořádalo muzeum celkem 9 přednášek. Tematicky byly zaměřené převážně na regionální historii a určené seniorům a zdravotně handicapovaným.
Dále byly připraveny následující doprovodné programy k výstavám:
Codex gigas – beseda s Jaroslavem Foglem, autorem umělecké knižní vazby kopie Codexu gigantu
Hluboko a vysoko – setkání s Martinou Novotnou spojené s malým kursem automatické kresby
Klenoty sbírky Josefa Gzíla – komentovaná prohlídka výstavy
O páté u Šárky aneb 125 let trvání parku Javorka – komentovaná prohlídka parku Javorka
Jedna akce byla uspořádána speciálně pro menšiny.
17. 9. 2010 uspořádalo muzeum ve spolupráci s místním esperantským kroužkem Amikeco seminář Úloha esperanta v moderním světe s mezinárodní účastí. Akce se konala pod záštitou  hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka.
Celkový počet návštěvníku přednášek a dalších kulturně vzdělávacích programu dosáhl poctu 665.

Publikační činnost  městského muzea 

V roce 2010 vyšla doprovodná publikace k výstave Klenoty sbírky Josefa Gzíla s názvem Cestou necestou. Po stopách obrazové sbírky Josefa Gzíla autorky Ludmily Kesselgruberové. Na sklonku roku byl k tisku pripraven sborník príspevku ze semináre Úloha esperanta  v moderním svete.
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově

V rámci Festivalu muzejních nocí byla 29. května zahájena turistická sezóna 2010. Muzejní noc navštívilo na 200 návštěvníků. V letní sezóně si chaloupku prohlédlo dalších 1269 návštěvníků.

 

Rotunda sv. Kateřiny

Po dohodě s Římskokatolickou farností – děkanstvím v České Třebové byla veřejnosti v době 
letních prázdnin opět zpřístupněna rotunda sv. Kateřiny. Návštěvnost činila 385 osob.

Odstrojená budova v (bývalé) Primoně  překvapuje svou elegancí - zachránit!                                       

Modernizace zahrady v hasičské zbrojnici  v Chorinově ulici  - krásná dlažba