Českotřebovský deník 196/2011 (21.7.)                                  
OREDO změní dosud běžné autobusové linky 

Na jednání se zástupci nového organizátora veřejné dopravy v Pardubickém kraji byly též prezentovány návrhy jízdních řádů a v několika případech i nových linek, které dosud nejezdily. Tím dojde k podstatné změně, ve srovnání s dosavadním jízdním řádem  bude možné registrovat skutečnou revoluci.  Sečteme-li vše a podtrhneme, dojde obecně ke zlepšení pravidelnosti a zkrácení intervalů veřejné autobusové dopravy, tedy to, po čem voláme už dost dlouho. Odvahu k tomu dostal Pardubický kraj při přípravě nového intregrovaného systému. Jde jen o to, aby byly všechny navržené spoje využívány a  aby se udržely.  Konkrétně v České Třebové bude v podstatě zrušena linka stávající "městské dopravy"  Sídliště Lhotka -  Terminál - Rybník, spoje z této linky někdy dublovaly především linku do Ústí nad Orlicí a v jiných časech  naopak nejezdilo nic.  Nyní by mělo vše být zorganizováno tak, že v podstatě každý druhý spoj na Ústí nad Orlicí bude zajíždět na sídliště Lhotka. Poněkud to sice prodlouží jízdní dobu do Ústí n.O., vzhledem k pásmovému tarifu by to nemělo zvýšit cenu, bude stejná ať spoj pojede přímo nebo přes sídliště. navíc by měla vzniknout nová "rychlá" linka Česká Třebová - Parník - Ústí nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou, který bude jezdit v taktu 2 hodiny  např. právě v době, kdy pomalý spoj do Ústí n.O. zajíždí na lhotecké sídliště. Posílí se spoje na lince Č. Třebová - Rybník - Třebovice - Lanškroun, kde nahradí chybějící spoje městské dopravy. I tak vzniká problém s dopravou žáků mateřské a základní školy z České Třebové do Rybníka. Dosud MŠ Rybník využívala spoje městské dopravy ze sídliště Lhotka přímo do Rybníka s učitelkou a zpět do České Třebové, což by  zrušená městská doprava neumožňovala. Bylo slíbeno, že  tyto potřebné spoje tedy zůstanou zachovány.  Nejde o nepatrné počty žáků, bez nich by klesly stavy žáků školy v Rybníku tak, že by  byla na hranici ekonomické rentability a v České Třebové by naopak vznikl problém, kam tyto děti umístit do MŠ ve městě, je-li jejich kapacita zcela naplněna.  Nová linka pojede ještě  přes  Borek, Semanín a Opatov do Svitav a zpět, stávající linka Č. Třebová - Borek - Semanín - (Kozlov) - Pazucha - Litomyšl zůstane zachována. Doprava na sídliště Semanínská tak bude posílena. Posílena bude také autobusová linka vedoucí do Litomyšle přes Zhoř, zde bude dokonce zaveden noční spoj k a od rychlíku Excelsior. Doufejme, že bude alespoň částečně využit. (mm)
 
Mimořádné letní zasedání ZM zasedání Zastupitelstva města 

se bude konat dne 1. srpna 2011 od 15 hodin v zasedací síni radnice v I. poschodí. Na programu jednání je rozpočtová změna č. 2, zastupitelé projednají  realizaci investičních akcí do digitalizace kina a do  investice zajišťující větší bezpečnost chodců na hlavním průtahu města (nově řešené přechody pro chodce, chodníky apod.). Realizaci  obou investic umožní  přidělení dotace ze státního fondu kinematografie a z ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
 
Radio Hey vysílá nově z Ústí nad Orlicí 

 Vysílač je umístěn na výškové budově Elitexu a již zahájil zkušební vysílání.  Dobrá slyšitelnost nové regionální stanice bude také i v České Třebové. V současné době technici řeší problémy s rušením internetového vysílání v Ústí n.O. a ústecké kabelové televize, během měsíce srpna bude vše jistě vyřešeno a budeme potom moci naladit tuto novou regionální stanici Rádia Hey. Snaží se navázat spolupráci také v rámci našeho regionu a bude také úzce spolupracovat s Českotřebovským zpravodajem a jeho internetovou podobou - Českotřebovským deníkem.
 
CzechTourism nabídl kraji pomocnou ruku.

 V sídle Pardubického kraje dnes uspořádala agentura CzechTourism veřejné slyšení k podpoře cestovního ruchu v regionu. Za přítomnosti radního Miroslava Stejskala a poradce hejtmana Martina Netolického představil generální ředitel agentury Rostislav Vondruška aktivity CzechTourismu a možnosti, do kterých se Pardubický kraj může zapojit. Destinační společnost Východní Čechy i zástupci turistických lokalit a památek pak mohli navrhovat, co by jim v jejich marketingu ze strany CzechTourismu pomohlo. Zapracování námětů slíbil Rostislav Vondruška už do plánu na příští rok.
Pardubický kraj vytvořil síť certifikovaných Turistických informačních center, která podporuje. Z grantového programu poskytuje příspěvky zajímavým projektům, které mají potenciál na zvýšení cestovního ruchu v jednotlivých oblastech. „Největší prostředky do cestovního ruchu šly v minulých letech prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,“ říká radní Miroslav Stejskal. „Jejich celková hodnota se blíží ke třem miliardám, z čehož Unie dotovala skoro polovinu. Mezi nejvýznamnější patří investice do skiparku na Bukové hoře, dostavba kongresového centra Jezerka na Seči, vybudování Vojenského muzea v Králíkách, dotace pro Centrum turistického ruchu na Dolní Moravě nebo revitalizace areálu středověké tvrze Orlice,“ dodává radní zodpovědný za cestovní ruch.
„Většina prostředků už byla rozdělena a Pardubický hejtman Radko Martínek osobně bedlivě sleduje čerpání jednotlivých programů a prostřednictvím kontrolního systému odboru regionálního rozvoje je v kontaktu se všemi úspěšnými žadateli o dotace,“ řekl poradce hejtmana Martin Netolický, který popsal systém podrobného monitoringu uvádění projektů do života.
Velkou část marketingu cestovního ruchu na sebe v kraji přebírá Destinační společnost Východní Čechy, její webový portál a jednotlivé projekty. Přesto je tu i prostor pro zapojení do celostátního marketingu cestovního ruchu prostřednictvím CzechTourismu. „Podle mě nevede cesta k turistům do regionu přes Prahu, ale musíte je nalákat přímo na nějaké akce a zážitky k vám,“ řekl svůj recept Rostislav Vondruška. Ten vidí základní cílové skupiny s nevětším potenciálem v cestovním ruchu v kraji v turistech z Polska a Slovenska a pak zejména v domácím cestovním ruchu