Českotřebovský deník 199/2011 (26.7.)                                 
První informace o spuštění provozu na Zimním stadionu, pro sezonu 2011/2012.

Začne se ledovat 15. 8. 2011.
První veřejné bruslení a  s tím otevření sezony se bude konat 20. 8. 2011 od 15:00 - 17:00 hod.
Další veřejné bruslení 21. 8. 2011 od 13:00 - 15:00 hod.
Týden poté 22. 8. - 26. 8. 2011 následuje camp hokejové školy.
Další veřejné bruslení již v pravidelný čas dle provozní doby 27. 8. 2011 od 15:00 - 16:30 hod.
Přesné rozpisy provozní doby budou zveřejněny na webu www.zimak-trebova.cz  nejdéle 8. 8. 2011.
 
Musím reagovat na článek o přijetí dětí do mateřských školek 

Podle článku se zdá,že situace je naprosto v pořádku.Sice píšete,že se dostali do školek děti, kterým jsou  3 roky v roce 2011,ale co mají dělat maminky dětí,kterým budou 3 roky v roce 2012 a musejí do práce?  Mé dceři budou 3 roky v 3/2012 a do školky se nedostala.Z toho důvodu místo do práce po 6-ti letech na mateřské dovolené, musím nedobrovolně nastoupit na Úřad práce, protože nemám kam dítě umístit. Nechápu kriteria přijímání dětí do školek, každý rok je to jiné.Maminka,která je na mateřské dovolené s miminkem a má 3leté dítě,se do školky dostane a dítě maminek sice 3letých až v roce 2012, která už musí do práce nemá šanci.Přitom minulý rok jste psali, že nebylo přijato tuším 20 dětí, ale pouze maminek, které ještě byly na mateřské dovolené s mladším sourozencem. Opět jste psali, že je tedy vše v pořádku. Píšete, že se nedostalo pouze 11 dětí. Moje dítě je v jedné ze školek 11-té, které se nedostalo a po nás jsou jistě ještě další.V dalších školkách v našem městě bude jistě ještě spousta nepřijatých dětí. Zajímal by mě tedy skutečný počet nepřijatých dětí.  Renata Hartmanová
 
Míst v mateřských školách  se začíná skutečně nedostávat 

Dotazy, které pokládáte, může zodpovědět jedině odbor školství MěÚ. Další možností, jak získat odpověď na otázky, které pokládáte, je aktivní účast na jednání zastupitelstva města, které se bude konat teď v pondělí 1. srpna.  Je třeba ovšem mít na mysli, že někteří rodiče podali žádost o přijetí třeba až na 3 školy současně, neexistují žádné obvody a omezení.  To situaci komplikuje. Navíc asi 25 dětí  jezdí (v doprovodu učitelky) do MŠ  a ZŠ v Rybníku. Problém mateřské školy v České Třebové a výhled jejich obsazenosti  se ukazuje jako složitější, než se  uvádělo, nastává skutečný nedostatek míst. Zatím to bylo řešeno navýšením kapacity až na 28 dětí ve řídě MŠ (dosud mohlo být ve třídě 26 dětí). Je otázka, zda to stačí, zda nebude potřeba otevřít další třídu.  V celkem 17 otevřených třídách je dnes tedy možné teoreticky umístit celkem 476 dětí v mateřských školách. ( pro srovnání v Ústí nad Orlicí je v 8 mateřských školách 540 dětí). Rozšíření o dvě děti ve třídě nám zvýšilo kapacitu  ve městě celkem o 34 dětí, tedy o jednu  další třídu.
Máme ve městě rezervu pro další novou třídu MŠ?  Taková možnost existuje v MŠ U Stadionu, která byla snad také nejvíce žádaná. Zatím v těchto prostorách funguje Mateřské centrum ROSA. Pokud zde otevřeme další třídu MŠ, bude ji třeba vybavit a navíc zajistit prostory pro Mateřské centrum, které si během minulých let vybudovalo své nezastupitelné místo a ve městě se bez něho neobejdeme. MC ROSA by pak mohlo najít pro sebe prostory v jiných prostorách v majetku města. Je to např. budova bývalé MŠ Podbranská (využívaná jako Ekocentrum) nebo lépe málo využité prostory např. na ZŠ Ústecká na Parníku. Je to sice mimo centrum, ale u zastávky ČSAD a v areálu školy je možné zaparkovat.
 
Další otázka stojí:  máme tuto rezervu využít, máme otevřít další třídu?

Výpočet ukazuje, že by naplněna byla. Znamenalo by to jednorázově zajistit potřebné vybavení, mzdové náklady učitelek město neplatí, to platí Pardubický kraj a tyto prostředky by byly jistě zajištěny.  Tříleté děti se narodily v roce 2008, počet narozených dětí  v dalších letech  2009, 10 je znám a rozhodně neklesá: V posledních šesti letech se narodilo
 
1 - v roce 2005 148 dětí
2 - v roce 2006 159 dětí
3 - v  roce 2007149 dětí,   
4 - v roce 2008 178 dětí, 
5 - v roce 2009 189 dětí   
6 - v roce 2010 172 dětí.
 
Uvedené počty jsou  zaneseny do sloupcového grafu (čísla sloupců odpovídají rokům 2005 - 2010) . Vzhledem ke stěhování obyvatel nejde o zcela přesné počty dětí jednotlivých ročníků, ale myslím, že jde o vypovídající čísla. Z  nich vyplývá, že právě letos přišel do MŠ první silnější ročník a že by tedy rozhodně nehrozilo, že se třída jeden rok otevře a druhý rok zavře. Naopak, současné opatření zřejmě nebude stačit.  V městském rozpočtu by se otevřené nové třídy projevilo pouze jednorázově, další roky by již nová třída MŠ neměla  na rozpočet vliv. Naopak by došlo k efektivnějšímu využití  městských školních budov, není třeba žádnou budovu  nově postavit. Bylo by to současně prorůstové opatření, město se přece připravuje na to, že (podle připravovaného záměru) přijme nové (i mladé) pracovníky logistického centra firmy Metrans, která má podle prognóz přinést příliv pracovníků do města (starosta přece loni psal až o přírůstku několika tisíc obyvatel). Současné rozhodnutí neotevřít další třídu MŠ a místo toho navýšit počty dětí ve třídách MŠ nebude tedy nárazovým řešením aktuálního problému, ale opatřením, které omezí kvalitu práce MŠ a zvýší (opět dlouhodobě) náročnost práce jejich učitelek. Jako bychom se báli přijmout opatření, které musíme stejně udělat. Není však přece nijak složité.  Nemůžeme vyvážet stále větší počty dětí do mateřských škol do okolních obcí nebo měst. Výše uvedený graf natality v České Třebové ukazuje, že právě letos  měla být nová třída MŠ  ve městě otevřena. Rozhodnutí o navýšení počtu žáků ve třídách, které tento problém letos částečně řeší, bylo přijato radou města v průběhu června (po provedení zápisu dětí do mateřských škol). V té době již nebylo na organizační a finanční zajištění většího počtu tříd dostatek času, to bylo třeba řešit s větším časovým předstihem. Jenže  do časové tísně se město dostalo samo, demografický vývoj bylo možné zjistit ze statistik a připravit nezbytné opatření v předstihu.  (mm)
 
S plánovaným ukončením Projektu internetizace knihoven nesouhlasím 

Pardubice (26. 7. 2011) – Velice mne zneklidnila zpráva Ministerstva vnitra o plánovaném ukončení Projektu internetizace knihoven. S knihovníky a širokou veřejností, která tuto službu v knihovnách po celé naší zemi využívá, souhlasím v názoru, že je třeba potřebné finanční prostředky zajistit i do budoucna a dále naplňovat cíle, které si projekt v roce 2004 vytýčil – tedy především vytvořit podmínky pro zvyšování informační gramotnosti a řešení problému s důrazem na skupiny ohrožené sociálním vyloučením.
Argument, že financování provozu zřízených přípojek ze strany Ministerstva vnitra již překročilo horizont původně plánované doby tří let od zřízení, nemohu přijmout. Vláda České republiky měla dostatek času na to, aby převedla kompetence k zajištění této služby na jiný resort, nejlépe na ministerstvo kultury. Nyní si vláda nemůže brát veřejnost využívající služeb knihoven za rukojmí a hrozit jí zbavením možnosti i nadále využívat internet jako zdroj informací.
Zrušení Projektu internetizace knihoven a následná nutnost hrazení internetu z rozpočtu obcí by mohla vést i k zániku knihoven, neboť již dnes některé obce doplácet na provoz knihoven nechtějí.
Věřím, že vláda nakonec ve svém rozpočtu potřebné finanční prostředky najde a že knihovny v naší zemi budou i nadále svým přibližně třem milionům uživatelů garantovat rovný a bezplatný přístup k internetu. Nesmíme dopustit, aby se Česká republika dostala v boji proti sociálnímu vyloučení určitých skupin obyvatel na jedno z posledních míst v Evropě.
Jana Pernicová, radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči

KDU-ČSL: Zatímco energetické firmy ovládají vládu ODS, TOP 09 a VV, zemědělcům zůstávají jen oči pro pláč 

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v pátek 22. července 2011 ve své tiskové zprávě stručně oznámil všem zemědělcům, že zastavuje administraci dotačního programu na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic z důvodu úspor finančních prostředků. Ministerstvo přitom před několika týdny dotační program samo vyhlásilo a přijímalo žádosti. "Chování a přístup pana ministra je naprosto nepřijatelné. Volají mi rozhořčení zemědělci, kteří strávili poslední měsíce vyřizováním nutných formalit, strávili hodiny papírováním a investovali desítky tisíc do povolení apod., aby nakonec zjistili, že jejich práce a snažení byly zbytečné," říká místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Je to kocourkov a arogance. Ministerstvo ještě před měsícem vyhlašuje nějaký program, aby za několik týdnů zjistilo, že na něj nemá údajně peníze. Přitom je tento program financován z EU. Celkově by se jednalo o přibližně 500 mil. Kč., při čemž finanční příspěvek ČR by byl cca 120 mil Kč. Vláda tak opět šetří na naprosto nesprávných místech. Pokud by zastavila nějaký národní dotační program, šlo by to ještě pochopit, ale zastavit program, který mohl do českého zemědělství přinést několik stovek miliónů korun, je neomluvitelné a nepochopitelné," konstatuje 1. místopředseda KDU-ČSLPetr Šilar"Plně v tomto smyslu podporuji stanovisko Agrární komory, které včera tlumočil její prezident Jan Veleba na tiskové konferenci," doplnil Šilar"Toto rozhodnutí má potom pouze jedno jediné vysvětlení. Vláda ODS, TOP09 a VV je tažena lobby velkých energetických společností, které nemají zájem o výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů, které nemají pod vlastní kontrolou. Rozhodnutí o zastavení tohoto programu údajně vzešlo přímo od premiéra Petra Nečase. KDU-ČSL proto odešle předsedovi vlády dopis, ve kterém ho vyzveme, aby vysvětlil svoji úlohu v tomto případě. Rovněž vyzveme ministra Fuksu, aby přehodnotil své rozhodnutí a dotační program znovu obnovil. Vše zatím totiž nasvědčuje tomu, že se nejedná o bohulibý záměr ušetřit finanční prostředky, ale vyhovět energetické lobby, která je jedním z hlavních přispěvatelů do stranických pokladen. A čeští zemědělci? Ti opět jen spláčou nad výdělkem," dodává na závěr místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.