Českotřebovský deník 203/2011 (30.7.)                                 

Průběh letošního léta je poněkud nešťastný. Přesvědčili se o tom také členové místního aeroklubu, kteří delší dobu připravovali na dnešní odpoledne "Setkání přátel létání". Jejich práce se ovšem letos v úspěch nezúročí, počasí, na kterém je létání na ultralightech závislé to nedovolilo. A tak bylo v sobotu 30. 7. letiště U Dvora opuštěné a zmoklé. Na fotografii uvádím snímek z loňského vydařeného létání, na kterém spolupracoval také létající cirkus Martina Kendernaye.
 
Měřiče rychlosti  nově instalovány na Parníku u bývalého kina.

Motoristé jedoucí přes Parník tak mohou  kontrolovat svou vlastní rychlost a stejně i další občané. Podnět k umístění měřičů rychlosti v tomto místě byl dá n peticí parnických občanů, kteří se domnívají, že kontrola rychlosti motorových vozidel v tomto místě pomůže snížit vliv dopravy na okolní nemovitosti. Budiž. měřiče rychlosti by bylo nutné umístit i na řadě dalších míst  např. při jízdě ze Skalky dolů k Lidlu, kde právě jezdí vozidla s kopce dolů zvýšenou rychlostí nebo na Litomyšlské ulici před nebezpečnými přechody např. u bývalého pivovaru, tedy nynějšího Pewagu. Ráno, když jdou děti do školy zde  městská policie pomáhá, ale  také pomalý senior nemá někdy před rychle jedoucím vozidlem šanci... Měřiče rychlosti dovedou upozornit na nebezpečná místa a jejich umístění na Parníku je nesporně krok správným směrem.  
 
Parta Michala Andrta a podchod  u Červeňáku ve vysílání České televize.

Pochvalu z televizní obrazovky si vyslechli amatérští malíři ze sedmičlenné party, která se vytvořila jako volné sdružení kolem Michala Andrta. Podařilo se jim přeměnit šeredný pomalovaný černý tunel na přívětivé pohádkové prostředí s veselými zvířátky a vycházejícím sluncem. Na jejich stranu se také přiklonila ze 100% i českotřebovská veřejnost a chválila také do televize v rámci zpravodajství z regionů a zpráv na ČT24.
 
Zimní parkoviště na Kozlovském kopci bude trvale, město pro něho zakoupí pozemek. 

Dosud se plocha na tuto akci pronajímala, nyní byla s majiteli pozemku sepsána dohoda o oddělení a odkoupení plochy 1600 m2  přístupné od zastávky ČSAD tak, že zde bude každoročně parkoviště pro zimní turisty a lyžaře.  Rada odkoupení (za 75 tisíc Kč) doporučila a v pondělí to bude schvalovat zastupitelstvo města.
 
Závod do vrchu  "Ústecká 21" pravděpodobně skončila 

Problému se věnuje Orlický deník obsáhlým rozhovorem Jana Pokorného s předsedou autoklubu Miroslavem Urbanem.  Vozovka je pro závody v nevyhovujícím stavu. Možná by ještě jeden dva roky obstála, ale předseda autoklubu má obavy, aby se něco nepřihodilo. Vozovka je nerovná a zvlněná. To je především pro rychlé vozy (jako jsou formule) nebezpečné.  Město Ústí nad Orlicí jednoznačně oznámilo, že nemá o závody do vrchu zájem, že tento podnik není veden jako priorita pro město. Také na Pardubickém kraji nemají finanční prostředky, a že tuto akci nepodpoří. (Trať závodu tvoří krajská silnice II/360 a potom odbočka k chatě Hvězda, která je místní komunikací na katastru Ústí n.O. a obce Řetová.) Nejvíce to mrzí Miroslava Urbana, předsedu ústeckého autoklubu, který se okolo závodu pohyboval 42 let. I v předchozích letech  byly kolem pořádání závodu problémy, ale nakonec došlo k nějaké dohodě. V současné době tam podle M. Urbana  není seskupení, které by tomuto sportu fandilo, i když se podle předsedy aeroklubu jedná o akci pro město a město si z toho bere svůj podíl.  Nedostatek financí jako důvod autoklub nebere. "Ty nebyly nikdy na nic a jsou to jen výmluvy. Nyní, když jsme ale předložili záměr na opravu vozovky, tak ho zástupci rady města smetli ze stolu a vůbec je to nezajímá,"  řekl M. Urban pro Orlický deník.  Ovšem současná rozpočtová situace krajů i měst je daleko složitější než kdy byla, to v ústeckém autoklubu  zřejmě nevnímají. Šetření a rozpočtová odpovědnost je přece ne náhodou dnes nejmódnější slovo. A taková rozšafnost, jaká byla dříve se tedy už očekávat prostě nedá, není totiž kde brát.
Ústecká 21 měla velkou tradici, ale mezi prioritami všechno prostě být nemůže. Závod byl přitom jedním z patnácti v celé Evropě. K tomu by potřeboval také mocné sponzory. Autoklub "překvapuje" také přístup Pardubického kraje, ale byl to právě Pardubický kraj, který pomohl před lety zafinancovat nový povrch silnice na vrchol Andrlova chlumu a to dokonce z peněz na cestovní ruch, nikoliv na dopravu.  Jistě to nyní v době škrtů znovu udělat nemůže.  Pamatuji se ještě jak tu předchozí opravu těžce nesl (bývalý) starosta Řetové, který žádal nejdříve opravit  silnici v obci a teprve potom zmíněnou  silnici k chatě Hvězda (také na katastru Řetové).
Rozhodnutím nepořádat další ročníky závodu Ústecká 21 přichází Ústí n.O. o mezinárodní podnik, na který mohli pozvat přátele z partnerských měst. V Ústí nad Orlicí poprvé rozburácely motory závodních speciálů  v roce 1970. Ve funkci předsedy Autoklubu Ústí nad Orlicí je Miroslav Urban od roku 1969. 
 
Radní Kroutil: Zvyšování DPH u potravin je trojský kůň

Pardubice (28. 7. 2011) – Vládou plánované zvýšení DPH u potravin z deseti  procent na 17,5 či dokonce 19 procent považuje Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, za zradu nejenom  spotřebitelů, ale především českých zemědělců i potravinářů. Radní Kroutil je přesvědčený, že po zvýšení DPH u potravin lze jen těžko očekávat, že zahraniční obchodní řetězce ustoupí ze svých tučných marží, takže zvýšenou cenu zaplatí konečný spotřebitel. „Lidé budou státem nuceni šetřit a vybírat si levnější, ale také často méně kvalitní potraviny dovezené z ciziny, nebo budou jezdit k našim sousedům. Je třeba připomenout, že vyjma Slovenska a Dánska mají prakticky všechny evropské země, včetně našich sousedních států, sníženou sazbu DPH na potraviny. V některých státech mají tzv. základní potraviny dokonce i nulovou sazbu. Zvýšením DPH tedy dojde k tomu, že levné a levnější bude vítězit a to podle mého názoru není pro konkurenceschopnost českých potravinářů možné,“ uvedl Kroutil. „Vláda si evidentně neuvědomuje, že každý chléb, který si spotřebitel koupí, musel být nejdříve pekařem upečen, mouka mlynářem umleta, a zemědělec musel zrno žnout a set. Zvýšení DPH u potravin, ale i zdražení energií se promítnou ve všech prvcích vstupujících do výroby. Je to ukázkový trojský kůň přivezený domů všem, kteří se podílejí na výrobě potravin. Lze tedy očekávat, že se bude i nadále prohlubovat záporná bilance agrárního obchodu. Nemluvě o oslabení potravinové nezávislosti České republiky.“ pokračuje radní Kroutil. Představitel Pardubického kraje má také obavy, že dlouholetá a usilovná propagační činnost kvalitních potravinářských výrobků, které napomáhá každoroční soutěž MLS Pardubického kraje, v kontextu posledních událostí přijde vniveč. „Nechceme udělovat certifikáty a diplomy nejkvalitnějším výrobkům bez konečného efektu, tj. bez toho, aby si tyto výrobky koupil konečný spotřebitel,“ uzavřel radní Kroutil.
 
Kraj apeluje na ministerstvo: Zachovejte armádní nemocnici v Těchoníně

Pardubice – Rada Pardubického kraje podporuje zachování armádního zařízení v Těchoníně. Dnes dopoledne se tématu věnovalo mimořádné jednání rady.   O stanovisku krajské samosprávy k Centru biologické ochrany, významné specializované nemocnici v Pardubickém kraji, ve čtvrtek  písemně informoval ministra obrany a jeho náměstka Roman Línek, pověřený zastupováním hejtmana.  „Na jednání v minulém týdnu, jehož se zúčastnili ředitel centra, zástupci Ústředního vojenského zdravotního ústavu, Akademie věd ČR a hlavního hygienika Ministerstva obrany ČR jsme se shodli, že budeme usilovat o zachován centra, které je ojedinělé jak v České republice, tak střední Evropě,“ shrnul závěry radní Pavel Šotola, který na schůzce zastupoval Pardubický kraj.
Před časem si zařízení prohlédli členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Výjimečné a moderní armádní zařízení sídlí v Pardubickém kraji a má vazbu na integrovaný záchranný systém. Tehdy hejtman a předseda bezpečnostní rady Radko Martínek uvedl, že zařízení a jeho vybavení je na špičkové úrovni. „Vedle logických vazeb na NATO je i propojena s krajským krizovým systémem. Považujeme proto za samozřejmé, že se za jeho  existenci postavíme,“  uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, proč má kraj eminentní zájem o zachování jedinečného zařízení.  Zrušení Centra biologické ochrany v Těchoníně nebo omezení jeho činnosti by mělo negativní dopad i na Akademii věd, která úzce spolupracuje s armádním zdravotnickým zařízením na výzkumu a vývoji.  
 
TechnoPark: neustále se opakující dezinformace

Pardubice - Dezinformace a polopravdy, které se stále častěji objevují v médiích, mají jediný cíl. Zakrýt pravou podstatu problému. TechnoPark byl připraven špatně, nikdy neplnil, neplní a ani nebude plnit podstatu a cíl projektu. Tedy rozvíjet inovativní technologie a nové progresivní podnikatelské záměry za pomoci evropských prostředků. Jeho ekonomická neudržitelnost je, porovnají-li se náklady na výstavbu s finančními nároky na provoz a možnými výnosy, zcela evidentní. Neúspěšnost TechnoParku je zdůvodňována, jak ostatně jinak, krizí. Problém však spočívá v tom, že u projektu za stovky milionů nebyla smluvně zajištěna naplněnost areálu.
Kdo za to může a kdo je zodpovědný?
I na tuto otázku je jasná odpověď. Za přípravu projektu a jeho zajištění mohou ti, kteří byli u jeho zrodu. Jsou to konkrétní lidé a ti by měli odpovědět, proč takto projekt připravili a jak prověřovali jeho reálnost a udržitelnost. TechnoPark je komanditní společností a za jeho fungování plně zodpovídá management. To jsou znovu konkrétní lidé. Akcionáři do hospodaření takové společnosti nemají fakticky jak zasáhnout. Proč byla zvolena takováto právní forma společnosti znovu, mohou odpovědět konkrétní lidé. Veřejný sektor je v takovéto společnosti zastoupen pouze formálně, bez skutečné zodpovědnosti, ale také práv. Přesto má projekt zachraňovat.
Jaké má Pardubický kraj práva a možnosti?
Pardubický kraj je minoritním vlastníkem, který nemá žádnou právní možnost zasahovat do hospodaření společnosti. Současné vedení kraje (ČSSD) se nepodílelo ani jinak neovlivnilo vznik a přípravu celého projektu. Přesto to byl Pardubický kraj, který podnikl jediný reálný pokus o záchranu projektu. Desítky hodin jednání na ministerstvech a v bankách vykrystalizovaly v návrh, dle kterého by se výstavba materiálového střediska plánovaného Univerzitou Pardubice přesunula do areálu. Tím by se zlepšily provozní bilance nákladů a výnosů areálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo ochotné podpořit projekt Univerzity Pardubice, a navíc by na základě tohoto kroku bylo možné jednat o dotaci na snížení nájemného v areálu. Tyto kroky by spolu s faktickou přítomností univerzity v areálu zvýšily atraktivitu pro potencionální zájemce. Univerzita Pardubice však tento plán odmítla.
Pardubický kraj byl také ochoten se do míry svých reálných možností podílet na podpoře inovativních projektů realizovaných v TechnoParku, zvláště pokud by jej zde realizovala již výše zmíněná univerzita. Žádný takový projekt však dodnes neexistuje. Za těchto okolností nemá kraj žádnou možnost dění v TechnoParku ovlivnit.
Zcela jasně a znovu je třeba upozornit, že Pardubický kraj se žádným způsobem nebude podílet na řešeních, která by porušily principy a cíle poskytování evropských dotací. Jako je stále otevřeněji proklamované - je třeba přežít období udržitelnosti a pak se nebude muset nic vracet.                                                                                                  Radko Martínek  hejtman Pardubického kraje