Českotřebovský deník 205/2011 (1.8.)                                   

Country večer skupiny MADAM se letos uskuteční ´v areálu Hliníky již po čtrnácté .Jde o  tradiční prázdninovou akci kapely Madam, která si každoročně zve svoje nejenom hudební hosty. Letos kromě nové desky přichází s klipem na písničku Kreslím křídou, který zde chce skupina poprvé představit na velkoplošné projekci. Bonbónkem programu budou tři vystoupení úžasné tanečnice Nareen. Pořadem bude provázet Milan Vondra který zde i účinkuje s kapelou Volnost.   
 
15. srpna zahájí rekonstrukce Čistírny odpadních vod 

Tento den bude provedeno předání staveniště a zahájí přípravné a demoliční práce. práce na rekonstrukci ČOV se ovšem zásadně bude provádět za provozu, proces čištění odpadní vody není možné přerušit. Zvolený postup rekonstrukce to umožňuje. Také není možné nijak zvětšovat území pro čističku, i s tím se stavbaři musí nějak srovnat. Práce nejsou vůbec laciné.  Na webu MŽP najdeme, že celkové náklady na tuto akci byly stanoveny na 337 300 739 Kč, jako uznatelné náklady ovšem pouze 245 067 411 Kč. Celková výše podpory z fondů EU je vysoká: 208 307 299 Kč. příjemcem dotace je Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se stalo sdružení Hochtief - OHL - ČOV Česká Třebová. Výsledkem soutěže bylo sjednání ceny díla ve výši 316 641 600 Kč. Porovnáním údajů je vidět, že výběrové řízení příliš cenu projektu nesnížilo. Je to dáno zejména tím, že klesají především ceny stavebních prací, ale  rekonstrukce ČOV v sobě obsahuje velkou část jako dodávku technologického celku, jehož cena je dána a nepodléhá systému nabídky a poptávky jako současná cena stavebních prací.
 
Nové hodiny na dopravním terminálu budou až na jaře.  Z rozpočtového hlediska dostala přednost digitalizace kina.
 
Digitalizace kina  zahajuje

Po schválení změny rozpočtu na pondělním jednání zastupitelů nyní již nic nebrání v cestě k tomu, aby se akce v hodnotě 2950 tis. Kč rozjela, i když jsme na realizaci získali  jen minimální dotaci 400 tis. Kč. Již tento týden se uskuteční výběrové řízení  na dodavatele a ředitel Kulturního centra počítá s tím, že by se montáž a odzkoušení zařízení mohla realizovat již do konce září.  Je  dobře, že město  dalo digitalizaci kina zelenou, i když to znamenalo přizpůsobit městský rozpočet. Podařilo se to zcela bezbolestně díky úsporám na investici rekonstrukce a dostavba muzea. Cena z veřejné soutěže stavební části je totiž až o 20% lacinější, než vyplývalo z projektu.  A tak letos pořídíme jak digitalizaci kina, tak i investici do stavebních úprav komunikace I/14 a přitom nijak nezpozdíme výstavbu  stálé muzejní expozice.
 
Archeologický výzkum na místě stavby Městského muzea získal překvapivé nálezy

Svědčí o starém osídlení lokality. pokud se potvrdí, že nalezené střepy pochází až z 13. století, bude možná potřeba pozměnit současné teorie o tom, že prvotní osídlení České Třebové bylo výhradně na pravém břehu Třebovky  na ostrohu v okolí rotundy sv. Kateřiny. Archeologický průzkum staveniště pokračuje, zapojil se do něho větší počet pracovníků, hledá se další svědectví o starém osídlení této lokality. Současně to znamená tak trochu omezení pro stavbaře, kteří musí ponechat archeologům dostatek času na provedení a zajištění průzkumu.
 
Oprava poškozených povrchů silnic, úpravy k zajištění bezpečnosti

V průběhu  měsíce srpna by měla být zahájena oprava povrchu průtahu města na Lhotce a na několika dalších úsecích na Parníku. Práce začne frézováním za provozu. Současně budou v šesti lokalitách  provedeny další úpravy vedoucí k zajištění bezpečnosti chodců především na přechodech přes hlavní průtah I/14, které jsou financovány  3,5 milionovou dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 1,5 mil. velkým doplatkem města. Jde o tyto lokality: křižovatka ul. Hubálkova, křižovatka Křib, křižovatka Nádražní, přechod pro cyklostezku, přechod Lhotka stacionář, přechod na Špici. Na silnici tak budou vybudovány např. dva ostrůvky, upraveny přechody pro chodce, přilehlé části chodníků apod., vše bude uvedeno do stavu, který odpovídá normám. Práce na Lhotce budou  skloubeny s rekonstrukcí povrchu průtahu tak, aby se nemuselo zasahovat do nově dokončené povrchové vrstvy vozovky. Dále by měla být provedena záruční oprava povrchu Litomyšlské ulice, kde bude také provedeno frézování a nanesení nové povrchové vrstvy. V letošním roce však nebude provedena dříve avizovaná oprava mostu přes Třebovku  u autobazaru SOREN, tato akce je odsunuta na rok 2012. Zatím není  nic známo o termínu rekonstrukce povrchu vozovky silnice I/14 od Depa kolejových vozidel směrem na Třebovice. Akce byla ohlášena na letošek, zatím v plánu zůstává, termín zahájení nebyl stanoven. A to již máme srpen.
 
Den s Pardubickým krajem na keltských slavnostech 

Nasavrky (30. července 2011) – Keltská slavnost Lughnasad  tradičně zakončuje druidský obřad, při kterém Keltové obětovali bohům část úrody. Občanské sdružení Boii v tomto duchu uspořádalo, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, již pátý ročník festivalu. Toho při slavnostním zahájení akce zastoupil náměstek Roman Línek. Svou přítomností tento festival podpořili také radní Pavel Šotola a Václav Kroutil. Návštěvníci si navíc mohli na stánku Destinační společnosti Východní Čechy zasoutěžit s Pardubickým krajem a vyhrát tradiční perník.
„Jsem velmi rád, že ani nepřízeň počasí neodradila návštěvníky, kterých přišla spousta. Pardubický kraj již tradičně podporuje akce, které nám připomínají historii,“ řekl náměstek Roman Línek. Ten ve svém úvodním slovu připomněl také projekt nasavrckého Archeoparku v hodnotě 24 milionů korun, který 11,6 miliony korun spolufinancuje Regionální operační program NUTS II. „Jsem přesvědčený, že výstavba keltského skanzenu v budoucnu ještě zvýší zájem o tuto bezesporu turisticky atraktivní lokalitu,“ doplnil Línek. Návštěvníci z Prahy, Brna, Vysokého Mýta či Holic mohli nejenom ochutnat tradiční pokrmy a vyzkoušet si řadu keltských řemesel, ale také si ověřili své znalosti o městech a turistických cílech v Pardubickém kraji prostřednictvím počítačové hry „Jak znáte Pardubický kraj.“

 

Dobrý letní tábor? Atraktivní program a bezpečnost dětí 

Budislav (1. 8. 2011) - Letní dětské tábory se změnily. Jsou jiné než dřív, jiní jsou také rodiče i jejich děti, které si jsou vědomy svých práv a dokážou se o ně hlasitě brát. Nabídne-li se jim však atraktivní program, jsou nadšené stejně jako v minulosti a přirozená hravost je jim stále vlastní. Se zkušenostmi organizátorů letních prázdninových pobytů dětí a mládeže se krajská radní Jana Pernicová seznámila při své návštěvě letního tábora v rekreačním zařízení TOS Svitavy v Budislavi na Litomyšlsku.  Hlavní vedoucí Václav Machač ze Studia aktivní rekreace jí přiblížil běžný táborový den, zasvětil do celotáborové hry čerpající z příběhů kouzelnického učně Harryho Pottera a popsal nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti účastníků tábora. „Jsem ráda, že stále existují lidé, kteří jsou ochotní a schopní připravit dětem v době letních prázdnin zajímavý program. A je dobré, že i rodiče v ekonomicky složité době svým dětem tyto pobyty umožňují,“ řekla po návštěvě tábora krajská radní Jana Pernicová. Dětem i jejich vedoucím popřála příjemný zbytek prázdnin - plný zážitků, nových poznání, sluníčka a především bez úrazů.
 
Hasiči z Pardubického kraje změřili síly, nejlepší jsou v Širokém Dolu a v Desné  

Mladkov (30. 7. 2011) -  Krajská soutěž hasičů v požárním sportu se potřetí konala  v Mladkově na Ústeckoorlicku. O pohár se utkala v sobotu 30. července družstva Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, které se společně s obcí Mladkov ujalo pořadatelství. Na místním stadionu mohli  diváci sledovat dobrovolné hasiče a hasičky ve štafetovém  běhu na 4 x 100 metrů s překážkami. Sportovci změřili síly rovněž v běhu na sto metrů a v požárním útoku. Prvenství vybojovali muži ze Širokého Dolu a v kategorii žen zvítězila Desná. 
Sobotní program zahájila starostka SH ČMS Ústí nad Orlicí Eva Faltusová. Poslanec Václav Neubauer tlumočil závodníkům pozdrav od hejtmana Pardubického  kraje Radko Martínka. Aktivit hasičů, kteří pracují s dětmi již od předškolního věku, a v obcích se starají o hasičský sport, ale také o společenský život, si velmi cení. Do Mladkova bohužel nepřijel sportovce osobně povzbudit, protože se zotavuje po náročné operaci. Pardubický kraj, který letos poskytl  300 tisíc korun na činnost krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zastupoval radní Pavel Šotola. Připomněl, že letos je rok dobrovolníků a právě hasiči tvoří nejpočetnější skupinu lidí, kteří obětavě a bez nároku na odměnu pomáhají tam, kde je potřeba.