ANKETA KE KULTURNÍMU PROGRAMU TÝDNE SPORTU                       

1) Co byste zařadili na programu příštího Týdne sportu, kdybyste měli možnost volby?

2)  Které skupiny byste již rozhodně neobjednali?
Která vystoupení z profesionálních skupin považujete za ztrátová, zbytečná, které umělce už příště nezvat?

3) Co vám v programu Týdne sportu scházelo?

4) Bohatší nebo úsporný kulturní program? Kulturní program  Týdne sportu stojí téměř 300 tis. Kč. Stačil by Vám program méně bohatý (úspornější) s tím, že by byly  ušetřené prostředky (např. 50%) věnovány jinam do sportovní oblasti?   ANO - NE
Kam byste ušetřené peníze směroval (a)?

5) Preferujete naopak bohatší program, i kdyby měl být např. o 100 tis. Kč dražší?   ANO - NE

6)  SHRNUTÍ
A -Preferuji program v dosavadním rozsahu  
B - Preferuji program úspornější 
C - Preferuji program bohatší, dražší
 
Odpovědi  vyhodnotím (také anonymní), zveřejním, posílejte je na na mail mikolecky@probit.cz
Otázky budou také v tištěném vydání Čt. zpravodaje na měsíc srpen a vyhodnocení v bude zveřejněno o měsíc později v zářijovém vydání ČtZ a na webové stránce www.zpravodaj.probit.cz k 1. září t.r.