ZVEME NA VÝLETY
Krajské sdružení  základních organizací Českého svazu ochránců přírody Pardubického kraje vydalo v roce 2010 přehlednou skládanku Naučné stezky ČSOP v Pardubickém kraji. Skládanky jsou k dispozici na informačních centrech kraje. Seznamují s naučnými stezkami, které vybudovali nebo na jejichž provozu se podílejí základní organizace ČSOP. Naleznete zde nejlepší výchozí místa na stezky, popis vybavení, náročnost trasy a také informace o akcích,které jsou na stezkách pro veřejnost pořádány.
 
Několik tipů
 
Semanínské stezky

V okolí obce Semanín u České Třebové vzniká ojedinělý projekt několika naučných stezek. Páteř celého projektu tvoří naučná „Stezka ČSOP", která prochází členitým terénem kolem obce po úbočí Kozlovského hřbetu mezi Litomyšlí a Českou Třebovou. Na stezce můžete nalézt němá svědectví lidí, kteří prošli Semanínem tj.  Čechů, Němců, Sovětů. Stezka je pozoruhodná  rychlým sledem zajímavých míst  na malém území . Jsou tu mokřady, louky se vzácnými orchidejemi, květnaté bučiny, prameniště s mloky, staré štoly, vojenská střelnice. Mezi výjimečnosti  patří knajpoviště , které je v horní části obce. Jde o soustavu klád s protékající vodou, která umožní zdravý způsob otužování lidského těla. Návštěvníci stanoviště ocení zejména v horkých dnech. U knajpoviště je stojan na kola , posezení s kamenným stolem a vzniká zde velký kamenný kruh s ohništěm. Celá stezka  je šest km dlouhá a má deset stanovišť s informačními panely, lavičky s výhledem do krajiny. Texty jsou v češtině, angličtině a němčině. Začátek stezky je na návsi. Na stezku se lze dostat  i z jiných míst. Od rozhledny na Kozlovském kopci se můžete napojit po modré turistické značce a ze stanoviště Střelnice dojít až na železniční zastávku Semanín. Stezku připravila a spravuje ji ZO ČSOP Podorlicko a  byla otevřena v roce 2010 v rámci programu „Blíž přírodě“. Ke stezce je vydán informační leták.
V červnu 2011 byla otevřena naučná Stezka  Základní školy praktické. Vede z parku Javorka v České Třebové přes Semanín ke stanovišti U Salaše, kde je přístřešek a pěkně upravená studánka. Informační panely připravily děti ze ZŠ Praktické a seznamují návštěvníky s ptáky v krajině, se zaniklou osadou a koloběhem vody.
Cílem občanského sdružení Pro Semanín je v budoucnu napojit stezky na turistické trasy  a cyklotrasy vedoucí z Litomyšle. V obci je zajímavá renesanční zvonice a připravuje se expozice hrnčířství.
Informace o novinkách  a akcích na stezkách najdete na www.obecsemanin.cz/stezky/
 
Naučná stezka  K pramenům řeky Svitavy 

Návštěvníci se na 9 zastávkách naučné stezky mohou seznámit s biologií, ekologií i historií svitavských rybníků, nahlédnout do života lesů a poznat oblast, kde pramení řeka Svitava. Začátek na hrázi Dolního rybníka . Je to rovinatá 3  km dlouhá trasa pro rodiny s dětmi, pro pěší turisty i cyklisty . K vybavení patří 7 informačních  tabulí, lavičky, ornitologická pozorovatelna u Dolního rybníka, sezónní občerstvení u Horního rybníka, kryté odpočívadlo u pramene  Svitavy,      
Začátek trasy je na hrázi Dolního rybníka ve Svitavách u železničního přejezdu, nedaleko stanice Svitavy zastávka. Konec je u jezírka, které je pramenem Svitavy

 

 

 

 

 

 
Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka 

Stezka je kombinací stezky smyslového vnímání a klasické naučné stezky. Na sedmnácti zastávkách, které jsou  doplněny výkladovými tabulemi a prvky pro smyslové vnímání, se návštěvníci seznámí přírodou i historií území. Vyzkouší si svoje vnímání pomocí smyslových prvků,objeví totemy, skály , studánky. Je tu výhled na Orlické hory a Kralický Sněžník, část trasy jde podél přírodní rezervace Třebovské stěny.
Stezka nabízí tři varianty tras v délce 3, 5 a 8 km a je vhodná pro rodiny s dětmi i pro školní kolektivy. Nejkratší trasa je vhodná pro pěší, další dvě pro pěší i cyklisty. Začíná v obci Rybník u hřiště u chatové oblasti Srnov a dále stoupá k přírodní rezervaci Třebovské stěny do obce Skuhrov. Pěší turisté se na stezku dostanou z nádraží v České Třebové po žluté turistické značce směrem na obec Rybník, cykloturisté mohou jet po cyklotrase č. 4061
 a u obce Rybník odbočí na cyklotrasu 4050
Kromě informačních tabulí jsou na stezce  smyslové prvky (čichárium, čtení hmatem, dendrofon, marimba, hmatová cestička), prolézačka, ohniště, 7 studánek, odpočívadlo,  lavičky.
Pro  výlety lze  objednat průzkumné listy určené pro děti . Bližší informace naleznete na  www.csop-podorlicko.org  tel. 725734871.