Učitelka Miloslava Hlavsová                                                  

Narodila se 13. listopadu 1886 na Parníku jako nejstarší z pěti dětí  řídícího učitele Josefa Hlavsy. Stejně jako její sestry Marie a Olga  zůstala svobodnou a celý život se  plně věnovala učitelskému povolání.
Dne 31. července 1901 Miloslava obdržela vysvědčení na propuštěnou z měšťanské školy dívčí v České Třebové, kde byl jejím ředitelem Jan Tykač a učiteli např. J. B. Hubálek, K. O. Hubálek, František Šulc a další.
Ve studiu pokračovala v letech 1902 – 1903 na „Mädchen Fortbildnungsschule in Mies“ (pokračovací škola ve Stříbře), poté ve školním roce 1903 – 1904 na „Dívčí obchodní a pokračovací škole ženského výrobního spolku českého“ v Praze, jehož starostkou byla tehdy Eliška Krásnohorská. Studia uzavřela ve školním roce 1904 – 1905 na „C. k. Českém ústavě ku vzdělávání učitelů“ v Hradci Králové. Dne 5. června 1905 obdržela „Vysvědčení způsobilosti učiti ženským ručním pracím na školách obecných a měšťanských“.
Miloslava, podle rodinných vzpomínek, měla prý dlouhou známost s panem Broulíkem z Jelenice. Byla tehdy studentkou. Jenže, jak už to v životě chodí, objevila se ve Třebové cizí dívka a perspektivního ženicha Miloslavě „odloudila“. Miloslava, aby na své trápení zapomněla, odešla ke strýci Václavu Hlavsovi do Rokytnice. Do konce života však už zůstala neprovdána.
Bohatá učitelská kariéra Miloslavy Hlavsové započala dne 1. dubna 1909, kdy jako výpomocná industriální učitelka nastoupila současně na obecné školy v Parníku, Lhotce a Dlouhé Třebové, kde do 15. května t. r. zastupovala nemocnou učitelku ručních prací Josefu Paukovou. V době od 10. ledna do 15. března 1916 na lhotecké škole suplovala za rovněž onemocnělou učitelku Annu Jarešovou. Stejně i ve školním roce 1917– 1918. Dne 16. září 1916 se na vlastní žádost stala výpomocnou industriální učitelkou na obecné trojtřídní škole na Lhotce. Jako zastupující, později definitivní učitelka  ženských ručních prací působila na obecných školách v Dlouhé Třebové, Lhotce a Parníku do roku 1923.

 

 
V následujících letech poznala i další školy v okolí našeho města. V letech 1923 – 1928 to byly obecné školy v Čermné a v Petrovicích. Od 1. prosince 1928 se stala definitivní učitelkou ženských ručních prací na obecné a měšťanské škole dívčí v České Třebové, kde svoji učitelskou dráhu také završila. I ve Třebové se v rámci své profese občas vypomáhala. V roce 1932 např. zastupovala onemocnělou učitelku ženských ručních prací a domácích nauk Janu Ruthovou, roku 1939 ručním pracím vyučovala v pomocné třídě při obecné škole chlapecké v České Třebové.
Miloslava Hlavsová absolvovala v rámci svého povolání také některé odborné kursy. V době od 4. července do 13. srpna 1921 a od 7. května do 14. července 1922 navštěvovala 2. a 3. část kursu učitelek ženských prací v Kyšperku, v roce 1940 zase teoreticko-praktický kurs ovocnicko-zahradnický v Litomyšli.
Slečna učitelka Miloslava Hlavsová si v roce 1933 společně se sestrou Olgou dala firmou Rössler & Kudlík postavit vlastní jednopatrový dům čp. 1523 v ulici Dr. E. Beneše. Zde žila až do 4.listopadu 1968, kdy zemřela ve věku dvaaosmdesáti let.
                                                                                                                                                                             Martin Šebela
 
Fotografie:
   1. Miloslava Hlavsová před rokem 1930. Foto J.F. Císař, Česká Třebová.
   2. Učitelka Miloslava Hlavsová (vlevo) kolem roku 1910.  Foto Rafael, Česká Třebová.
   3. Pedagogický sbor Měšťanské školy dívčí v České Třebové. Čtvrtá zleva v dolní řadě v  puntíkatých šatech
       Miloslava Hlavsová.
   4. Miloslava Hlavsová v posledních letech života na dvorku svého domu