Program Mineralogického klubu na II. pololetí 2011          

Zveme členy Mineralogického klubu a všechny další zájemce o přírodu,
mineralogii,  geologii,  paleontologii na besedy a akce
 
MINERALOGICKÉHO  KLUBU  Česká Třebová, o.s.   ve   2. pololetí 2011
 
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy HABRMANOVA v České Třebové Začátek besed v 17,00 hodin,

 

 
 
 
Středa 14. září
Program: přednáška   Miroslava Nepejchala  - Naleziště epidotu a dalších minerálů v Hrubém Jeseníku
 
Středa 19. října
Program: přednáška RNDr. Ivana Mrázka a RNDr.  Luboše Rejla
Drahé kameny Moravy a Slezska
 
28. – 30. října   Zájezd na Mineralogické dny Mnichov - Německo
Zájemci o cestu do Mnichova si dohodnou v září a v říjnu způsob dopravy,
 t.j. který z účastníků vezme vlastní auto.
 
4. –6. listopadu  Zájezd na mineralogickou burzu Tišnov
Zájemci o cestu do Tišnova mají možnost jet vlakem, případně se dohodnou, kdo vezme vlastní auto.
 
Středa 16. listopadu
 
Výroční schůze Na programu bude zhodnocení celoroční práce Mineralogického klubu a krátké přednášky
z osobních zážitků našich členů za výpravami na kameny a zkamenělinami.
 
Středa 30. listopadu  Určování minerálů a zkamenělin zájemcům z řad mládeže a veřejnosti
 
Burzy v našem okolí:   
8. – 10. 9.  Praha, Výstaviště PVA Letňany;    
25.9. Olomouc – Dům armády;
8.10. Nové Město na Moravě, Kult. dům;    
22.10. Hradec Králové, KD Střelnice;   
4. – 6. 11. Tišnov, Sokolovna, Gymnázium a ZŠ; 
19. –  20.11. Brno, Výstaviště;     
26.11.  Jičín, Masarykovo divadlo;          
3.12.  Pardubice,  Dům kultury Dukla.  
 
Upozornění: Vlivem   nepředvídaných okolností  může být plán práce Klubu změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni.
 
Za Mineralogický klub, o.s.          Mgr. Milan Michalski, předseda.                 Ing. Jan Peringer, jednatel