Martin Šebela poctivě zaznamenává  všechny stavební změny v České Třebové a rozšiřuje tak svůj archiv. V současné době to je především bourání v bývalé Primoně a nově také zahájená rekonstrukce a přístavba městského muzea. Stavbu provádí První Litomyšlská stavební a.s.. Nejdříve bylo vyklizeno a upraveno staveniště, dále začaly probíhat i první výkopové práce. Současně se také pracuje na historickém domě čp. 11, který je kulturní památkou. Tento dům bude sice s novou přístavbou propojen, ale zůstane jako samostatný rozlišitelný objekt. Celkové náklady na projekt byly rozpočteny na 48,198 mil. Kč. Přiznaná dotace činí 29,378 mil. Kč, samotné město se na projektu bude podílet částkou 18, 820 mil. Kč. Taková byla situace loni na podzim, když byl projekt schválen. Mezitím proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, při kterém byla vysoutěžena podstatně menší částka, vzniknou úspory. Úspora nákladů se rozdělí jak na dotaci, tak na kofinancování  města. Dotace na tuto akci je tak pro letošní rok z důvodu nižších stavebních nákladů nižší o 3 125 tisíc Kč, podobně se sníží i podíl města. Akce je rozdělena do dvou let a měla by bát dokončena v závěru příštího roku 2012. 
 
Fotografie z úklidu staveniště v Klácelově ulici