Pardubický kraj se stará o to, aby se počet vlaků vyšší kvality od nového grafikonu rozšířil

Připomínky k návrhu nového grafikonu
 směřují generálnímu řediteli ČD a náměstku ministra dopravy
Zatím se o zastávky vlaků vyšší kvality  stará především Pardubický kraj. Svědčí o tom dopisy, které odešly v předchozích dnech odpovědným pracovníkům  Českých drah (generálnímu řediteli Petru Žaludovi a náměstku ing. Antonínu Blažkovi) od hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a další dopis pro náměstka ministra dopravy Ing. Ivo Tomana napsal poradce hejtmana JUDr. Martin Netolický. Oba dopisy spojuje snaha  zastavit v  uzlové železniční stanici Česká Třebová více  vlků vyšší kvality (IC, EC) s dálkovými cíli tak, aby byla naplněna dopravní koncepce Pardubického kraje. Dopisy uvádím v plném znění na těchto odkazech:

1)  Dopis hejtmana generálnímu řediteli  ČD Ing. Petru Žaludovi    

2)  Dopis JUDr. Martina Netolického náměstku ministra dopravy Ing. Ivo Tomanovi