Demolice postupuje, postupně se shromažďuje silná demoliční technika.  materiál z demolice se poctivě třídí a likviduje.Jako očesané zůstaly stát dva objekty v zadní části areálu, také objekt elektroskladu vpravo za vrátnicí. Zatím také ještě stojí největší objekt - přádelna, která měla být podle dřívějšího záměru přestavěna na byty. ukazuje se, že by to bylo velmi nákladné, řádění zlodějských band a také požár budovu poznamenal, přestavba objektu by vyšla daleko dráž než demolice a nová výstavba. stržena byla bývalá kotelna a trafostanice. Postup demoličních prací sleduje každodenně  řada občanů a pilně fotografuje.  Zajímavé fotografie z předchozího týdne poslal Martin Šebela.