Společnost KORADO opět nezapomněla                             

Jeden z největších a nejmodernějších podniků v České Třebové měl 7. července  významné výročí. Uplynulo totiž 20 let od okamžiku, se začala psát historie výroby v nově zřízené společnosti KORADO.

Při této příležitosti generální ředitel František Menclík pozval na setkání bývalé zaměstnance KORADA, ale i jeho předchůdce - "podniku místního průmyslu"  Koventa. Akce začala společným uvítáním a seznámením s programem. Následovala prohlídka výrobního závodu. zde si "přišli na své" především muži. Ti nejstarší srovnávali technologii z doby svého působení s tou dnešní, kterou viděli při prohlídce. Rozdíly byly opravdu markantní.  Ti, kteří byli na podobné akci pořádané společností KORADO před pěti lety, byli překvapeni celou řadou nových strojů a celé moderní výrobní linky. 

V Koradu pracují především stroje. Zmenšil se totiž počet pracovníků, zmenšila se fyzická náročnost, rozšířil se sortiment. Prohlídka se uskutečnila v několika skupinách za doprovodu odborných pracovníků, kteří nám vše vysvětlil a zodpověděli také četné dotazy. Po celou dobu nás také doprovázeli členové vedení společnosti. Prohlídka trvala téměř dvě hodiny.

Pak následoval odjezd přistaveným autobusem na Hory, kde v sále pokračovalo setkáním přátelským posezením.  Zde nás oficiálně přivítal generální ředitel František Menclík. V krátkém projevu se vrátil do historie, nastínil i nejbližší budoucnost. Připomněl, že společnost zažila doby úspěšné, ale i těžké. Nikdy se však nestalo, že nebylo na výplaty, nebyl žádný posun výplatního termínu, což  se v jiných podnicích  stávalo třeba i opakovaně V závěru poděkoval všem za účast a popřál příjemnou zábavu a také především zdraví. K dobré náladě ne malou měrou přispěla i "výborná svíčková" restaurace na Horách.  Pak se vzpomínalo na bývalé pracoviště, našel se čas na výměnu soukromých radostí i starostí.

Uvedu např. jak probíhalo toto posezení u dvou náhodně vybraných stolů. Pan Jan Válek seděl ve společnosti, která pamatovala začátky podniku. někteří zde pracovali až 40 let. Bylo na co vzpomínat a s čím srovnávat. U stolu, kde seděla paní Božena Mrštná se také vzpomínalo, ale vládla zde především radost, že si společnost Korado vzpomněla a setkání zorganizovala. Řada přítomných by napříště ještě přivítala zajistit alespoň reprodukovanou hudbu, případně uskutečnit setkání každý rok. Podnik by zajistil jen pozvánky a vše ostatní by již bylo v režii přítomných.

Domnívám se, že je vhodné o této akci informovat veřejnost a veřejně poděkovat vedení společnosti a všem, kteří akci připravovali v čele s Pavlem Hermanem. Nebyla to jednoduchá práce, jednoduché nebylo ani zajistit adresy bývalých pracovníků, kteří zde nepracují  někdy již dlouhou řadu let.  Veškeré úsilí přineslo velký úspěch, u všech přítomných bývalých pracovníků se snoubila spokojenost s hrdostí a nadšením. Tak tedy ještě jednou za všechny přítomné velký a upřímný dík.                                                                                                                                                     Jaroslav Vebr