Týden sportu 2011 - ohlédnutí, zamyšlení                             

Byla to již 13. velká celoměstská akce tohoto názvu v pořadí, snesla srovnání s posledními ročníky, byly zde shody, ale také několik rozdílů. Především se zlepšila spolupráce města a pořadatele - firmy AMS Luboše Vašiny, letošní akce byla připravena s předstihem a nic nebylo třeba dohánět na poslední chvíli.  Byl to týden sportu a také zábavy, Město akci využilo a zorganizovala na pozadí týdne sportu letošní Dny partnerství za účasti mladých sportovců  z polské Olawy a slovenského Svitu (součástí bylo také vystoupení mladých hudebníků a tanečníků ZUŠ ve Svitu). Město tím vlastně také ukázalo,  že stále má velký zájem na tom, aby byl Týden sportu i nadále zrcadlem lidové zábavy na prahu léta, městskou slavností a také jakousi prezentací na venek a k tomu jistě i sportovní příležitostí zejména pro žáky základních škol. Proto také týden sportu stále masivně podporuje finančně a organizačně, pomáhá v koordinaci akcí pořadatele se zdejšími školami, pronajímá pořadateli zdarma náměstí, poskytuje bezplatně jeviště, objednává kulturní soubory a další služby. Organizátor Luboš Vašina zajistil to co měl a k čemu se zavázal ve standardní kvalitě srovnatelné s minulými ročníky, opět přišel s několika novinkami, měl trochu smůlu na počasí, které některý program letos  narušilo. Podařilo se mu udržet veřejný pořádek v rozumných mezích. Vyvrcholení programu Týdne sportu bylo v pátek, kdy se konaly dva "velké" a osvědčené závody: O Železného kohouta a  potom i Aquatlon, posunutý do večerního dění, kdy je na náměstí více lidí.

Týden sportu jsem letos detailně nesledoval, bylo to období po uzávěrce červencového vydání, navíc jsem měl spoustu práce v závěru školního roku. Proto jsem se pídil po nějakých výsledkových listinách, rekordech  a sportovním hodnocení  disciplín, ale nic nemám. Je to někde na papírech, ale nepodařilo se mi je získat, nebyly ani nikde zveřejněny (výjimkou byl závod "O Železného kohouta", pořádaný Peklák týmem.). V tom vidím Achilovu patu tohoto "festivalu sportu". Máme Týden sportu bez výsledků a bez rekordů, letos stejně jako v minulém roce a nemáme je tedy ani s čím srovnávat. Přitom veškeré zpravodajství ze sportu je právě na výsledcích postaveno, mělo by to být logicky i z Týdne sportu a to co nejdříve, aktuálně. V prvních ročnících této akce výsledky plnily i stránky Orlických novin.

Nelze nepřipomenout, že trvá ekonomicky řečeno pokrizové období, díky kterému i letos pokračoval nedostatek "sponzorské iniciativy". Myslím ale, že se to nemělo projevit ve výběru programu. Ten platí Město a v rozpočtu na to bylo pamatováno: loni 300 tis. Kč, letos 380 tis. Kč. Město mohlo postupovat úsporněji a vyhlásit na zajištění programu a služeb výběrové řízení. Tak nějak to udělalo Město Ústí nad Orlicí, můžeme se o tom přesvědčit na jeho webu.

Také sponzorů by jistě přibylo, kdyby alespoň ty největší potenciální mecenáše obešel pořadatel společně i se zástupcem vedení města. Tak by se projevila spolupráce města a pořadatele nejúčinněji.  V České Třebové to zatím vypadá tak, že sponzory obchází v předstihu představitelé vybraných sportovních oddílů a myslí především na sebe a svoje oddíly. Snaží se přijít co nejdřív aby je nikdo další nepředstihl. Zatím se zdá, že shánět mimorozpočtové (sponzorské) finanční prostředky pro celoměstské projekty jako by se u nás neslušelo. Přitom právě tady je možnost jak zúročit dlouhodobou spolupráci města s firmami a podnikateli. U nás tato spolupráce funguje zatím obráceně. Podnikatelská veřejnost spolupracuje s městem proto, aby měla včasné informace o dění ve městě a plánech a mohla se na to včas připravit. Je to samozřejmě správně, obrácený postup zatím zaregistroval jen zřídka. Např. v roce 2009, CZ LOKO, a.s. poskytlo pro sport ve městě částku 250 tis. Kč, v devadesátých letech pak obdobnou částku poskytlo KORADO, a.s. na úpravu sportoviště gymnázia. Není-li volných prostředků pro sponzoring  dostatek (a v regionu nemáme žádné velké mecenáše) tako dopadá tak, že pořadatele TS letos předběhlo více jiných žadatelů, kteří měli své cestičky lépe vyšlapané. A tak Týden sportu spíše paběrkoval. 

Každý rok je co zlepšovat. Platí to i o letošním ročníku právě s výhledem na příští rok. Charakter a obsah Týdne sportu je dán a příliš se nemění. Město jako masivní  sponzor by ovšem mělo mít také největší vliv a mělo by ho mít i možnost prosazovat. Nestačí jen dát k dispozici veřejné prostředky a na připomínky jen krčit rameny a pouze nekomentovat. Byly např. vysloveny připomínky ke kulturnímu programu. Zvolené řešení není přece jen důsledkem určitého nedostatku prostředků.  Jde o "kulturu zadarmo" placenou městem, proto by měla vycházet také z doporučení městské kulturní komise, proto ji přece rada města zřizuje jako svůj poradní orgán. Chce-li rada města zase vyjít vstříc přáním občanů, může zorganizovat anketu, zveřejnit její výsledek, a potom  jej nechat posoudit třeba právě kulturní komisí a také ovšem i z hlediska proveditelnosti, tedy po stránce ekonomické. Týden sportu by mohl mít svůj styl, a postupně pořady a vystupující umělce obměňovat ....

Anketa 

Proč se nakonec nezeptat lidí ještě nyní na to, jak letošní Týden sportu vnímali, co se líbilo, co nikoliv, co ponechat a co vyměnit, co chybělo, a  jaké by bylo třeba skryté, dosud nerealizované přání.  Pokusím se vyhlásit takovou anketu zaměřenou na letošní 13. Týden sportu  již v dalším srpnovém vydání Českotřebovského zpravodaje... (mm)
 
Jaké přání mám já?

Aby se našel takový sponzor, mecenáš, který by dokázal obrátit současný odtažitý vztah podnikatelského (sponzorského) sektoru  k této akci daný snad tím, že je - li Týden sportu ve prospěch města, ať si ho tedy Město zaplatí.  Chtěl bych např., aby každý školák, který na Týdnu sportu sportoval, dostal svoje tričko v barvě školy, kterou reprezentuje, vpředu s nápisem Týden sportu 2012 a vzadu s logem sponzora. Tato trička by byla velkou prezentací nejen Týdne sportu, ale i samotných sponzorů, Trička by byla by žádaná, nešla by koupit,  získat tričko by znamenalo sportovat. Disciplínu si může vybrat podle svého.... A pro vítěze pak navíc třeba kšiltovka... (Třeba by to tolik ani nestálo.)
 
 Z letošního Týdne sportu byla zveřejněna bohatá fotogalerie, třeba pomůže při odpovědích do ankety:

Příspěvky s fotografiemi:
1. seriál z Týdne sportu najdete ZDE    
2. seriál v dalším souboru
 
Reportáže Luboše Kozla:   
 1. den Týdne sportu ZDE                                            
2. den Týdne sportu ZDE

Fotografie Luboš Kozel a Martin Šebela

ANKETA KE KULTURNÍMU PROGRAMU TÝDNE SPORTU            

1) Co byste zařadili na programu příštího Týdne sportu, kdybyste měli možnost volby?

2)  Které skupiny byste již rozhodně neobjednali?
Která vystoupení z profesionálních skupin považujete za ztrátová, zbytečná, které umělce už příště nezvat?

3) Co vám v programu Týdne sportu scházelo?

4) Bohatší nebo úsporný kulturní program? Kulturní program  Týdne sportu stojí téměř 300 tis. Kč. Stačil by Vám program méně bohatý (úspornější) s tím, že by byly  ušetřené prostředky (např. 50%) věnovány jinam do sportovní oblasti?   ANO - NE
Kam byste ušetřené peníze směroval (a)?

5) Preferujete naopak bohatší program, i kdyby měl být např. o 100 tis. Kč dražší?   ANO - NE

6)  SHRNUTÍ: 
A -Preferuji program v dosavadním rozsahu  
B - Preferuji program úspornější 
C - Preferuji program bohatší, dražší
 
Odpovědi  vyhodnotím (také anonymní), zveřejním, posílejte je na na mail mikolecky@probit.cz
Otázky budou tké v tištěném vydání Čt. zpravodaje na měsíc srpen a vyhodnocení v bude zveřejněno o měsíc později v zářijovém vydání ČtZ a na webové stránce www.zpravodaj.probit.cz k 1. září t.r.