Stovky naštvaných zákazníků                                                 

Praha 7. července 2011 – Detektivové ÚOOZ rozšířili obvinění tříčlenné skupiny obchodníků se zbraněmi z Východních Čech. Zajištěny byly stovky zbraní, které poslouží jako důkaz.  
Dva muže a jednu ženu ve věku od 39 do 64 let obvinili detektivové ÚOOZ z porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, nedovoleného ozbrojování, poškozování cizích práv a podvodu již koncem roku 2009.  
„MARIEL“
23. prosince 2009 byl po několika měsíčním rozpracování vlastního operativního poznatku zrealizován pod krycím názvem „MARIEL“ případ dovozu zbraní z dnes již neexistující rakouské firmy do ČR. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor, které proběhly za účasti podezřelých a jejich právních zástupců, byly zajištěny střelné zbraně dovezené nejen z Rakouska, ale také z Německa. Dále byly nalezeny padělané německé raznice pro tormentační značení zbraní pro civilní použití, padělané raznice pro značení válečných zbraní, a další důkazní materiál.
Za vinu trojici obviněných detektivové ÚOOZ kladli to, že v některých případech dováželi vojenský materiál bez řádného povolení, opatřovali dovezený vojenský materiál padělanými tormentačními značkami*) a takto označený jej dále prodávali svým zákazníkům, drželi zbraně, u kterých nebylo možné prokázat jejich původ, či drželi zakázané střelivo.
V souvislosti s dokumentováním případu „MARIEL“ se postupně začalo ukazovat, že v této firmě mohlo docházet k nelegálnímu obchodování se zbraněmi v daleko větším měřítku. A to konkrétně v souvislosti s dovozem zbraní od jisté německé firmy, jejichž majitelé jsou na území SRN za obdobnou trestnou činnost německými kolegy rovněž stíháni. Další měsíce proto detektivové ÚOOZ shromažďovali a vyhodnocovali informace o podivných obchodech obviněných a analyzovali již získané důkazy, až na konci května letošního roku spustili akci s krycím názvem „MARIEL II“.
 
„MARIEL II“
V rámci dokumentace případu pod krycím názvem „MARIEL II“ se potvrdilo podezření, které detektivové ÚOOZ v souvislosti s trojicí obchodníků měli již řadu měsíců. Připomeňme, že trojice podnikala ve Východních Čechách se zbraněmi. V zavedeném obchodě nabízela zákazníkům zboží přímo z vitrín, případní zájemci se však s nabídkovým katalogem firmy mohli seznámit i na internetových stránkách.  
Trestná činnost, kterou detektivové kladou obviněným za vinu, měla spočívat v dovozu vojenských zbraní (pistole, samopaly, pušky) ze zahraničí, konkrétně ze SRN a Rakouska, na který neměla firma platná povolení. Některé z takto dovezených zbraní se měli obvinění snažit dodatečně zlegalizovat tím, že je opatřili padělanými tormentačními značkami německého zkušebního úřadu.
Firma měla rovněž dovážet bez příslušného povolení dlouhé vojenské zbraně, které však vědomě podvodně deklarovala jako lovecké nebo sportovní zbraně. Problémem nebyly ani samopaly, na které firma neměla rovněž povolení. Stačilo však tyto samočinné vojenské zbraně deklarovat jako znehodnocené a již je bylo možné bez problémů nejen ze zahraničí dovézt, ale také následně v ČR prodat. Znehodnocené zbraně totiž nepodléhají žádné registraci a je možné s takou zbraní zcela volně obchodovat.
Zákazníkům se tak do rukou dostaly nejen neodzkoušené střelné zbraně, ale také zbraně hromadně účinné, které si mohl koupit kdokoli, starší osmnácti let.  Mohlo tak být ohroženo zdraví i životy jak kupujících, tak dalších osob. Funkční zbraně označené jako znehodnocené totiž často končí v podsvětí a slouží k páchání závažné násilné trestné činnosti.
 
Zbraně jako důkaz
Policisté zajistili a následně prověřili na tři sta kusů krátkých a dlouhých střelných zbraní dovezených ze SRN a Rakouska. Zbraně byly podrobeny znaleckému zkoumání, stejně tak jako padělek raznice tormentační značky německého zkušebního úřadu. Zajištěné zbraně, o které přišli jejich nic netušící majitelé, kteří je v dobré víře od trojice obviněných za nemalé peníze koupili, poslouží v trestním řízení jako důkazní materiál. Trestní stíhání trojice obviněných bylo tedy nyní rozšířeno o další zadokumentované skutky z oblasti: 
  • porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
  • poškozování cizích práv
  • podvodu   
Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě a v případě prokázání viny jim hrozí v horní hranici až desetileté tresty odnětí svobody. Případ je zpracováván ve spolupráci se Spolkovým kriminálním úřadem SRN a rakouskými policejními složkami, které cestou právní pomoci vypracovali znalecké posudky a další písemnosti důležité pro trestní stíhání obviněných.      
Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.
 
Poznámka: Střelná zbraň je opatřena tormentační značkou v případě, že prošla zkouškou. Tu provádí bezpečnostní technik příslušného úřadu – kontrola funkce mechanismů zbraně před zkušební střelbou, demontáž zbraně, proměření rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti podle požadavku C.I.P.. Po zkušební střelbě je prováděna opětovná kontrola zkoumané zbraně