Orchideje na Českotřebovsku                                                

V roce 2010  se ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová do grantového řízení mapování orchidejí nepřihlásila. Tento úkol byl již splněn v minulých letech. Stejně jako vloni jsme se zaměřili na údržbu a monitoring čerpaný z vlastních zdrojů. Výsledky jsou následovně:
vstavač kukačka - v Rybníku V Dolech byl po neúspěšném roce 2009, kdy nebyl nalezen, opět potvrzen v počtu 2 ks
vemeník zelenavý - ve starém ovocném sadě byl zachráněn včasným pokosením majitelem na jaře 2009 a 2010 na doporučení AOPK Pardubického kraje V roce 2007 tu bylo napočítáno 285 ks vemeníku zelenavého b roku 2010 jeho počet po zákroku vzrostl na 970 ks. Populace  tu byly značně decimovány zarůstáním celého sadu  ostružiníkem.
vemeník dvoulistý - v roce 2007 bylo asi 30 ks, v roce 2010 kolem 90 ks, i jemu pokosení prospělo. Pokosit by se měla i spodní část sadu, odkud se šíří ostružiník do celého sadu.
vstavač mužský - na pravidelně kosené louce naší organizací ve Skuhrově držící si několik let stabilní populaci, zaznamenal oproti loňsku úbytek o 50 %- tedy na 21 ks, což by se dalo vysvětlit nepříznivým rokem.
vemeník dvoulistý - v Rybníku V Zahrádkách prospělo pravidelné 3- lete kosení naší organizací. Jeho počet stoupl z 20 ks vr. 2007 na 92 ks v r. 2010. V sečení a likvidaci ostružiníku má jistě cenu pokračovat.
prstnatec májový - v prostoru bývalé ruské střelnice se drží díky pravidelnému kosení, V r. 2009 se údržby zhostila ČSOP Jaroměř na doporučení AOPK Pardubického kraje. Prstnatec májový tu má kolem 1800 ks (2010). Rostou tu i jiné vzácné druhy, např. všivec ladní (prořezávka bříz a narušení koryta mu neprospělo, v r. 2009 a 2010 nepotvrzen), naopak vrbě rozmarýnolisté a kýchavici bílé se tu daří.
Další naší činností v oblasti orchidejí bylo uspořádání několika terénních exkurzí v nejbližším i vzdáleném okolí. 8.5.2010 jsme se vypravili do Haluzic ve Ždánickém lese na lokality vstavače nachového, okrotice dlouholisté, střevíčníku pantoflíčku aj. Sledovali jsme tu, jak mechanická těžba dřeva a následné chemické postřiky na pasece působí na orchideje. Došlo zde k výraznému poklesu stavu populací orchidejí a k zániku střevíčníku pantoflíčku. Dále byla navštívena NPR Adamce u Želetic, kde byla zkoumána štěpní vegetace s výskytem vstavače vojenského. 29.5.2010 byla podniknuta exkurze do PR Písečný rybník u Milovic za cílem monitorovat výskyt prstnatce pleťového, vstavače bahenního a vstavače vojenského. 6.6.2010 jsme se byli podívat na výsledky údržby lokality střelnice v Semaníně. Orchideje a jiné vzácné druhy organismů v prostoru bývalé střelnice si vzala pod patronát AOPK Pardubického kraje, která údržbu v r. 2009 zadala ČSOP Jaroměř. Pokosení ovocného sadu v Semaníně zajistil na jaře 2009 a 2010 majitel, na doporučení AOPK Par. kraje.
Sledováním orchidejí na Opatovsku se nadále zabývá ČSOP Rybák Svitavy a údržbou rozsáhlé orchidejové louky PP Kaštánek u Ostrova se obětavě několik let věnuje K. Málek, jenž výrazně přispěl k několikanásobnému navýšení počtu prstnatce májového a kruštíku bahenního.