Hledá se protikorupční město roku                                       

Pozornosti podnikatelů v otázce korupce neunikne ani Česká Třebová

Platforma neziskových společností a podnikatelů chce městské úřady posuzovat v pěti ukazatelích a dvou fázích. Pokud úřad ukazatele splní, iniciativa mu udělí hvězdičku podobnou té hotelové. Pokud nesplní, bude mít buď nulu nebo minusové bodování.
 
Informační otevřenost - tato část posoudí, jaké informace a v jaké kvalitě radnice zveřejňují na svých webech. Bude ji mít na starosti nadace Otevřená společnost, která už několik let sestavuje vlastní žebříček. "Plánujeme změny a aktualizace. Informační systém přibral za poslední dobu například audio nebo videozáznamy zastupitelstva, takže zvážíme i tento parametr," popsal Oldřich Kužílek.
 
Transparentnost veřejných zakázek - posoudí, jaké informace o veřejných zakázkách a jakou formou zveřejňují města na svých webech. Autory této kapitoly bude sdružení Oživení. "Na základě jednotné metodiky se projdou weby vybraných města a ukáže se, nakolik mají informační hodnotu," řekl za sdružení Martin Kameník, který pracuje na programu Bez korupce.
 
Etické kodexy - zhodnotí to, zda města a kraje mají etické kodexy, jakou mají úroveň a nakolik jsou v zastupitelstvech funkční, i tuto kapitolu zaštítí Oživení.
 
Finanční majetek - bude hodnotit způsob, jakým města nakládají s volnými penězi, tuto část zpracuje Libor Michálek. "Odhad je, že ve finančním majetku municipalit je objem v řádech desítek miliard korun," upozorňuje Michálek.
 
Průzkum veřejného mínění - "Naší úlohou bude získávat informace z regionu od podnikatelů nebo z médií. Posléze je vyhodnotit a extrahovat z nich názor veřejného mínění na činnost tamější radnice," popisuje prezident Prague business clubu Luboš Drobík.

Podnikatelé dají Michálkovi milion na protikorupční město roku

Zveřejněním nahrávek s podivným rozhovorem zasadil Libor Michálek direkt politické kariéře exministra Pavla Drobila. Nyní zaštiťuje nový projekt, který má ambici bojovat s korupcí. Elitní klub podnikatelů spolu s Michálkem a neziskovými organizacemi plánuje krajské a městské úřady opatřit hvězdičkami jako hotely a vyhlašovat protikorupční město roku. Oslovíme několik desítek měst, zhodnotíme je v pěti oblastech a z výsledků poté sestavíme žebříček. U prvních zhruba deseti úřadů bude následovat hloubkový audit. Z něj následně vzejde české protikorupční město roku," shrnul v kostce představu nově vzniklé platformy Libor Michálek.  Oldřich Kužílek z nadace Otevřená společnosti je přesvědčen, že projekt je unikátní. Jednak protože zkoumá odolnost proti korupci hned několika ukazateli, ale také proto, že posuzuje i kvalitu informací zveřejňovaných úřady. "Nic takového tady nikdo zatím nedělá," říká Kužílek, který se do projektu zapojil. S nápadem přišel elitní klub podnikatelů, který sdružuje na dvě stovky firem. Prague Business Club na projekt vyčlenil zhruba jeden milion korun.
Výsledky ještě letos "Cílem projektu je představit komplexní ukazatel toho, jak úřady nakládají s veřejnými prostředky, jak jsou transparentní a informačně otevřené. Chceme, aby se kauza typu Key Investments pokud možno neopakovala," vysvětluje Michálek.
"Žebříček měst chceme mít hotový do konce letošního roku. Vyhlášení protikorupčního města roku předpokládáme v lednu.