Setkání esperantistů tentokrát v Nitře                                   


Pět členů třebovského kroužku Amikeco se v pátek 27. května rozjelo do Nitry. Měli se tam setkat čeští a slovenští esperantisté - katolíci. Mysleli jsme si, že se setkáme jen se slovenskými přáteli, ale k naší veliké radosti přijeli i esperantisté z Maďarska a Německa.  Ačkoliv setkání trvalo jen tři dny, vydali se na dlouhou cestu, aby se setkali se svými přáteli.
Program byl bohatý a zajímavý: různé přednášky s křesťanskou i historickou tématikou, návštěva diecézního muzea, nitranského hradu i misijního muzea. Bydleli jsme totiž v domě misionářů, kteří začínali svou misijní činnost v Číně a podle mapy, kterou jsme viděli, působí skoro na celém světě v těch nejtěžších podmínkách. Jeden mladý misionář nám vyprávěl, kde a jak jsou na svoji práci mladí připravováni. Jejich úkolem je přinášet nejen víru, ale i vzdělanost, znalost řemesel, pomáhat zlepšovat životní podmínky mezi nejchudšími obyvateli země.
Před sobotním večerním koncertem jsme se shromáždili, abychom poděkovali Marience, hlavní organizátorce setkání. Přes svých 80 let zvládla vše výborně. Další oslavenec byl předseda celosvětové organizace esperantistů - katolíků /IKUE/ Miloš Šváček. Ačkoliv slavil sedmdesátiny už v únoru, nemohli mu všichni osobně popřát a tak využili této možnosti. Miloš vydává vždy po dvou měsících časopis DIO BENU o činnosti českých esperantistů - katolíků. Tentokrát se objevilo nové číslo časopisu s jeho velkou fotografií a mnohem silnější než jen pár stránek jako obvykle. Byl to velikánský dort. Předseda byl šokován. Vyslechl si oslavnou báseň, popřáli jsme mu, zazpívali a hlavně jsme mu ten dort snědli. Vždyť je křesťanské se dělit! Sem tam sice někdo scházel,/ třeba ten pěvec, co chystal koncert/, ale určitě nás bylo víc než třicet. Takže jsme mu pomohli vypít i víno, co dostal z Maďarska a Slovácka. Na každého vyšla tak půlka skleničky.
A tu se najednou nečekaně dozvídáme, že máme dalšího jubilanta. Pater Lájoš z Maďarska bude slavit v červnu 50 let kněžství ! V neděli ráno sloužil mši sv. na poděkování, dával nám požehnání a obrázky na památku. Mnoho let s námi prožíval na táborech v Sebranicíh, i já jsem jednou s esperantskými dětmi navštívila jeho vesnici a pěkně nás tam přivítali.  A teď nemáme ani dárek ani přání. Na Slovensku na rozdíl od nás jsou v neděli velké obchody zavřené. Kytka nebude, nic nás nenapadá. Třebováci svorně přehazují věci v zavazadlech a tu jeden z nich nalézá přece jen něco. Lahvinku Becherovky, kterou si vzal pro kamaráda. Nevypadá sice jako nejvhodnější dárek po 50 letech kněžské služby  a tak je při přání vydávána za léčivé kapky. Končili jsme písničkou pro oslavence a rádi vzpomínáme.                                                                                                                                     Zdena Novotná
 
4304  Před nitranským hradem soch sv Cyrila a Metoděje
 4339  Nad misijním domem je vrch Kalvárie a na ní křížová cesta.
4324  Dort podle časpisu DIO BENU
4332  P Lájoš                                                                4312  Přednáška misionáře-překládá Magda Fejfičová